Alexander Podcasts

 • Alexander den store är en av historiens mest spännande gestalter. Han var en skicklig fältherre som lyckades bygga upp ett enormt välde som sträckte sig från Adriatiska havet i väster till Indien i öster.


  Alexander var alltså inte bara kung i Makedonien utan också farao i Egypten och härskare över Persien och Asien. Historien om Alexander den store är en fascinerande historia om släktband, intriger, fälttåg och erövringar.


  I dagens avsnitt av En oväntad historia samtalar historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund om Alexander den stores liv och död. Hur bar han sig åt för att skapa sitt stora välde och hur trovärdiga är egentligen de olika förklaringarna till hans död?


  Men inte bara Alexanders liv utan även hans död har fascinerat eftervärlden. År 323 f.Kr befann sig den då 33-årige kungen i Babylon. Järtecknen hade varslat om att olyckor stod för dörren och efter ett rejält dryckeslag insjuknade Alexander i frossa och feber. Några dagar senare var han så svag att han knappt förmådde lyfta sin högra hand för att hälsa de krigare som defilerade förbi hans bädd och kort därefter vad han död. Hans hädanfärd har omgivits av många myter och ännu tvistar de lärde om vad det egentligen var som orsakade Alexander den stores död. Söp han ihjäl sig? Dog han i malaria eller blev han rent av förgiftad av sina fiender?


  Alexander föddes den 20 juli år 356 f. Kr i kungapalatset i Makedoniens huvudstad Pella. Det var för övrigt samma natt som Herostratos satte eld på Artemistemplet i Efesos, ett av antikens sju underverk. Hans mor var den nittonåriga drottningen Olympia och fadern var kung Filip II av Makedonien – en skicklig krigare, full av ärr efter alla drabbningar och med bara ett öga. Redan som liten fick sonen höra att han var speciell och att han kunde räkna sina anor från hjälten Akilles på sin mors sida och från Zeus son Hercules på fädernet.


  Alexander fick undervisning av de bästa lärare som kunde uppbringas. En av dem var Aristoteles som tränade sin unge adept i kritiskt tänkande. Men han fick inte bara klassisk utbildning utan undervisades också i krigets konst, vilket gjorde honom muskulös och vältränad. Kung Filip var stolt över sin son och utnämnde honom som sextonåring till riksföreståndare. Sin första stridserfarenhet fick han som artonåring då han var delaktig i krossande av ett uppror bland de grekiska stadsstaterna med Aten i spetsen.


  Lyssna också på Hopliten och klassisk grekisk krigsföring före vår tidräkning.


  Bild: Alexander den store vid slaget vid Issus, mosaik frånPompeji, okänd konstnär från 100 fvt, Museo Archeologico Nazionale i Neapel, Wikipedia, Public Domain

   


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Under historien har synen på döden förändrats och de döda har blivit föremål för olika maktanspråk. Kristoffer Leandoer funderar över vad vi ska med döden till, om vi ändå inte får vara ifred.

  ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Varje morgon kör jag förbi Martyrkyrkogårdens kulle i Tirana där albanska kommunister som stupade i partisankriget mot italienare och tyskar ligger begravda. Trots att han dog fridfullt fyrtio år efter andra världskrigets slut begrovs även landets ledare Enver Hoxha där 1985 under högtidliga former. Men med kommunismens fall fråntogs Hoxha retroaktivt denna utvaldhet, han hörde inte hemma bland martyrerna längre. I april 1992 öppnades graven vid en ny offentlig ceremoni, diktatorns kvarlevor grävdes upp och flyttades till en allmän begravningsplats på andra sidan stan. Det var den värsta dagen i mitt liv, har Hoxhas son sagt om gravöppningen.Och då vet Ilir Hoxha ändå var han har sin pappa: barn och barnbarn till regimens offer letar alltjämt efter sina bortförda och försvunna anförvanter; arbetet med att spåra upp offrens kvarlevor och ge dem en riktig begravning är en viktig del i landets ännu pågående läkeprocess och bearbetning av det förflutnas trauma. Närmast profetiskt hade den albanske författaren Ismail Kadaré redan 1963 skildrat detta myckna grävande i romanen Den döda arméns general, där en melankolisk italiensk general åker runt i ett regnigt och slutet efterkrigs-Albanien med en präst och gräver upp benen efter andra världskrigets stupade italienska soldater för återtransport till hemlandet.Alla dessa kvarlevor är argument, inlägg, vältaliga påståenden eller förtiganden.Så länge vi finns till finns icke döden; när döden finns, finns icke vi. Svårare än så var det inte enligt den grekiske filosofen Epikuros, mer än så behövde man inte bekymra sig över det hinsides. Det är en tanke som mänskligheten kunnat hämta tröst ur i 2 300 år. Men i fallet Enver Hoxha och Albanien hade Epikuros tydligen inget att erbjuda.Uppenbarligen kan vi finnas även när döden finns. Uppenbarligen finns det ett liv efter döden. Åtminstone i politisk mening.Filosofen Hans Ruin kallar det att vara med de döda i en bok som heter just Being with the dead där han argumenterar för en syn på människan och det mänskliga som inte gör halt vid livets slut: varje mänskligt samfund omfattar i praktiken både levande och döda. Ruin vidgar Sokrates berömda definition av filosofi som konsten att dö: enligt Ruin är filosofi konsten att leva samman med de döda.Utifrån den franske sociologen Robert Hertz epokgörande studier i dödens riter och praktik visar Ruin hur döden i de flesta kulturer inte är ett oföränderligt tillstånd utan en process precis som livet: den döda kroppen liksom de sörjande har flera stadier att gå igenom innan skilsmässan är avslutad och de sörjande kan leva som vanligt igen.Det kanske inte alltid är lika påtagligt som i den turkiska stenåldersstaden Çatalhöyük, där invånarna sov direkt ovanpå de döda, på plattformar av lera som byggts ovanpå gravar där de döda vilade i fosterställning. Men vi är med våra döda, som Ruin säger. De är medborgare i samma samfund som vi, med rättigheter som går att kränka eller kämpa för. Och därför har också de dödas rättigheter blivit en angelägenhet i flera av den västerländska litteraturens portalverk, till exempel Antigone och Iliaden.I boken Moment of Reckoning, alltså Räkenskapens stund, hävdar den amerikanska religionshistorikern Ellen Muehlberger att döden genomgick en förändring i den kristna världen under senantiken: livet tog helt enkelt inte längre slut bara för att man dog.Fram till dess hade kristna kunnat möta döden bekymmersfritt, den var det garanterat lyckliga slutet på deras historia. Det som hände under 300400-talet var att döden flyttade från slutet av historien till mitten. Själva dödsstunden blev alltmer central i en människas biografi. Hela predikningar strukturerades som sofistikerade hörspel kring dödsögonblicket, där prästen spelar alla roller och till exempel beskriver hur rosslingarna i den döendes strupe liknar ljudet av en såg som börjat ta ner ett träd som märkts ut för att fällas. Det påminner om scenen i Det sjunde inseglet där Döden börjar såga ner trädet som skådespelaren Skat klättrat upp i: frågan är om inte Muehlberger skildrar starten på den medeltida dödsfixering som ger Bergmans film dess grundton.Döden blir nu måttet på kvaliteten hos ett människoliv. I Eusebios biografi över Konstantin, skriven direkt efter kejsarens död 337, skildrar Eusebio Konstantin som bättre och lyckosammare än både Alexander den store och perserkungen Kyros, trots att deras fälttåg var lyckosammare, deras segrar fler och deras erövringar större. Varför? Jo, för Konstantin dog bättre vid hög ålder, med ordning och reda i såväl sina egna som rikets affärer.Som pedagogisk kontrast till Konstantins och andras exemplariska frånfällen börjar tidens kristna författare samtidigt frossa i utdragna skildringar av skräck och plåga: hedningars eller dåliga kristnas dödsstunder. Döden förändras från frälsning och befrielse till rannsakan och dom, eventuellt en port till evig pina.Ingående skildrades hur själen drogs ur den livlösa kroppen med hjälp av fiskkrokar, hur de saligas himmelska städer doldes i insektssvärmar, så att pilgrimerna i det hinsides inte kunde hitta dem på egen hand, utan bara om de leddes av en Guds ängel.Fiskkrokar och insektssvärmar: det slår mig att vår fantasi ändå är bra mager, vi kan inte föreställa oss något vi inte redan sett, vi kan inte hitta på nya former utan bara lägga pussel med de gamla vanliga.Eftersom människan ska dömas enskilt måste hon kunna uppvisa giltigt prov på sin identitet även i det tillkommande, inte bara befrias från sin jordiska lekamen och uppgå i en kollektiv salighet. Det blev nödvändigt att behålla kroppen som identitetshandling, eftersom ansvar skulle utmätas. Därför lades större vikt vid kroppens vidare öden, på gravplatser och begravningar.Varför förändrades synen på döden just då? Det är lätt att räkna ut: förvandlingen av dödsstunden från lyckligt slut till domstolsförhandling ägde rum samtidigt som kristendomen blev statsbärande. Det gällde makt och realpolitik. Eftermäle, gravplatser och begravningar användes både för att demonstrera att man hade makten och för att legitimera den. Var man på fel sida politiskt, ökade risken att ens kvarlevor också skulle hamna på fel sida. Frågan om en rätt död, vem som är martyr och inte och en rätt behandling av de döda blev makthavarnas slutgiltiga sätt att både legitimera sin egen makt, och utöva den: sköter du dig inte, får du ingen plats på kyrkogården och riskerar därmed din plats i nästa värld.Jag finner allt det här grävandet i döda kroppar och deras politiska symbolvärde högst provocerande: räcker inte alla ställningstaganden som yttervärlden avtvingar en medan man lever? Om man inte får vara ifred ens när man är död, när ska man då få vara det? För egen del tänker jag hålla fast vid Epikuros: när jag dör upphör jag att vara ett bekymmer. Åtminstone för mig själv.Kristoffer Leandoer, författare

 • Anna-Karin var en hängiven tittare, Ann förbjöds på grund av kapitalism och kommersialisering. Ämnet för dagen är SÅPA: denna både älskade och hatade genre. Hur uppkom den? Varför? Vad kännetecknar en bra såpa? Vilken såpopera inspirerade Ingmar Bergman till Fanny & Alexander och vilken såpa skrev Birgitta Stenberg manus till? Varför älskar vi såpor - och varför föraktas de? Kan såpoperor förändra samhället? Har dokusåpan vunnit över såpoperan? Eller är vi alla stjärnor i våra egna såpor? Det blir amerikanska såpor, svenska försök och några brittiska. Spetsa öronen för resonemang om Bobbys bisarra återuppståndelse i Dallas, kvinnliga chefer i Varuhuset, homosexuella kyssar i Rederiet och lesbisk sex i Lösa Förbindelser. PLUS: Anna-Karin vill ha snyggare skolavslutningar och Ann rasar över nätbokhandlarnas orimligt långa leverenstider.

  Producerat av Silverdrake Förlag
  Redaktör: Marcus Tigerdraake
  Klipp: Patrik Sundén
  [email protected]
  www.silverdrakeförlag.se

 • Anna-Karin var en hängiven tittare, Ann förbjöds på grund av kapitalism och kommersialisering. Ämnet för dagen är SÅPA: denna både älskade och hatade genre. Hur uppkom den? Varför? Vad kännetecknar en bra såpa? Vilken såpopera inspirerade Ingmar Bergman till Fanny & Alexander och vilken såpa skrev Birgitta Stenberg manus till? Varför älskar vi såpor - och varför föraktas de? Kan såpoperor förändra samhället? Har dokusåpan vunnit över såpoperan? Eller är vi alla stjärnor i våra egna såpor? Det blir amerikanska såpor, svenska försök och några brittiska. Spetsa öronen för resonemang om Bobbys bisarra återuppståndelse i Dallas, kvinnliga chefer i Varuhuset, homosexuella kyssar i Rederiet och lesbisk sex i Lösa Förbindelser. PLUS: Anna-Karin vill ha snyggare skolavslutningar och Ann rasar över nätbokhandlarnas orimligt långa leverenstider. Producerat av Silverdrake Förlag Redaktör: Marcus Tigerdraake Klipp: Patrik Sundén [email protected] www.silverdrakeförlag.se

 • Den brittiske agenten Alec Leamas kallas hem till London i tron att han ska tvingas lämna agentlivet bakom sig, men i mötet med sin chef inser han att det finns helt andra planer för honom.

  John le Carrés klassiska spionroman i uppläsning av Alexander Salzberger"Spionen som kom in från kylan" (1963) blev John le Carrés (pseudonym för David Cornwell) genombrott. Med romanen föddes den moderna spionthrillern, där det kalla kriget skildrades utan illusioner och försköningar. "Spionen som kom in från kylan" har kallats den bästa spionroman som någonsin skrivits. David Cornwell arbetade under början av sextiotalet för den brittiska underrättelsetjänsten i Tyskland och det var där han fick idén till romanen. David Cornwell avled 2020.Alexander Salzberger är verksam som skådespelare, dramatiker och regissör. Han har arbetat på bland annat Uppsala stadsteater, Kulturhuset Stadsteatern, Dramaten, Teater Moment och Riksteatern.Av: John le CarréOversattare: Hans-Jacob NilssonUppläsare: Alexander SalzbergerProducent: Emma JankeTekniker: Fanny LantzForlag: Albert Bonniers förlagTillgänglig fram till 1 juni 2023.

 • Det är dags för ett nytt avsnitt av På Djupet. I detta avsnittet pratar Alexander och Magdalena om Meningen med Livet.
  Följ oss på sociala medier.
  Facebook: Force Noir Studios.
  Twitter: @studios_noir.
  Instagram: forcenoirstudios.
  MAIL: [email protected]
  Musiken är gjord av Imaginary Stars Production.
  FNS av Imaginary Stars Production.
  Into the Deep av Imaginary Stars Production.

 • I detta avsnitt pratade jag med Alexander Feinestam. Alexander har ett stort alpint hjärta och har en härlig karriär som åkare inom den alpina sporten. Han åkte Europacup och Världscup och var medlem i B-landslaget. Han nådde inte hela vägen fram till den absoluta toppen. Jag kan vittna om att han hade farten och viljan för att bli bäst, dock berättar han i avsnittet varför han inte nådde hela vägen.


  Avsnittets huvudämne handlar om ett Indiskt militär team som Alexander tränat under våren 2022. Syftet och målet med satsningen är OS 2026 vilket Alexander berättar om. Han går också in på förutsättningarna som finns för Alpin skidåkning i Indien och vad som krävs för att utveckla sporten där. Jag ställde frågan om detta kan leda till att sporten växer i Indien vilket FIS (Internationella skid- och snowboard förbundet) borde vara mån om då det är en stor marknad. Kina har startat en stor vintersatsning vilket kanske sker i framtiden då de har förutsättningar i bergskedjan i Norra Indien.


  Det var mycket roligt att prata med Alexander om detta ämne för att få perspektiv på skidåkningen i Europa jämfört med Indien. Han gav mig verkligen en bra bild av situationen och vilka utmaningar de står inför.


  Stort tack Alexander för att du var i gäst i Vintersportpodden och att du delade med dig av dina erfarenheter. Stort lycka till med Indiens militärlag och deras OS satsning!


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Välkommen till Audiovideoklubben. En podcast om regissörer och filmserier med Viktor Estemar Landegren och Alexander Wahlgren.


  I det andra avsnittet av miniserien om MCU phase 1 pratar Alexander och Viktor om The incredible Hulk.


  Det pratas om Hulkens historia, Clark, Edward Nortons märkliga hår, Liv Tylers skådespeleri och varför Judd Apayows filmer har tappat udden.

  Varför gjordes Hulken sexig? Hur funkar Hulkens rättigheter? Är detta den sämsta Marvelfilmen?

  Detta, och mycket mycket mer i veckans avsnitt av AVK.

  (ps. glöm inte att stanna kvar efter eftertexterna)


  Gilla, dela och sprid gärna våra inlägg. Det hjälper oss verkligen att nå ut till nya lyssnare i poddbruset!


  Följ oss gärna på Instagram, Twitter och Facebook.


  Hjälp oss nå våra mål genom att bli en Patreon på Audiovideonattklubben där du kan ta del av extramaterial som tack för ditt stöd.


  Patreon.com/audiovideoklubben

  Instagram.com/audiovideoklubben

  Facebook.com/audiovideoklubben

  Twitter.com/audiovideoklubb


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • I dagens avsnitt har vi glädjen att möta leg psykolog, forskare, föreläsare, författare, universitetslektor Alexander Rozental. Dagens avsnitt åskådliggör bl a KBT behandling vid prokrastinering, ålders- köns- sociodemografiska aspekter & konsekvenser av prokrastinering likväl som konkreta handfasta tips för att hjälpa prokrastinerare. Alexander belyser även: 'The big five", delmål, hjärnan, beteendeexperiment, distraktioner, kopplingen mellan psykisk ohälsa och prokrastinering. Utöver detta presenterar Alexander 4 komponenter: "Värdet, förväntan, tid & impulsivitet", vad som är verksamt vid behandling samt följande teman: belöning, beteenden, pauser, miljöer & motivationshöjande insatser. Ett inspirerande avsnitt med råd som kan underlätta inte bara för individer, psykoterapeuter vid behandling utan även för familjer och anhöriga: varmt välkomna!

 • Lisette är tillbaka på Youtube och är snart klar med sin utbildning och Albin (och Alexander) har gjort en låt om studenten. Vi har fått ytterligare en återkoppling om tjejen var pappa dejtar dotterns före detta bästa kompis, och så har vi fått ett nytt mejl från en tjej vars gamla jobbiga klasskamrat från universitetet sökt jobb på samma arbetsplats.

  0:00 Äckligt glatt intro1:50 Lisette har kommit tillbaka till Youtube8:17 Prat om studentlåten12:22 Studentlåten15:53 Prat om studenten20:58 Återkoppling från tjejen vars pappa är ihop med dotterns före detta bästa kompis32:16 Nytt mejl om den jobbiga klasskamraten41:25 Eftersnack46:49 Bloopers

  Mejla in ditt eget problem, så detaljerat du kan, till [email protected]

  Stötta oss gärna på Patreon: http://patreon.com/hjalpmig

  (Disclaimer: Varken Lisette eller Albin är utbildade psykologer, livscoacher, problemlösare, läkare, ingenjörer eller rekryterare.)

 • Vi är i slutet av månaden och då är det ju Nerd Talks. Idag pratar Alexander och Peter med Jaegarn om eSport.
  Följ oss på sociala medier.
  Facebook: Force Noir Studios.
  Twitter: @studios_noir.
  Instagram: forcenoirstudios.
  MAIL: [email protected]
  Musiken är gjord av Imaginary Stars Production.
  FNS av Imaginary Stars Production.
  Nerd Talks av Imaginary Stars Production.

 • Starka sanktioner från väst ska få Putin på knä. Men biter det ekonomiska vapnet verkligen på Ryssland? Kan sanktioner stoppa krig?

  Veckans konflikt börjar i Moskva där korrespondent Maria Persson Löfgren träffar det unga paret Julija och Alexander. Deras favoritrestaurang, McDonalds, är visserligen stängd, men annars känner de än så länge inte av de hårda sanktionerna mot Ryssland. Alexander som jobbar åt svenska H&M är hemma, men får fortfarande lön. Var skulden för kriget ligger är de osäkra på, men tycker det är fel att rysktalande i väst drabbas.EU, USA och flera andra västliga länder har lagt omfattande sanktioner mot Ryssland och Majeed Olerud Khoso gruppchef på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien förklarar att man sedan den första sanktionsrundan 2014 byggt upp gedigen erfarenhet kring vilka sanktioner som fungerar och han anser att sanktionerna har en stor påverkan på Rysslands ekonomi och visar samtidigt visar att EU står enat. Men den totalkollaps som det först såg ut att bli har inte kommit. För, efter att rubeln störtdykt och inflationen skjutit i höjden så verkar Putins ekonomi nu ha stabiliserats igen. Robin Olin pratar med Sergei Guriev en före detta kollega till den ryska centralbankschefen Elvira Nabiullina. Kvinnan som anses ha spelat en viktig roll i att rädda Putins krigsekonomi. En grupp som väst velat komma åt med sanktionerna är den ryska eliten i Putins Närmaste Krets. Men den Ryske statsvetaren Tatiana Stanovaja berättar för reporter Maria Gregorieva hur oligarker och andra ur den ryska eliten blivit skickliga på att klara sig trots sanktionerna. Att de nu skulle vända sig mot Putin är rent önsketänkande menar hon.En annan grupp som drabbas av sanktionerna är alla de ryssar som från utlandet opponerat sig mot Kriget. Som Daria Rudneva, doktorand i matematik och fysik .Efter att Stockholms universitet avslutat alla samarbeten med Ryssland, där Darias utbytesprogram och stipendium ingick får hon nu försöka få ihop pengar genom att gå ut med hundar. Så har då sanktioner någonsin fungerat? David Rasmusson intervjuar docent Benjamin Coates från Wake Forest University i North Carolina. Han har specialiserat sig på sanktionernas historia och får svara på frågan om sanktioner kan var ett effektivt alternativ till krig?Medverkande: Josefin Simonsson Brodén, sanktionssamordnare på UD, Majeed Olerud Khoso, gruppchef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien, Sergei Guriev f.d. rektor New Economic School i Moskva, Tatiana Stanovaja, statsvetare vid analysfirman R. Politik, Daria Rudneva, doktorand i matematik och fysik, Benjamin Coates docent i historia vid Wake Forest University. Programledare: Robin Olin [email protected]: Maria Persson Löfgren, Maria Georgieva Tekniker: Brady JuvierProducent: David Rasmusson [email protected]

 • Sveaborgs kapitulation i maj 1808 mitt under kriget mot Ryssland är ett av de mest kända historiemoraliska problemen i svensk historia. Kommendanten Cronstedts kapitulation är ett mysterium ända in i modern tid.

   

  I enlighet med den svenska krigsplanen sattes en stark garnison in på Sveaborg utanför Helsingfors och fältarmén retirerade mot norr. Tanken var att när våren kom inleda ett motanfall med Sveaborg som brohuvud i södra Finland. Det blev aldrig så. Fästningen kapitulerade i maj 1808. Ansvarig för beslutet var kommendanten Carl Olof Cronstedt som genom kapitulation kom att gå till historien som förrädaren på Sveaborg.

   

  I denna nymixade repris av Militärhistoriepodden diskuterar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved Sveaborgs tillkomst och betydelse som fästning i det svenska riket.

   

  Finska krigets utbrott i februari 1808 var en konsekvens av de snabba och i många fall oförutsägbara omkastningarna i det storpolitiska spelet under Napoleonkrigen.  Fransmännens kejsare Napoleon och den ryske tsaren Alexanders uppgörelse i Tilsit sommaren 1807 bäddade för det ryska anfallet på Sverige som kom vårvintern 1808.

   

  Fästningen Sveaborg var på många sätt en unik skapelse med sitt havsnära läge och koppling till skärgårdsflottan som utvecklades vid samma tid. Självklart står kapitulationen och Cronstedt som person i centrum för avsnittet. Varför gav han upp? Var han köpt av ryssarna? Vilka misstag gjorde han? Var situationen hopplös? Hur ska vi bedöma hans val i efterhand? Var kapitulationen ett psykologiskt drama? Fanns det separatister på fästningen som verkade för en finsk anslutning till Ryssland? Frågorna är många.

   

  En viktig fråga är vilka konsekvenser fästningens kapitulation egentligen fick. Det går att argumentera för att kriget inte alls var avgjort på grund av fästningens kapitulation. Det fanns goda möjligheter för den svenska krigsmakten att trots förlusten av fästningen vända kriget och tvinga ut ryssarna ur Finland.

   

  I efterhand har historikerna sett lite olika på händelsen. En del har betonat att det handlade om ett förräderi. Andra har varit mer förlåtande och till och med uppfattat Cronstedts beslut som klokt och insiktsfullt. För en generation av fennomaner och finsk nationella blev kapitulationen och det svenska nederlaget 1809 som resulterade i att Finland blev ryskt någonting positivt. En början på vägen mot finsk nationell självständighet. Men det synsätt kan ifrågasättas som en grov efterkonstruktion.

   

  Lyssna också på Finska Kriget – När Sverige förlorade sin östra rikshalva och Stora ofreden – ryska ockupationen av Finland 1713-21

   

   

   Bild: Utsikt över Sveaborg av Augustin Ehrensvärd, public domain


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • I månadens avsnitt pratar Alexander och Caroline om bröstcancer.
  Följ oss på sociala medier.
  Facebook: Force Noir Studios.
  Twitter: @studios_noir.
  Instagram: forcenoirstudios.
  MAIL: [email protected]
  Musiken är gjord av Imaginary Stars Production.
  FNS av Imaginary Stars Production.
  Into the Deep av Imaginary Stars Production.