Avsnitt

 • Vi lever i en katastrofkapitalism menar Naomi Klein, ett ekonomiskt system som skapar kriser och katastrofer som hotar våra liv, vårt fortbestånd och ekosystemets överlevnad. Ställda inför en samlad polykris; en samverkad ekologisk kollaps, ekonomisk kris, globala krig, pandemier, resursbrist och skenande levnadsomkostnader behöver vi desperat motstrategier. Hur formulerar vi ett alternativ som försvarar, befriar och utvecklar livet - både det mänskliga och ekologiska. Vad finns det för tendenser i dagens katastrofbekämpning som pekar på ett bortom. Nick Dyer-Witheford lyfter fram biokommunism är ett sätt att tänka sig dessa omsorgsprojekt som skapar en biopolitik, en livsvårdande och reproduktiv politik underifrån. Panelsamtal från SocForum 2022 med Shabane Barot, Jesper Nilsson och Karim Jebari som gäster.


  Läs mer:

  Nick Dyer-Witheford: Biocommie - Power and Catastrophe
  https://projectpppr.org/populisms/biocommie-power-and-catastrophe

  Platforms, Populisms, Pandemics and Riots (PPPR):
  https://projectpppr.org/

  Nick Dyer-Witheford: Commonism - allmänningar som strategi
  https://tidningenbrand.se/brand/nummer-1-2010-det-gemensamma/commonism-allmanningar-som-strategi/

  Adam Tooze: Welcome to the world of the polycrisis
  https://www.ft.com/content/498398e7-11b1-494b-9cd3-6d669dc3de33

  Naomi Klein: The shock doctrine - The rise of disaster capitalism
  https://naomiklein.org/the-shock-doctrine/

 • Vad kan vi förvänta oss av socialdemokraterna i opposition? Kommer de ta strid, sitta still i båten eller tvärtom ta över det blåbruna blockets politik och hävda den är deras egna? Statsvetaren Niklas Altermark gästar Apans anatomi och pratar om hur socialdemokraterna har undergrävt sig själva som välfärdsparti och därigenom valt en väg där de förlorade valet och stötte bort väljargrupper inom arbetarklassen.


  Läs mer:

  Niklas Altermark: S förlorade valet på att strunta i sjuka och utförsäkrade
  https://arbetet.se/2022/09/22/s-forlorade-valet-pa-att-strunta-i-sjuka-och-utforsakrade/

  Niklas Altermark: Tidöavtalet är hämndlysten politik
  https://nyamitten.se/2022/10/24/tidoavtalet-ar-hamndlysten-politik/

  Mathias Wåg: Vad gör vänstern när fascismen är här?
  https://www.etc.se/feature/vad-goer-vaenstern-naer-fascismen-aer-haer

  Katalys i valanalys: Defensivt spel på högerns planhalva: därför förlorade Socialdemokraterna valet 2022
  https://www.katalys.org/publikation/defensivt-spel-pa-hogerns-planhalva-darfor-forlorade-socialdemokraterna-valet-2022/

  Niklas Altermark: Avslagsmaskinen
  https://verbalforlag.se/bocker/avslagsmaskinen/

  Niklas Altermark, Åsa Plesner: Vi skär ner i välfärden för att rädda välfärden – det socialdemokratiska självbedrägeriet
  https://www.katalys.org/publikation/vi-skar-ner-i-valfarden-for-att-radda-valfarden/

  Niklas Altermark, Magnus Dahlstredt (red): Bortom systemskiftet
  Mot en ny gemenskap
  https://verbalforlag.se/bocker/bortom-systemskiftet/

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Könsgapet i riksdagsröstandet har aldrig varit så stort. Unga män går åt höger, kvinnor åt vänster. Feminismen har gjorts till högermännens huvudfiende. Hur bryter vi det läget? Vad kan vi ta med från feminismen och hur kan vi tala om männens rädsla att falla, männens ansvar och hitta en frigörande mansroll? Hur bemöter vi manfallet med mansvar? Ett samtal i lilla rummet med Shahab Ahmadian och Elis Larsson från föreningen MÄN, en partipolitiskt obunden förening för en jämställd värld utan våld.

  För mer info:

  Föreningen MÄN:
  https://mfj.se/

  Marcus Priftis: Utan kvinnohatet skulle mansrörelsen vara något på spåren
  https://arbetet.se/2020/03/30/utan-kvinnohatet-skulle-mansrorelsen-vara-nagot-pa-sparen/

  Johan Persson: Vita kränkta män – reaktionens massbas
  https://utredningen.nu/vita-krankta-man-reaktionens-massbas/

  Mathias Wåg: Bland haschtomtar och nättroll
  http://flamman.se/a/bland-haschtomtar-och-nattroll

  Mathias Wåg: Nu byggs trygga rum för besviken tokhöger
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dwR3Aq/mathias-wag-om-hogerns-morka-terapisamtal-efter-valet

  Dagens arena: Ny studie: Unga män mest negativa till ökade rättigheter för kvinnor
  https://www.dagensarena.se/innehall/ny-studie-unga-man-mest-negativa-till-okade-rattigheter-kvinnor/

  Dagens arena: Ökade löneskillnader mellan kvinnor och män
  https://www.dagensarena.se/innehall/okade-loneskillnader-mellan-kvinnor-och-man/

  Dagens arena: https://www.dagensarena.se/innehall/ny-avhandling-svart-man-att-soka-vard-psykisk-ohalsa/
  Ny avhandling: Svårt för män att söka vård för psykisk ohälsa

 • Om makt, maskiner och mytologi. Tre podcasts - en vänster, en höger och en kristen - möts för att prata om filosofiska, religiösa och politiska teman i JRR Tolkiens Midgård. Med dragna svärd runt palantiren. Först ut är Apans anatomi med Mathias Wåg och gästerna Joel Halldorf från Läsarpodden, Ivar Arpi från Rak höger och Karin Pettersson från Aftonbladet Kultur. Liveinspelat på kvällen En efterlängtad fest den 18 oktober på NAV i Nacka. Följande två delar finns på Läsarpodden och Rak höger.

 • Exploatering och extraktion är den kapitalistiska utsugningens två ansikten. Vad skiljer dem åt och hur hänger de samman? Med Viktor från tidningen Brand som gäst diskuterar vi italienska autonoma marxisten Sandro Mezzadras teorier. Mezzadra är huvudtalare på konferensen Marx 2022 i Stockholm. Mezzadra förklarar hur kapitalet är verksamt, genom att se det som operationer, särskilda ingripanden.


  Mer info:

  Brand: Kapitalets utsidor och kampen om gränserna – intervju med Sandro Mezzadra
  https://tidningenbrand.se/brand/nummer-2-3-2022-granser-extraktion/kapitalets-utsidor-och-kampen-om-granserna-intervju-med-sandro-mezzadra/

  Sandro Mezzadra: How Many Histories of Labor? Towards a Theory of Postcolonial Capitalism
  https://transversal.at/transversal/0112/mezzadra/en

  Sandro Mezzadra / Brett Neilson: Border as Method, or, the Multiplication of Labor
  https://transversal.at/transversal/0608/mezzadra-neilson/en

  Mathias Wåg: Gränser går inte runt länder, de går igenom dem
  https://guldfiske.se/2008/03/28/granser-gar-inte-runt-lander-de-gar-igenom-dem/

  Frassanitonätverket: Gränser finns för att undergrävas
  https://guldfiske.se/2008/03/13/frassanitonatverket-granser-finns-for-att-undergravas/

 • Blockader av infrastruktur, motorvägar, stadskärnor och hamnar har blivit en allt vanligare kampform. Cirkulationen har blivit en central kamparena vid sidan av produktionen, med blockaden som dess strejk. Har de globala produktions och leveranskedjorna gjort kapitalismen starkare eller mer sårbar? Steven Cuzner från Transnational Social Strike Platform (TSS) gästar Apans anatomi och diskuterar den sociala strejken, kontralogistisk och transnationell autonom organisering.


  Läs mer:

  Podcasten Slutet (Steven och Johan):
  https://soundcloud.com/slutetpodcast

  Transnational social strike platform (TSS):
  https://www.transnational-strike.info

  TSS: Logistics and transnational social strike
  https://www.transnational-strike.info/app/uploads/2017/09/Logistics-the-Transnational-Social-Strike-%E2%80%94-TSS-Journal-Fall-2017-1.pdf

  Mathias Wåg: För en militant populism (Svärm):
  https://alltatalla.se/for-en-militant-populism/

  Alberto Toscano: Logistics and opposition (2011):
  http://www.metamute.org/editorial/articles/logistics-and-opposition

  Sergio Bologna: Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions (2014)
  https://viewpointmag.com/2014/10/29/inside-logistics-organization-work-distinctions/

  Jasper Barnes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect (2013)
  https://endnotes.org.uk/issues/3/en/endnotes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect

  Alberto Toscano: Lineaments of the logistical state (2015):
  https://viewpointmag.com/2014/09/28/lineaments-of-the-logistical-state/

  Brand: Vi tar inte betalt, vi tar inte betalt! – Sociala strejker på 70- och 80-talet
  https://tidningenbrand.se/2017/05/14/vi-tar-inte-betalt-vi-tar-inte-betalt-sociala-strejker-pa-70-och-80-talet/

  TSS-mötet: Declaration from the Sofia meeting
  https://www.transnational-strike.info/2022/10/11/tss-declaration-from-the-sofia-meeting/

  Brand: Återta initiativet – Rapport från europeiskt aktivistmöte i Bulgarien
  https://tidningenbrand.se/2022/09/16/aterta-initiativet-rapport-fran-europeiskt-aktivistmote-i-bulgarien/

 • Kampen för ett allaktivitetshus började 1967 i Stockholm. Två år senare öppnades ett på Gamla Brogatan, ett hus dit alla skulle vara välkomna och kultur skulle vara något man skapade tillsammans, inte bara konsumerade. Men aktivisterna och myndigheterna kom inte överens om hur de skulle hantera självbestämmande, droger och politisk radikalisering. Ett år efter öppnandet ockuperades Gamla Brogatan och svarta fanor hängdes ut genom fönstret. I ett panelsamtal på Filmform diskuterar Paulina Sokolow, Mathias Wåg, Mats Eriksson Dunér och Gunilla Lundahl den dokumentärfilm (och kommande bok) som Eriksson Dunér sammanställt med unikt material om kampen för allaktivitetshus.

  Läs mer:

  Mats Eriksson Dunér: Vi ville ha allt på en gång (i Mathias Wåg, Dominika V Polanska (red): Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018)

  Mats Eriksson Dunér: Det var en tid då allt var möjligt – All makt åt fantasin!
  https://www.filmform.com/works/4783-det-var-en-tid-da-allt-var-mojligt-all-makt-at-fantasin/

  Mats Eriksson Dunér: Aktivering Samtal
  https://vimeo.com/541767510


  Lars Epstein: Gamla Bro då och nu
  https://www.dn.se/blogg/epstein/2015/10/11/gamla-bro-da-och-nu/

 • En nattmangling med valanalys om regeringsskiftet som hegemoniskifte. Ett rundabordssamtal på Discord med gästerna Martìn, Karin och Viktor kastar vi ett utomparlamentariskt öga på valrörelsen. Årets val visar tydligt på ett hegemoniskifte i samhället, som löpt rakt igenom varje riksdagsparti, där väljargrupper är i rörelse och partierna försökt hitta nya positioner. Vad är det nya oppositionella blocket som har uppstått? I del II går vi igenom förändringarna inom de rödgröna partierna.

  Mer läsning:

  Mathias Wåg: Ett parti i rörelse
  http://flamman.se/a/ett-parti-i-rorelse

  Daniel Suhonen: Socialdemokraterna förlorade på grund av en usel strategi
  https://www.di.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-forlorade-pa-grund-av-en-usel-strategi

  Po Tidholm: Så kunde Sverigedemokraterna fira valframgångar i Norrland
  https://www.arbetsvarlden.se/sa-kunde-sverigedemokraterna-fira-valframgangar-i-norrland/

  Leonidas Aretakis: Socialdemokraterna trampade i sin egen råttfälla
  http://flamman.se/a/socialdemokraterna-trampade-i-sin-egen-rattfalla

  Jens Holm: Valresultatet är tyvärr vårt eget fel
  http://flamman.se/a/jens-holm-valresultat-ar-tyvarr-vart-eget-fel

  Kajsa Ekis Ekman: Polariseringen i Sverige är alldeles för liten
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5B0mXb/kajsa-ekis-ekman-om-valrorelsen-och-valet

 • En nattmangling med valanalys om regeringsskiftet som hegemoniskifte. Ett rundabordssamtal på Discord med gästerna Martìn, Karin och Viktor kastar vi ett utomparlamentariskt öga på valrörelsen. Årets val visar tydligt på ett hegemoniskifte i samhället, som löpt rakt igenom varje riksdagsparti, där väljargrupper är i rörelse och partierna försökt hitta nya positioner. Vad är det nya politiska block som har uppstått? I del I går vi igenom förändringarna inom högerpartierna.


  Mer läsning:

  Mathias Wåg: Ett parti i rörelse
  http://flamman.se/a/ett-parti-i-rorelse

  Daniel Suhonen: Socialdemokraterna förlorade på grund av en usel strategi
  https://www.di.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-forlorade-pa-grund-av-en-usel-strategi

  Po Tidholm: Så kunde Sverigedemokraterna fira valframgångar i Norrland
  https://www.arbetsvarlden.se/sa-kunde-sverigedemokraterna-fira-valframgangar-i-norrland/

  Leonidas Aretakis: Socialdemokraterna trampade i sin egen råttfälla
  http://flamman.se/a/socialdemokraterna-trampade-i-sin-egen-rattfalla

  Jens Holm: Valresultatet är tyvärr vårt eget fel
  http://flamman.se/a/jens-holm-valresultat-ar-tyvarr-vart-eget-fel

  Kajsa Ekis Ekman: Polariseringen i Sverige är alldeles för liten
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5B0mXb/kajsa-ekis-ekman-om-valrorelsen-och-valet

 • De finska socialdemokraternas snabba vändning under våren i Natofrågan drog med sig de svenska, efter Rysslands angrepp mot Ukraina. Utan debatt, vare sig internt i partierna eller offentligt i politiken, utan att frågan fick prövas i val, ansökte Sverige och Finland om Natomedlemskap över våra huvuden. Hur gick diskussionen inom den finska vänstern? Dan Koivulaakso från Vänsterförbundet är politisk statsekreterare (viceminister) för utbildningsminister och vänsterpartiledaren Li Andersson i den finska regeringen. Skulle Natofrågan avgöra om Vänsterförbundet skulle lämna regeringen? Vad är handlingsutrymmet för en vänsterpolitik i stora blocköverskridande koalitioner?

  För mer info:

  Dagens ETC: 10 röster om vänstern, kriget och Nato
  https://www.etc.se/om/tio-roester-om-vaenstern-kriget-och-nato

  Sandro Mezzadra: Deserting the War
  https://transversal.at/transversal/0422/mezzadra/en?hl&fbclid=IwAR2tX7wxCkvNIHTUxNSq5gktIgOkcAN2ZEKrqCNzZJjoBXF6EBp28AC64w8

  Permanent assembly against the war: Manifesto for a Transnational Politics of Peace
  https://www.transnational-strike.info/2022/07/12/manifesto-for-a-transnational-politics-of-peace/?fbclid=IwAR0CTqxBvbVR_5tli-ZK8HG-WShQwIjpVn1td5DVWRKrMYYdEqwoHHl2Hx0

 • Det blev en vild påsk, med upplopp i flera svenska städer mot den högerextrema provokatören Paludan. Trots mängden människor som deltog, intensiteten i upploppet saknades det helt intresse förstå varför de bröt ut i vissa städer - och varför de inte bröt ut i andra. Alla politiker försökte ropa högst om hårda tag. Förortsupplopp har återkommit med regelbundenhet under över 60 årstid, med liknande kännetecken och förlopp. Hur ser forskningen kring upploppen ut och hur har radikala och reformistiska organisationer förhållit sig till tidigare upplopp? Kriminologen Magnus Hörnqvist berättar om forskningen efter Husbyupploppen 2013, då forskare genomförde ett stort intervjuprojekt för att lära sig av de områdena där upploppen bröt ut, inspirerade av brittiska forskningsprojektet Reading the riots.

  Läs mer:

  Mathias Wåg: Det finns mycket att lära av påskupplopppen
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/0Gyqn2/mathias-wag-om-upploppen-under-pasken


  Magnus Hörnqvist och Paulina de los Reyes (red): Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby
  https://stockholmia.stockholm.se/forlag/bocker/alla_bocker/abc/bortom-kravallerna.-konflikt-tillhorighet-och-representation-i-husby/

  Brand: Upploppsfaran
  https://tidningenbrand.se/brand/nummer-3-2013-upploppsfaran/

  Reading the Riots. Investigating Englands summer of disorder:
  https://eprints.lse.ac.uk/46297/1/Reading%20the%20riots%28published%29.pdf

  Endnotes: That summer feeling. The George Floyd protests and Americas hot pandemic summer of 2020
  https://endnotes.org.uk/dossiers/that-summer-feeling

 • Vi lever mitt i klimatkatastrofen och varken politiken eller tekniken kommer att rädda oss. Politikerna har redan kastat in handduken, när de insett en omfattande omställning kommer bli för svår och kostsam om man bara kan tänka på att vinna nästa val. Herman Geijer gästar podden och pratar om sin nya bok Monstersamhället, och kollektivet Out of the Woods bok Hope against hope. Kan katastrofgemenskaper vara den grund klimatrörelsen måste bygga sin framtida kamp på? Samtalet är den första i en serie inspelades live under seminariet Katastrof och kamp, arrangerat tillsammans med Radio Noden, Brandpodden och klimatnätverket Pull the plug.

  Läs mer:

  Herman Geijer: Monstersamhället - från förnekelse till framtid
  https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/monstersamhallet-fran-fornekelse-till-framtid/

  Nej tack zombies
  https://nejtackzombies.wordpress.com/

  Out of the woods: Hope against hope - samlade texter
  https://kaibosworth.weebly.com/out-of-the-woods.html

  Intervju med Out of the woods
  https://www.commonnotions.org/blog/2020/5/13/g3g8ix9uyj4vi5uvzrpq3x9vdc3lc0

 • 1972 hölls i Stockholm FN:s första miljömöte. Mötet blev den nya miljörörelsens debut på den globala politiska arenan, när toppmötets agenda togs över av rörelser underifrån. Var kom den svenska miljörörelsen ifrån, när blev den samhällskritisk och hur växte samarbetet med sociala rörelser på de tre kontinenterna fram? Gäst är Tord Björk från Jordens vänner, en av Sveriges mest betydande internationella folkrörleseorganisatörer.

  För mer info:

  Tord Björk: Miljö och fred förenades 1972
  https://www.miljomagasinet.se/index.php/2020/06/05/miljo-och-fred-forenades-1972/

  Tord Björk: Toppmöten och motkonferenser 1972-2001 ur ett miljörörelseperspektiv
  http://www.folkrorelser.org/texter/moten.html

  Folkrörelser och protester: Stockholmskonferensen UNCHE 1972
  http://www.folkrorelser.org/Stockholm1972/index.html

 • Det är 50 år sedan FN höll sin första miljökonferens och miljörörelsen samlas åter i Stockholm. I två avsnitt kommer vi återbesöka den moderna miljörörelsens uppkomst i Sverige 1972. I första avsnittet gästar Lars Gogman från Arbetarrörelsens arkiv. Vad var det som hände när Skarpnäcksfältet invaderades av hippies från amerikanska Hog Farm, som hade skött säkerheten på Woodstockfestivalen. Var det ett eget Woodstockholm eller bara en fälla från CIA för att hålla alternativrörelsen borta från toppmötet? Hur kan vi använda Mark Fischers teori om en acid communism på denna motkulturella "andra" alternativrörelse, som bojkottades av den samlade svenska vänstern.


  Läs mer:

  Lars Gogman: Hog farm satte alternativrörelsens verklighetsuppfattning i gungning
  http://www.stockholmsfria.se/artikel/21512

  Lars Gogman: Hog farms tältläger på Skarpnäck 1972 (bildspel):
  https://www.youtube.com/watch?v=rHRJ2bWhPBo

  Mats Eriksson Dunér, Jonas Stål, Håkan Agnsäter, Jakob Sjöholm: Träd, Gräs och Stenar, Pärson Sound, International Harvester – En kollektiv berättelse
  https://dokument.org/product/trad-gras-och-stenar-en-kollektiv-berattelse/

  Leonidas Aretakis: När CIA-hippier rökte på i Woodstockholm 1972
  https://www.dn.se/kultur/las-bokutdrag-nar-cia-hippier-rokte-pa-i-woodstockholm-1972/

  Politics Theory Other: Acid communism, Labour and the counterculture (with Jeremy Gilbert)
  https://soundcloud.com/poltheoryother/63-acid-communism-labour-and-the-counterculture-w-jeremy-gilbert

  Jeremy Gilbert: Psychedelic socialism
  https://www.opendemocracy.net/en/psychedelic-socialism/

  Jeremy Gilbert: Psychedelic Socialism: The Politics of Consciousness, the Legacy of the Counterculture and the Future of the Left
  https://jeremygilbertwriting.files.wordpress.com/2017/09/psychedelic-socialism2.pdf

  Alex Remnick: Grisen som skulle bli president:
  https://medium.com/retro-report/the-pig-who-would-be-president-fe6d2342ae6f

  Andy Romanoff: The Roads You Take, The Ones You Leave Behind
  https://medium.com/stories-ive-been-meaning-to-tell-you/the-roads-you-take-the-ones-you-leave-behind-5e55339bf39e

 • Militära invasioner, handelskrig, inflationens återkomst, prisökningar och klimatkris - allt samtidigt. Hur ska man förstå Rysslands roll globalt och deras angrepp på Ukraina? Med John Hörnquist som gäst försöker detta avsnitt av Apans anatomi att se vad Samir Amin, Immanuel Wallerstein och Giovanni Arrighis världssystemteori kan ge för klarhet över de stora globala förändringarna just nu. Vi försöker ställa de stora världsförändringarna 1991 då hela den geopolitiska kartan ritades om mot det som sker idag. Har USA:s globala hegemoni och grepp över globaliseringen brutit samman?

  För vidare läsning:

  John Hörnquist (Flamman): Därför gick Ryssland chockterapins väg
  http://flamman.se/a/darfor-gick-ryssland-chockterapins-vag

  Nick Dearden (Red Pepper) : Samir Amin - a vital challenge to dispossession
  https://www.redpepper.org.uk/samir-amin-tribute/

  Life and Thought - Samir Amin (video):
  https://www.youtube.com/watch?v=vsMkQWRpduw

  Samir Amin: The new imperialist structure
  https://monthlyreview.org/2019/07/01/the-new-imperialist-structure/

  Carl Cassegård (Röda rummet): Världssystemet, arbetet och den politiska makten
  http://www.rodarummet.org/web/2019/06/17/2347/

  Jan Viklund: Scen - Världen (ur Demokratins bärare - det globala folkrörelsesystemet)
  http://www.folkrorelser.org/demokratins/kap2.html

 • Putin motiverar sitt angrepp på Ukraina med att landet ska avnazifieras, för att skydda rysktalande i de ockuperade "antifascistiska" folkrepublikerna. Vad för ideologi döljer sig bakom Putins krigsretorik? I det här avsnittet hjälper Kristin Halverson oss att spåra den frihetliga traditionen i Ukraina, från självständiga bönder till dagens motstånd mot invasionen. Vi undersöker också de gemensamma ideologiska rötterna mellan Azovbataljonen, europeisk nyfascism och Putins eurasiska imperialism.

  För mer läsning:

  Praleiski: Adressing Russian propaganda - om Putins ideologiska inflytande på ryska och ukrainska vänstern/antifascismen
  https://praleski.org/en/addressing-propaganda

  Liasons: A very long winter
  https://thenewinquiry.com/blog/a-very-long-winter/

  Taras Bilous: A letter to the Western Left from Kyiv
  https://www.opendemocracy.net/en/odr/a-letter-to-the-western-left-from-kyiv/

  Shabane Barot: Upprustning är inte vägen till fred
  https://www.arbetaren.se/2022/03/30/upprustning-ar-inte-vagen-till-fred/

  Mathias Wåg: Så blev Ryssland ett föregångsland för extremhögern
  https://www.fria.nu/artikel/113463

  Novara media: The Azov Battalion & Ukraine's Far Right, Explained
  https://www.youtube.com/watch?v=5OzBa8ntEns

  Naomi Klein: Dödlig nostalgi förenar Putin och Trump
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ALMGG5/gron-omstallning-ar-enda-vagen-till-fred
  https://theintercept.com/2022/03/01/war-climate-crisis-putin-trump-oil-gas/

  Fragments of a debate amongst AngryWorkers on the war in Ukraine
  https://www.angryworkers.org/2022/03/10/fragments-of-a-debate-amongst-angryworkers-on-the-war-in-ukraine/

  Angry Planet: Eastern Europe's Fascist Salad
  https://play.acast.com/s/warcollege/eastern-europes-fascist-salad

  CrimethInc: Russia and Ukraine: Grassroots Resistance to Putin’s Invasion
  https://sv.crimethinc.com/2022/02/24/russia-and-ukraine-grassroots-resistance-to-putins-invasion

 • Under tre veckor var centrala Ottawa i Kanada en avspärrad stad, då den så kallade Frihetskaravanen av långtradare blockerade hela innerstan i protest mot vaccinpassen. Mikael Brunila besökte aktionen och gästar nu Apans anatomi. De senaste åren har högerns sociala protester kommit att kopiera vänsterns, som en mörk spegel. Många sociala revolter rör sig i en gråzon, samlar en brokig skara där radikaler och reaktionärer finns i samma manifestationer. Hur kan man förhålla sig till sådana gråzonrörelser, som Gula västarna, protesterna mot vaccinpass, läktarprotester mot villkorstrappan eller antikrigsmanifestationer. Vända dem ryggen, engagera sig i dem för att ta kampen om dem eller finns det andra sätt att använda tillfället sådana motstridiga massaktioner öppnar?

  Läs mer:

  CrimethInc: Ill Winds from Ottawa
  https://sv.crimethinc.com/2022/02/14/ill-winds-from-ottawa-thinking-through-the-threats-and-opportunities-as-a-far-right-initiative-gains-momentum

  Wu ming: Conspiracy and Social Struggle
  https://illwill.com/conspiracy-and-social-struggle

  Sergio Bologna: We can’t leave the idea of freedom to the far right
  https://www.angryworkers.org/2021/12/10/we-cant-leave-the-idea-of-freedom-to-the-far-right-sergio-bologna-on-the-green-pass/

  Sergio Bologna: On the category of paternalism and the ‘No Green Pass’ protests in Trieste
  https://www.angryworkers.org/2022/01/01/on-the-category-of-paternalism-and-the-no-green-pass-protests-in-trieste-sergio-bologna/

  The Invisible Committee: Communiqué N° 0
  https://illwill.com/communique-n-0

  Jacobin: Canada’s “Freedom Convoy” Is a Front for a Right-Wing, Anti-Worker Agenda
  https://jacobinmag.com/2022/02/canada-freedom-convoy-conservative-right-wing-anti-worker-anti-vaccine

  Conspirituality: The Convoy is an Occupation
  https://podcasts.apple.com/us/podcast/90-the-convoy-is-an-occupation-w-elizabeth-simons/id1515827446?i=1000550734922

  Qanon anonymous: Truck Yeah, Canada
  https://soundcloud.com/qanonanonymous/episode-179-truck-yeah-canada-feat-dan-boeckner

  It could happen here: Freedom Convoy - Part I + II
  https://podcasts.apple.com/my/podcast/canadian-freedom-convoy-part-1-origins-of-the-occupation/id1449762156?i=100
  https://podcasts.apple.com/my/podcast/canadian-freedom-convoy-part-2-border-blockades-political/id1449762156?i=1000551238195
  0551120305

 • Tristessen är alltid kontrarevolutionär. Hur kan vi skapa en brytning i den kapitalistiska vardagen här och nu, konstruera situationer där vi avkoloniserar våra liv och gör tillvaron till ett äventyr. Guy Debords marxistiska klassiker Skådespelsamhället kom 1967. Så avsnitt 67 av Apans anatomi gästas av Alexander Ekelund och Mattias Forshage för att diskutera vilka var Situationistiska internationalen, var kom de ifrån och vilken relevans har deras teorier idag?


  Läs mer:

  Guy Debord: The society of the spectacle:
  http://library.nothingness.org/articles/SI/en/pub_contents/4

  Sadie Plant: The Situationist international - a case of spectacular neglect
  https://www.radicalphilosophy.com/article/the-situationist-international

  Textarkiv Situationistiska internationalen:
  http://www.notbored.org/SI.html
  http://library.nothingness.org/articles/SI/
  https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/situ.html

  Se mer:

  Can dialectics break bricks?
  https://www.youtube.com/watch?v=mjUNY0433Do

  The Situationist International (full documentary)
  https://www.youtube.com/watch?v=ncH0-q9OXco


  Lyssna mer:

  CrimethInc: May ‘68 and the Situationist International
  https://sv.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/23


  The Big Ideas podcast: Guy Debord's 'society of the spectacle'
  https://www.theguardian.com/commentisfree/audio/2012/mar/28/big-ideas-podcast-debord-society-spectacle

  The partially examined life: Guy Debord’s “Society of the Spectacle” (Part One)
  https://partiallyexaminedlife.com/2017/08/14/ep170-1-debord/

 • Feminismen har alltid haft en frihetlig ådra, en tendens till utomparlamentarisk organisering, antihierarkiska basgrupper, direkta aktioner och en do it yourself-kultur - likt anarkismen. Pia Laskar var med och introducerade både anarkafeminismen och queerteorin i Sverige, och har alltid lyft fram likheten. Queerteorin uppstod ur mötet mellan radikalfeminism och poststrukturalism, med samma aktivistiska anda som hos anarkafeminismen. Men den beskylldes också för att liberalisera feminismen, en konflikt som levt kvar in i dagens feministiska diskussioner. I det här avsnittet av Apans anatomi blir det en idéhistorisk dykning in i den frihetliga nutidsfeminismen i Sverige.

  Läs mer:

  Pia Laskar (red), Lynne Farrow, Carol Ehrlich och Peggy Kornegger: Anarkafeminism
  https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Bibliografier/Bibliografi-%C3%B6ver-b%C3%B6cker-och-broschyrer/Sluts%C3%A5lda-b%C3%B6cker/Anarkafeminism

  Pia Laskar: Queert dilemma, Arena 2003.

  Pia Laskar: Homonationalismens korta minne
  https://www.dagensarena.se/magasinetarena/homonationalismens-korta-minne/


  Camilla Bergvall intervjuar Pia Laskar och Sam Holmqvist om könsregimens uppkomst.
  https://www.kontextpress.se/konsregimen/skostorlekar-draktforordningar-och-leende-skelett-sa-regleras-kon/

  Sara Edenheim: The queer disappearance of Butler
  https://tidskriftenlychnos.se/article/view/21451

  Anna Remmets: Hur radikal är radikalfeminismen
  https://tidningenbrand.se/brand/nummer-1-2018-wetoogether/hur-radikal-ar-radikalfeminismen/

  Mathias Wåg: När feminismen äter sig själv
  https://guldfiske.se/2014/11/14/nar-feminismen-ater-sig-sjalv/

 • 2015 föll Fort Europa och Europas gränsregim har inte kunnat hitta en ny samlande form sedan dess. I kölvattnet av arabiska våren sökte migranter på flykt en säker plats i Europa och lyckades välta dess murar. De möttes av en våg av solidaritet och engagemang. Det är dags vi återupptäcker och uppvärderar den enorma solidaritetsrörelse och självorganisering som skedde medan staterna stod handlingsförlamade. Med Patricia och Emelie går vi igenom de viktiga lärdomarna från solidaritetsarbetet vid gränserna, skolorna och i lokalsamhället.

  Läs mer:

  Patricia Lorenzoni: 2015 - När vi var stora
  http://www.patricia-lorenzoni.com/aktuellt/2021/8/19/2015-nr-vi-var-stora

  Stefan Jonsson: 2015 var ett lysande år, Stefan Löfven
  https://www.dn.se/kultur/stefan-jonsson-2015-var-ett-lysande-ar-stefan-lofven/

  Sebastian Wikström, Anna Svensson och Mathias Wåg : Sverige skapade Fort Europa
  https://tidningenbrand.se/2015/10/11/sverige-skapade-fort-europa/

  Mathias Wåg: Gränser går inte runt länder, de går igenom dem
  https://guldfiske.se/2008/03/28/granser-gar-inte-runt-lander-de-gar-igenom-dem/

  Roar Magazine: The rise of border imperialism
  https://roarmag.org/magazine/border-imperialism-europe-africa/

  Ross Wolfe: Nationalism, borders and the state
  https://mronline.org/2019/09/11/nationalism-borders-and-the-state/