Avsnitt

 • I detta avsnitt har jag äran att välkomna Michael Jay, författaren bakom den nya diktantologin "Svea Kallar – Patriotisk dikt under tusen år". Vi dyker ner i en fascinerande konversation om dikter, poesi och historia.

  Michael Jay har noggrant samlat dikter från vikingatiden till början av 1900-talet, vilket gör denna antologi till ett rikt stycke svensk kulturhistoria. Vi diskuterar de olika teman som tas upp i boken, inklusive hyllningar, sorgekväden, värvningsvisor och episka berättelser om stora bragder. Dessutom utforskar vi hur poesi kan spegla sin tid och plats, samt dess förmåga att tala till både individuella och kollektiva erfarenheter.

  Missa inte detta avsnitt där vi får en djupare förståelse för Sveriges poetiska arv och hur dikterna i "Svea Kallar" fortfarande kan inspirera och mana till eftertanke idag.

  Lyssna nu och låt dig inspireras av den rika värld som poesi kan erbjuda!

  Beställ ditt exemplar av "Svea Kallar – Patriotisk dikt under tusen år" på:

  https://jonasnilsson.myshopify.com

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • I dagens avsnitt utforskar vi det nyligen godkända lagförslaget i USA:s representanthus, kallat Antisemitism Awareness Act. Vi diskuterar lagens mål och hur lagförslaget hanterar definitionen av antisemitism, som inte specificeras i själva lagtexten utan istället hänvisas till den internationella organisationen Holocaust Remembrance Alliance där bland annat Israel är medlemmar.

  Trevlig lyssning!

  Jonas

  PS: vill ni vara med och stötta produktionerna så kan ni antingen bli en betalande prenumerant via knappen ovan eller swisha ett bidrag till: 123 0265 298  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • I detta avsnitt har jag Magnus Söderman som gäst för att diskutera politiskt våld, med särskilt fokus på mordbranden mot Svenskarnas hus i Skåne. Vi kommer bland annat att prata om EXPO och hur etablissemanget hanterar politiskt våld, vilket ofta innebär att man tonar ned och förtiger attacker mot Sverigevänliga opinionsbildare. Vi tar upp hur svenskar, en grupp som inte tillåts representeras som en enhetlig grupp i Sverige, drabbas hårt. De som försvarar denna grupp möter först social utfrysning och blir avstängda från offentliga medel, varefter de smutskastas och karaktärsmördas av aktörer som EXPO. Dessutom riskerar de att bli fysiskt attackerade — attacker som sedan ofta förtigs.

  Jag önskar er en trevlig lyssning! Om ni vill läsa mer om själva brandattacken mot Svenskarnas hus, kan ni besöka Föreningen Det fria Sveriges hemsida. Där har ni även möjlighet att stödja dem ekonomiskt.

  Och vill ni hjälpa mig i mitt arbete så kan ni antingen bli en betalande prenumerant eller swisha till: 123 0265 298

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson

  PS: Magnus Substack har ni här:  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Anton är tillbaka och i detta avsnitt fokuserar vi på ett kritiskt ämne: den utbredda svenskfientliga kriminaliteten i Sverige. Vi diskuterar hur detta problem inte bara har tillåtits fortsätta under flera årtionden, men också hur etablissemanget har hanterat det—genom förnekelse av dess existens och i vissa fall, genom ett subtilt rättfärdigande av attacker mot de svenskar som belyser detta samhällsproblem. Ett sentiment som tydligt exemplifieras av vår tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt, som uttalade att svenskar som belyser detta självskadebeteende och destruktiva samhällsfenomen kan förvänta sig att bli måltavlor för våldsamma attacker, då detta ställer grupp mot grupp.

  I min dokumentärfilm "Varför är Sverige en mångkultur?" utforskar jag även ett segment dedikerat till den utbredda svenskfientligheten. Om ni inte har sett dokumentären ännu, rekommenderar jag er att göra det här.

  Antons substack hittar ni här.

  Vill ni vara med och stötta produktionerna så kan ni antingen swisha till: 123 0265 298 eller med Bitcoin:

  Bästa hälsningar

  Jonas  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Nytt avsnitt med Anton och Jonas!

  I det här avsnittet så diskuterar vi finborgerligheten med utgångspunkt från Alice Teodorescu utspel i Dagens Nyheter.

  I det andra segmentet så håller vi oss kvar inom finborgerligheten men bryggar över samtalet till Israel Palestina.

  Önskar Er en trevlig lyssning!

  Om ni vill bidra till våra produktioner, kan ni göra det genom att bli betalande prenumeranter.

  Ni kan även bidra genom att donera via Swish: 123 0265 298 eller med Bitcoin:

  Bästa hälsningar

  Jonas  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Det är verkligen roligt att vara tillbaka med ett nytt avsnitt av "Anton och Jonas". Det har gått något år sedan sist, och nu har vi återförenats för att diskutera Sveriges NATO-medlemskap.

  Anton skriver även här på Substack – glöm inte att besöka och följa honom:

  Jag önskar er en trevlig lyssning! Vi hörs igen till nästa avsnitt, och då blir det en genomgång av Bitcoin.

  Om ni vill bidra till våra produktioner, kan ni göra det genom att bli betalande prenumeranter.

  Ni kan även bidra genom att donera via Swish: 123 0265 298 eller med Bitcoin:

  Bästa hälsningar

  Jonas  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit jonasnilsson.substack.com

  Jag var nyligen i Orania där jag träffade några svarta poddare. De var där för att bilda sig en egen uppfattning om staden. En av poddarna delade med sig av en intressant upplevelse: När han befinner sig i ett övervägande vitt område i Johannesburg känner han sig misstänkliggjord. Men i Orania upplevde han inte denna negativa energi. Här var de vita inv…

 • I det här avsnittet tar jag er med på en historisk och analytisk resa över Vladimir Putins sätt att använda historien i sin intervju med Tucker Carlson. Jag analyserar hur Putin gick tillbaka till historiska skeenden för att förklara kriget i Ukraina, och jag belyser de djupare betydelserna bakom hans ord. Genom att sätta hans svar i kontexten av hur myter och berättelser traditionellt används i maktspelet, utforskar jag vad Putins referenser till historien avslöjar om hans nuvarande strategier och mål. Speciellt fokuserar vi på Putins så kallade 'denazifiering' och hur denna term används i det geopolitiska schackspel som pågår.

  Detta är en podcast för dig som vill förstå de historiska rötterna till dagens Ryssland och få insikt i hur historien ständigt omformas för att tjäna nutida maktintressen.

  Jag önskar er en trevlig lyssning och vill ni vara med och hjälpa till med produktionerna så kan ni antingen swisha till: 123 0265 298

  Eller teckna upp Er på en prenumeration:

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • I den här podden riktar vi fokus mot ett fenomen som började ta form för cirka 20 år sedan: färgrevolutionerna. Dessa revolutioner har ofta skildrats i den västerländska regimmedians rapportering som spontana, gräsrotsledda rörelser som riktas mot korrupta och tyranniska regimer. Men under ytan finns en annan berättelse som sällan ges utrymme inom den etablerade median.

  Dessa rörelser, trots deras yttre sken av spontanitet, har i flera fall visat sig vara understödda och påverkade av USA:s olika underrättelseorganisationer. Syftet? Att genomföra ett skifte i makteliten till förmån för grupper som är mer benägna att tillgodose globalistiska intressen. Detta mönster är tydligt i flera av färgrevolutionerna, där regimer som inte är i harmoni med globalistiska strömningar har utmanats och ofta omkullkastats.

  Ett av de mest kända exemplen är situationen i Ukraina, vars färgrevolution och dess långvariga efterspel än idag dominerar geopolitiken. Detta är inte en isolerad händelse i historien utan en aktiv del av det internationella stormaktsspelet.

  En ytterligare dimension av denna globala maktkamp har belysts i samband med kriget i Israel och dess indirekta påverkan på handeln genom Suezkanalen då Yemen har förhindrat genomfart. Denna situation har lett till att Sydafrikas strategiska betydelse, som en alternativ handelsväg, åter hamnat i fokus.

  Bortom Sydafrikas geopolitiska roll med den södra handelsrutten, finns det andra betydelsefulla faktorer som påverkar landets betydelse, exempelvis dess omfattande gruvresurser.

  För att förstå dynamiken bakom en färgrevolution, är det viktigt att identifiera två huvudkomponenter: för det första, en intern opposition; och för det andra, amerikanska eller globalistiska intressen. Det är i skärningspunkten mellan dessa interna och externa intressen som potentiella färgrevolutioner tar form.

  Sedan 1994 har Sydafrika styrts av African National Congress (ANC), en regeringstid med egen majoritet. Idag står landet inför djupgående problem med bland annat sin energiförsörjning, vilket resulterar i dagliga strömavbrott på upp till 12 timmar. Denna kris är en del av bredare infrastrukturella brister som har kommit att kategorisera ANC styret.

  Ett intressant undantag är Västra Kapprovinsen, där Kapstaden ligger. Denna provins, som inte styrs av ANC, framstår som relativt välskött jämfört med resten av landet. Här har det vuxit fram en stark självständighetsrörelse som strävar efter att bilda en egen stat. Detta är ett tecken på den djupa missnöjdhet som finns i regionen med den centrala regeringens styrning. Enligt den senaste opinionsmätningen så skulle nästan 60 procent av väljarna i Västra Kapprovinsen rösta för självständighet om det hölls en folkomröstning.

  Det är en betydande intern faktor - att Västra Kapprovinsen, en region som inte styrs av ANC, uttrycker en växande frustration över det federala styrets misskötsel.

  Sydafrika, under ANC:s ledning, har historiskt varit och fortsätter vara en viktig partner till Ryssland och Kina. Detta förhållande har sina rötter i tiden under apartheid, då dessa nationer, tillsammans med Sverige, stödde ANC. I kontrast till detta står USA, som tog bort sin terrorstämpel på ANC så sent som 2008. Sydafrikas roll inom BRICS-samarbetet och Kinas betydande investeringar i landet är också viktiga att notera. Dessutom har Sydafrika, trots påstådd neutralitet i Ukrainakonflikten, skickat vapen till Ryssland och varit en av de starkaste fördömandena av Israel.

  Någonstans går gränsen för USA som kan komma att underblåsa en opposition i Sydafrika, likt vad som skedde under Maidan-revolutionen i Ukraina. Denna möjlighet blir än mer sannolik med tanke på att den interna oppositionen i Västra Kapprovinsen är i linje med USA:s och den globalistiska agendans intressen. En sådan utveckling skulle inte bara tillgodose USA:s egna intressen utan även underminera Kinas och Rysslands inflytande genom att destabilisera en viktig samarbetspartner.

  En eventuell färgrevolution i Västra Kapprovinsen skulle kunna föra samman en bred skara av aktörer, från de som önskar förverkliga Nelson Mandelas vision av en regnbågsnation till grupper som annars vanligen porträtteras som "White Supremacists" av västerländsk media. En dynamik inte helt olik den i Ukraina.

  Och om detta och mer resonerar jag i dagens poddavsnitt. Jag önskar er en trevlig lyssning.

  Och jag är faktiskt på väg till Sydafrika för att dels kompletteringsfilma lite till Oraniadokumentären men även för att gräva vidare i den här självständighetsrörelsen, och om ni vill vara med och bidra till arbetet, är ni varmt välkomna att teckna en prenumeration:

  Eller hjälpa till med en engångsdonation. Mitt Swish-nummer är 123 0265 298. Donationer i Bitcoin uppskattas också.

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Överbefälhavare Micael Bydén har uttalat att alla svenskar måste vara redo för krig. Han betonar att situationen är allvarlig och att den kan förvärras. Dessa kommentarer framfördes under helgens Folk och Försvars rikskonferens. Vår civilförsvarsminister, Carl-Oskar Bohlin, tillägger att vi bör sträva efter att lämna ett bättre samhälle till våra efterkommande än det vi själva erhöll, vilket vi då ska säkerställa med vapen i hand mot yttre hot.

  Jag håller såklart inte med - Ni kan höra mer om mina tankar i dagens poddavsnitt, “Är du redo för krig?”

  För de som önskar stödja mina produktioner finns det möjlighet att göra det via en prenumeration eller en engångsdonation. Swish-nummer: 123 0265 298. Bitcoin-donationer är också välkomna:

  Önskar er en trevlig lyssning och så hörs vi till nästa avsnitt!

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • I det här poddavsnittet har jag fördjupat mig i Socialdemokraternas uppdaterade samhällsanalys, som kommer att presenteras i elva rapporter. De första fyra rapporterna har redan publicerats, och i detta avsnitt diskuterar jag den första rapporten, titulerad "Ökad samhällsgemenskap genom ett gemensamt språk".

  Socialdemokraterna har lanserat denna analys under rubriken "Ny riktning för Sverige 2030". Deras ambition är att denna analys ska ligga till grund för deras framtida politik. I den första rapporten problematiseras segregationen. Socialdemokraterna drar slutsatsen att för att effektivt bryta segregationen - citat från deras slutsats:

  “Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.”

  Jag hoppas att ni finner avsnittet givande och insiktsfullt. Om ni inte redan prenumererar, vill jag uppmana er att göra det:

  Bästa hälsningar,

  Jonas Nilsson

  PS. Glöm inte att stödja mitt arbete med en donation:  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Krigföringens natur har genomgått en markant förändring, delvis tack vare vår förmåga att kommunicera. Nuförtiden är det inte enbart de fysiska stridernas utfall som avgör konflikters utgång. Snarare spelar "slaget om narrativet" en avgörande roll. Sättet ett krig porträtteras i medier kan ha stor inverkan på global opinion och i vissa fall till och med på själva krigets resultat. Med uppkomsten av stora sociala medieplattformar har även medielandskapet förändrats. Dessa plattformar möjliggör för olika perspektiv och berättelser att snabbt spridas viralt, exempelvis via TikTok och X. Anti-Defamation League (ADL) har kritiserat bristen på publicistansvar på dessa plattformar, vilket har lett till spridning av, enligt dem, skadliga narrativ.

  Elon Musks har också tidigare anklagats för antisemitism i samband med en tidigare konfrontation med Anti-Defamation League (ADL). Varpå Musk kritiserade ADL genom en ordlek som föreslog att de skulle ta bort "A" från sitt namn och bli "Förtalsligan," vilket väcker bredare frågor om hur språk och narrativ formuleras genom begrepp som just rasism, islamofobi och antisemitism.

  Detta och mycket mer i dagens avsnitt.

  Önskar er en trevlig lyssning!

  Och missa inte att prenumerera om ni inte redan har gjort det:

  PS: Boksläppet av min nya bok "South Africa in the Wild" äger rum den 25 november i Svenskarnas hus, samtidigt som föreningen Det Fria Sverige firar sitt sexårsjubileum. Idag, den 19 november, är sista dagen att köpa biljett.

  Festligheterna börjar klockan 16:00, och det är en och samma biljett som gäller både för sexårsfirandet och boksläppet. Vi kommer att bjuda på välkomstdryck, en utsökt buffé och en unik teaterföreställning framförd av föreningens styrelse. Förbered er på en kväll fylld med fest, gemenskap och kulturella upplevelser – den perfekta bakgrunden för lanseringen av 'South Africa in the Wild'.

  Vi ser fram emot att dela denna minnesvärda stund med er.

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • I det här poddavsnittet:

  Boksläpp av min nya bok "South Africa in the Wild" äger rum den 25 november i Svenskarnas hus, samtidigt som föreningen Det Fria Sverige firar sitt sexårsjubileum.

  Förbeställ och läs mer om boksläppet här.

  Vår vice statsminister Ebba Busch menar att antisemitism ska vara grund för utvisning, och Tysklands regering överväger en lagändring så att antisemitism kan vara grund för att neka medborgarskap.

  En återkoppling till debatten om de första invånarna i våra breddgrader, som beskrivs som mörkhyade med blå ögon och därför spelades av afrikanska och mellanösternska statister i SVTs dokumentär "Historien om Sverige".

  Jag diskutera också vad det egentligen är för skillnad mellan folk och folk, och att vi faktiskt skiljer oss mer på insidan än vad vi gör på utsidan.

  Önskar Er en trevlig lyssning och hoppas få se så många av er som möjligt på boksläppet den 25 november i Svenskarnas hus.

  Bästa hälsningar

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit jonasnilsson.substack.com

  Mångkultur och Konflikter: En Djupdykning

  I dagens mångkulturella samhälle, där demografiska förändringar genom migration präglar vår vardag, är konflikter nästintill oundvikliga. De här konflikterna rotar sig i kollisionen mellan olika gruppers intressen och identiteter. När dessa kolliderar, och när identiteter hotas, kan konflikter eskalera snabbt til…

 • This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit jonasnilsson.substack.com

  Hej,

  I det här avsnittet för jag lite resonemang kring skolplikten i Sverige. Varför har vi skolplikt? Vad är skolans verkliga syfte utöver utbildning? Jag utforskar dessa frågor och mer, med bland annat en del historiska perspektiv.

  Jag tar den här hemska händelsen som utgångspunkt, som jag skrev om härommånaden:

  Med vänliga hälsning,

  Jonas

 • Nu på lördag, 27 maj, är det en releasefest för svenska översättningen av Sexual utopia in Power skriven av F. Roger Devlin.

  Devlin går in på vad som egentligen gick snett med den sexuella revolutionen och bryter ned varför den sexuella utopin uteblev i vad som han beskriver som feministernas revolt mot civilisationen.

  Logik skriver om boken:

  Roger Devlins bok Den sexuella utopin vid makten förklarar hur dagens förhållningssätt till sex, familjeliv, förhållandet man-kvinna och liknande frågor visar på ett Västerland i fritt fall. Kvinnor är förvirrade, familjer går i kras, män demoniseras, alltför få barn föds, lagar favoriserar kvinnor på ett horribelt sätt.

  I sju essäer och resonerande bokrecensioner beskriver Devlin vad som gick fel när den sexuella revolutionens utopi kom till makten. Han gör det med ett blixtrande intellekt och en god dos esprit, vilket har gjort boken till en stor succé.

  Mer information och biljetter:  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit jonasnilsson.substack.com

  Vänner av Palaestra Media,

  Idag har jag nöjet att erbjuda er en exklusiv podcast där vi djupdyker i livet och kampen hos Piet 'Skiet' Rudolph, ledaren för Orde van die Boervolk under Sydafrikas turbulenta politiska övergång på 80- och 90-talet.

  Detta är en intervju som aldrig tidigare har publicerats. Jag har bevarat den i vårt arkiv o…

 • Vänner till Palaestran,

  I dagens avsnitt granskar jag frågan om svensk identitet. Jag utforskar vad det innebär att vara svensk och diskuterar om Sverige bör överväga ett namnbyte.

  Frågan om svenskhet undersöks utifrån olika perspektiv: kulturellt, socialt, religiöst och via släktskap. Vi dyker djupt in i begreppsförvirringen mellan att vara amerikan, sydafrikan eller svensk, och tittar på hur det speglar sig i vår förståelse av nationell tillhörighet.

  Jag delar även tankar kring hur vi bör förhålla oss till denna fråga och vilka steg som kan tas framåt för att erkänna och bevara den unika svenska kulturen, och hur oppositionen bör arbeta för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationen av svenskar.

  Missade du tidigare avsnitt? Prenumerera på mitt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad, vissa avsnitt är också exklusivt för betalande prenumeranter:

  Och om du finner detta avsnitt tankeväckande, dela gärna med vänner och familj för att bredda diskussionen.

  Tack för ditt stöd och engagemang!

  Bästa hälsningar,

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • I det här avsnittet av min podcast pratar jag om ett viktigt ämne som berör oss alla. Vi har nyligen sett ett ökande problem med klanvåld i Sverige, och det har fått allvarliga konsekvenser för många oskyldiga människor.

  Vi svenskar måste helt enkelt börja tänka på säkerhet på ett helt nytt sätt.

  Som utgångspunkt tar jag upp ett särskilt fall som har skakat om många av oss: en familj som besökte Högevallsbadet i Lund blev trakasserade av ett gäng, och badets personal ingrep inte tillräckligt för att stoppa dem. När familjen sedan gjorde en anmälan och lämnade badet blev de angripna av samma gäng, och pappan i familjen misshandlades svårt inför sina egna barn.

  Lyssna gärna på avsnittet och sprid gärna vidare till andra som är intresserade av detta viktiga ämne.

  Med vänlig hälsning

  Jonas Nilsson

  Är ni inte redan medlem?  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe
 • Kära lyssnare,

  Jag hoppas att ni har haft en bra vecka!

  I det här avsnittet resonerar jag kring de senaste svängarna rörande Sveriges möjliga inträde in i NATO. Jag synar både för- och emotargument för Sveriges inträde i NATO, och ser förbi skenargumenten som inte håller.

  Bland annat så har det framkommit att om vi går med i NATO så är det också vi som kommer att vara först på plats om det blir krig i Baltikum. Så det realistiska med ett NATO-medlemskap är inte att vi kommer att få hjälp om vi blir angripna, utan det är att vi skicka trupp utomlands i händelse av krig - något vi kan göra även om vi inte är med i NATO. Det blir med andra ord allt tydligare att ett NATO-medlemskap handlar mer om globaliseringsproccessen och avskalandet av den lilla nationella suveränitet som vi har kvar.

  Men med Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden i Stockholm, har det nu blivit tydligare att Turkiet troligtvis inte kommer att ge sitt stöd till ett svenskt inträde.

  Jag önskar er en trevlig lyssning. Om ni gillar vår podd, tveka inte att dela den vidare till era vänner och familj. Vi uppskattar också mycket att ni stödjer oss genom att göra en donation till podden , det hjälper oss att fortsätta att producera högkvalitativt innehåll.

  Vänliga hälsningar,

  Jonas Nilsson  This is a public episode. If you’d like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit jonasnilsson.substack.com/subscribe