Jens Holm Podcasts

 • Vilken plats har Vänsterpartiet i oppositionspolitiken ? Vilken roll spelar partiets Natokritik nu när Sverige är på väg in i alliansen ? Och varför blev det oenighet om partiets klimatpolitik?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  I förra veckan blev Finland medlem i Nato. Hur det blir med Sveriges medlemskap vet vi inte än, eftersom både Turkiet och Ungern fortfarande bromsar. Nooshi Dadgostar säger att den situation som Sverige har hamnat i nu är mycket olycklig. 

  – Sverige måste vara mycket väl förberett när man går in i en sån här process på vad det innebär för våra relationer med andra länder och för Sveriges försvarsförmåga, säger hon.

  Nooshi Dadgostar anser att det svenska agerandet har brustit och det gäller såväl den förra Socialdemokratiska regeringen som den nuvarande högerregeringen.

  – Om en bred samhällspolitisk analys hade gjorts inför processen, hade man upptäckt att Turkiet brukar agera på det här sättet och skapa en ”utpressningssituation” för Sverige, säger hon.

  Finland har varit mer återhållsamt och behållit en större integritet i förhållande till Turkiet, säger hon.

  Destruktiva interndebatter

  Nooshi Dadgostar har en delad känsla efter det senaste valet, säger hon. Det gick bra i regionalvalet, men riksdagsvalet var en besvikelse, där backade Vänsterpartiet från 8 till 6.7 procents väljarstöd. 

  – Vi måste ha en större sammanhållning. Vi misslyckades med förankringen i partiet, säger hon nu.

  ”Destruktiva interndebatter” skadade valrörelsen, enligt partistyrelsens eftervalsanalys. Och den nya inriktningen på klimatpolitiken som partiledningen beslutade om, kritiserades även av partiets klimatpolitiska talesperson.

  Vissa vänsterväljare tyckte att det ”skavde” när Vänsterpartiet i fjol röstade för en sänkt bränsleskatt.

  Oenigheten ledde till att den klimatpolitiska talespersonen, Jens Holm, lämnade uppdraget för att istället bli kommunpolitiker i Stockholm. I en tidningsintervju sa han att han blivit utpekad på ett sätt han tyckte var “orättvist och okamratligt”.

  – Om vi ska förmedla viktiga klimatbudskap så måste vi tala med en och samma röst, slår Nooshi Dadgostar fast.

  Hon säger att omläggningen av klimatpolitiken beror på att partiet har misslyckats med att få med sig det svenska folket på den stora klimatomställningen.

  Partiet planerar nu att lansera en klimatpolitik med inriktning på industrin och den stora samhällsomvandlingen som pågår i norra Sverige. Precis som när välfärden byggdes ut, så måste vi kommunicera vad vi ska ställa om till, säger Nooshi Dadgostar.

  – Vi kommer att titta på vilken infrastruktur som är industrivänlig men som också förbättrar välfärd och välstånd i norra Sverige.

  Regeringsbildningen ett misslyckande

  I riksdagsvalet i fjol var det viktigaste målet för Vänsterpartiet att säkra en rödgrön regering. Nooshi Dadgostar kritiserar socialdemokraternas Magdalena Andersson för att inte samla oppositionen.

  – Där är vi bekymrade över att det inte finns en koalitionsledare som fungerar samlande och inte gjorde det heller under förra mandatperioden på ett tydligt sätt. Vi framstod inte som ett trovärdigt regeringsalternativ.

  Men de rödgröna partiernas misslyckade beror också på att Vänsterpartiet och Centerpartiet hade svårt att komma överens politiskt.

  – Centerpartiet, om och om igen, under hela förra mandatperioden, valde att inte sätta sig i rummet med oss och det skadade förtroendet för helheten, säger Nooshi Dadgostar.

  Nu har ju Centerpartiet fått en ny partiledare, Muharrem Demirok. Hur förändrad är dynamiken mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet?

  – Det får vi ju se. Vi är övertygade om att vi skulle kunna skapa ett starkt vänsteralternativ inför nästa val.

  Vad borde oppositionsledaren, alltså Magdalena Andersson göra, menar du ?

  – Det är klart att hon behöver agera som en koalitionsledare. Och samla sitt underlag och sitt lag för gemensamma politiska förslag framåt. Nu tycker jag att det är lite tidigt att diskutera den typen av mer strukturerade samarbeten, det kanske kommer längre fram åt valet, säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.


  Lyssna på hela intervjun via länken under bilden.

  Programledare: Johar Bendjelloul
  Kommentar: Katarina Helmerson
  Tekniker: Hanna Melander
  Producent: Margareta Svensson

 • En nattmangling med valanalys om regeringsskiftet som hegemoniskifte. Ett rundabordssamtal på Discord med gästerna Martìn, Karin och Viktor kastar vi ett utomparlamentariskt öga på valrörelsen. Årets val visar tydligt på ett hegemoniskifte i samhället, som löpt rakt igenom varje riksdagsparti, där väljargrupper är i rörelse och partierna försökt hitta nya positioner. Vad är det nya oppositionella blocket som har uppstått? I del II går vi igenom förändringarna inom de rödgröna partierna.

  Mer läsning:

  Mathias Wåg: Ett parti i rörelse
  http://flamman.se/a/ett-parti-i-rorelse

  Daniel Suhonen: Socialdemokraterna förlorade på grund av en usel strategi
  https://www.di.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-forlorade-pa-grund-av-en-usel-strategi

  Po Tidholm: Så kunde Sverigedemokraterna fira valframgångar i Norrland
  https://www.arbetsvarlden.se/sa-kunde-sverigedemokraterna-fira-valframgangar-i-norrland/

  Leonidas Aretakis: Socialdemokraterna trampade i sin egen råttfälla
  http://flamman.se/a/socialdemokraterna-trampade-i-sin-egen-rattfalla

  Jens Holm: Valresultatet är tyvärr vårt eget fel
  http://flamman.se/a/jens-holm-valresultat-ar-tyvarr-vart-eget-fel

  Kajsa Ekis Ekman: Polariseringen i Sverige är alldeles för liten
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5B0mXb/kajsa-ekis-ekman-om-valrorelsen-och-valet

 • En nattmangling med valanalys om regeringsskiftet som hegemoniskifte. Ett rundabordssamtal på Discord med gästerna Martìn, Karin och Viktor kastar vi ett utomparlamentariskt öga på valrörelsen. Årets val visar tydligt på ett hegemoniskifte i samhället, som löpt rakt igenom varje riksdagsparti, där väljargrupper är i rörelse och partierna försökt hitta nya positioner. Vad är det nya politiska block som har uppstått? I del I går vi igenom förändringarna inom högerpartierna.


  Mer läsning:

  Mathias Wåg: Ett parti i rörelse
  http://flamman.se/a/ett-parti-i-rorelse

  Daniel Suhonen: Socialdemokraterna förlorade på grund av en usel strategi
  https://www.di.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-forlorade-pa-grund-av-en-usel-strategi

  Po Tidholm: Så kunde Sverigedemokraterna fira valframgångar i Norrland
  https://www.arbetsvarlden.se/sa-kunde-sverigedemokraterna-fira-valframgangar-i-norrland/

  Leonidas Aretakis: Socialdemokraterna trampade i sin egen råttfälla
  http://flamman.se/a/socialdemokraterna-trampade-i-sin-egen-rattfalla

  Jens Holm: Valresultatet är tyvärr vårt eget fel
  http://flamman.se/a/jens-holm-valresultat-ar-tyvarr-vart-eget-fel

  Kajsa Ekis Ekman: Polariseringen i Sverige är alldeles för liten
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5B0mXb/kajsa-ekis-ekman-om-valrorelsen-och-valet

 • Idag är Miljöpartiet ensamt om ekologismen som ideologisk grund. Vänsterpartiet har återgått till att kalla sig enbart socialistiskt, och Socialdemokraterna betonar istället pragmatismen. Varför, och vad innebär det för politiken?

  Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

  De svenska riksdagspartierna lyfter alla, med undantag för SD, fram klimatet som en av de allra viktigaste politiska frågorna. Men hur går det när åtgärderna ska vägas mot andra viktiga frågor? Hur motiverar politikerna sina ställningstaganden utifrån den ideologi de grundar sig i? Och rymmer ideologierna kanske möjligheter att ta hårdare tag för att möta klimatkrisen, i stället för att lita till att marknaden och tekniska framsteg ska lösa utmaningen? I ett andra program av två fokuserar vi på de röda och gröna partierna.

  Vi har låtit samtliga riksdagspartier beskriva sin klimatpolitik kopplat till deras ideologi, och sedan bett forskare förklara varför svaren ser ut som de gör, och vilka möjligheter som politikerna missar.

  Inför årets valrörelse har Vänsterpartiet bytt partiledare och klimatpolitisk talesperson, och partiet uppger sig numera vila enbart på den socialistiska ideologin, istället för att som tidigare vara ett ”socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund”. Enligt David Larsson Heidenblad, historiker vid Lunds universitet, är detta en renodling och ett sätt att återknyta till den socialistiska grunden. Och enligt filosofen Olle Torpman finns det en spänning inom socialismen när det gäller miljö- och klimatfrågor, där frågan är om människor som inte har andra grundläggande behov tillgodosedda kan förväntas göra uppoffringar för klimat och miljö. Forskarna menar att det kan gynna V och MP att tydliggöra partiets skillnader jämfört med tidigare. Socialdemokraternas Annika Strandhäll nämner pragmatismen som den viktiga vägen framåt, eftersom det avgörande är att få med sig befolkningen på den stora gröna omställningen, säger hon.

  Medverkande: David Larsson Heidenblad, historiker vid Lunds universitet; Olle Torpman, filosof vid Institutet för framtidsstudier; Jens Holm, tidigare klimatpolitisk talesperson (V); Elin Segerlind, klimatpolitisk talesperson (V);  Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson (MP); Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister (S).

  Reportrar: Ulrika Björkstén och Ci Holmgren
  [email protected]
  [email protected]

  Producent: Björn Gunér
  [email protected]

 • Vilka är utmaningarna för att nå klimatmålen? Kommer vi ens att nå dem? Och vad är det viktigaste vi behöver göra härnäst för att arbeta i rätt riktning. Frågorna ställdes till ett antal personer i transportbranschen under konferensen Transportforum i juni 2022.

  Svaren var många, med tankar kring fordon, drivmedel och ett transporteffektivt samhälle, såväl som att det krävs politiska åtgärder. Dessutom pratade vi om elektrifiering, att vi behöver en positiv målbild framåt och idéer om att källsortera våra resor.

  Bland de 12 intervjuade finns Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Jens Holm, riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet och Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för cykelcentrum.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

 • I dag snackar vi med Elin Segerlind, Vänsterpartiets nya klimatpolitiska talesperson.

  Vad handlar klimatomställningen om och vilka effektiva klimatreformer är det Vänsterpartiet vill genomföra?

  Efter tolv framgångsrika år lämnar Jens Holm posten som riksdagledamot och klimatpolitisk talesperson. Nu lämnar han över stafettpinnen till Elin Segerlind, riksdagsledamot från Västra Götaland, som sen efter valet 2018 har varit miljöpolitisk talesperson och suttit i miljö- och jordbruksutskottet.

  Länkar:

  Granskningen om klimatpolitiken från Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-vilka-partier-har-varit-bast-och-samst-for-miljon/

  700 miljarder till klimatomställningen: https://www.vansterpartiet.se/nyheter/700-miljarder-i-investeringar-for-klimatet/

  Elin Segerlind, ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet: https://www.vansterpartiet.se/internt/ny-klimatpolitisk-talesperson/

  Det här snackar vi om idag är en podd som produceras av Vänsterpartiet. Den är möjlig för att du som lyssnar har varit med och samlat in pengarna som möjliggör den här produktionen. Vi vill stärka vår opinionsbildning på nätet och det kostar pengar. Vi har inga miljonärer i ryggen som högern har - men vi är många. Kan du vara en av dem som stödjer vårt arbete? Swisha 100 kronor till 123 041 01 91.

  Ansvarig utgivare är Hanna Gedin.

 • I dag snackar vi med Elin Segerlind, Vänsterpartiets nya klimatpolitiska talesperson.

  Vad handlar klimatomställningen om och vilka effektiva klimatreformer är det Vänsterpartiet vill genomföra?

  Efter tolv framgångsrika år lämnar Jens Holm posten som riksdagledamot och klimatpolitisk talesperson. Nu lämnar han över stafettpinnen till Elin Segerlind, riksdagsledamot från Västra Götaland, som sen efter valet 2018 har varit miljöpolitisk talesperson och suttit i miljö- och jordbruksutskottet.

  Länkar:

  Granskningen om klimatpolitiken från Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-vilka-partier-har-varit-bast-och-samst-for-miljon/

  700 miljarder till klimatomställningen: https://www.vansterpartiet.se/nyheter/700-miljarder-i-investeringar-for-klimatet/

  Elin Segerlind, ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet: https://www.vansterpartiet.se/internt/ny-klimatpolitisk-talesperson/

  Det här snackar vi om idag är en podd som produceras av Vänsterpartiet. Den är möjlig för att du som lyssnar har varit med och samlat in pengarna som möjliggör den här produktionen. Vi vill stärka vår opinionsbildning på nätet och det kostar pengar. Vi har inga miljonärer i ryggen som högern har - men vi är många. Kan du vara en av dem som stödjer vårt arbete? Swisha 100 kronor till 123 041 01 91.

  Ansvarig utgivare är Hanna Gedin.

 • I dag snackar vi med Elin Segerlind, Vänsterpartiets nya klimatpolitiska talesperson.Vad handlar klimatomställningen om och vilka effektiva klimatreformer är det Vänsterpartiet vill genomföra? Efter tolv framgångsrika år lämnar Jens Holm posten som riksdagledamot och klimatpolitisk talesperson. Nu lämnar han över stafettpinnen till Elin Segerlind, riksdagsledamot från Västra Götaland, som sen efter valet 2018 har varit miljöpolitisk talesperson och suttit i miljö- och jordbruksutskottet. Länkar: Granskningen om klimatpolitiken från Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-vilka-partier-har-varit-bast-och-samst-for-miljon/700 miljarder till klimatomställningen: https://www.vansterpartiet.se/nyheter/700-miljarder-i-investeringar-for-klimatet/Elin Segerlind, ny klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet: https://www.vansterpartiet.se/internt/ny-klimatpolitisk-talesperson/Det här snackar vi om idag är en podd som produceras av Vänsterpartiet. Den är möjlig för att du som lyssnar har varit med och samlat in pengarna som möjliggör den här produktionen. Vi vill stärka vår opinionsbildning på nätet och det kostar pengar. Vi har inga miljonärer i ryggen som högern har - men vi är många. Kan du vara en av dem som stödjer vårt arbete? Swisha 100 kronor till 123 041 01 91.Ansvarig utgivare är Hanna Gedin.