Avsnitt

 • Trots sjuka barn så är hela panelen med i dagens avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre. Vi börjar avsnittet med att kort diskutera akupunktur och en punkterad lunga. Efter det så fokuserar vi på en artikel i Göteborgs Posten med titeln Mindre frukt och grönt och mer läsk – svenskarnas matvanor allt sämre.

  I artikeln kan vi både läsa om Folkhälsomyndighetens rapport kring att svenskar äter allt sämre och att det skedde en tydlig försämring under pandemin och om att Agnes Wold inte anser att det finns någonting som är bättre eller sämre än någonting annat att äta.

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  (00:00:00) VAB och Mello som försnack (00:03:17) Kort om akupunktur och punkterade lungor (00:07:36) Svenskarnas matvanor har blivit sämre men Agnes Wold är inte orolig
 • Linnea och Jacob gästas denna vecka av dietisten och forskaren Therese Karlsson verksam på Göteborgs Universitet. Therese har nyligen skrivit ett kapitel om näringsämnet kolin för nya NNR som ska släppas framåt sommaren.

  Kolin är ett vattenlösligt ämne som är ganska likt ett vitamin i dess funktioner i vår kropp. Man har vetat att vi behöver få i oss kolin via kosten sedan 80-talet men det är först på senare år som intresset för detta näringsämnet har växt. Idag vet vi dock fortfarande inte särskilt mycket om hur ett eventuellt suboptimal intag påverkar vår hälsa och det finns också osäkerhet kring hur mycket vi människor får i oss varje dag samt hur mycket som är ett bra intag.

  För den som hellre läser än lyssnar på podcast eller den som vill lära sig ännu lite mer efter att ha lyssnat på det här kapitlet så har Therese också nyligen skrivit en artikel om kolin för sidan nutritrionsfakta, Kolin – det okända men viktiga näringsämnet.

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  (00:00:00) Erik har vab igen och Jacob har fått se snö på riktigt (00:01:20) Therese Karlsson gästar för att berätta om Kolin (00:04:21) I de nya nordiska näringsrekommendationerna kommer kolin finnas med (00:05:06) Vad kolin är för typ av ämne och dess egenskaper i vår kropp (00:07:39) Ett tydligt ökat intresse men fortfarande väldigt mycket som man inte vet (00:08:45) Män och kvinnor efter klimakteriet behöver möjligen mer från kosten (00:10:54) De rekommendationer som finns idag när det gäller intag av kolin (00:11:38) Människor äter idag mindre än de preliminära gränser som man har satt upp (00:15:25) Vad tror man att måttlig brist av kolin skulle kunna orsaka? (00:17:30) Livsmedel som är rika på kolin (00:21:30) Går det att dra några praktiska slutsatser kring kolin idag? (00:25:05) Har kroppen något lager av kolin eller behöver vi äta det regelbundet? (00:27:43) Det som togs upp i Thereses kapitel om kolin i NNR 2023
 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Erik Dunåker och Linnea Bärebring bryter i det här avsnittet ner en ny studie som tittat på sockeralkoholen och sötningsmedlet erythritol och risken för hjärt- och kärlsjukdom. Den här studien har fått lite uppmärksamhet den senaste veckan med tidningsrubriker så som ”Sötningsmedel kopplas till hälsorisker i ny studie” och frågan är då vad forskarna verkligen har visat och om det finns fog för rubrikerna?

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  (00:00:00) Intro (00:03:30) Sötningsmedlet erythritol och påståenden kring ökad risk för hjärt och kärlsjukdom (00:07:17) Allmän diskussion kring studier, tidskrifter och dåliga incitament (00:12:56) Mer om den nya studien på erythritol (00:19:49) Man har inte mätt deltagarnas intag av erythritol (00:27:15) Försök att förklara observationsstudierna via meknismer från möss och tester på blod
 • Erik är äntligen tillbaka efter långt vabuari. I avsnitt 57 diskuterar vi tre olika rubriker från veckan som har gått. Först ut är en artikel i DN om matpriserna just nu.

  Efter det blir det två artiklar i SvD. En kring kost vid autism och om det finns några belägg för att en glutenfri kost kan hjälpa. Och sen en artikel om BMI som hälsomått och några av de alternativa mått som finns.

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  (00:00:00) Försnack (00:05:04) 3,2 kg kött på 30 minuter är ingen bra idé (00:07:55) Matpriserna fortsätter att gå uppåt (00:18:25) Blir barn med autism bättre av glutenfri kost? (00:29:22) BMI som mått för fetma och hälsa
 • Denna vecka gästas vi av Erik Arnesen som tillsammans med Linnea har varit med i framtagandet av delar av de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. Erik var bland annat med och tog fram riktlinjerna för hur de forskare som blir ombedda att genomföra en systematisk översiktsartikel i samband med NNR bör gå tillväga.

  Efter det fokuserar vi mer specifikt på Erik och Linneas nypublicerade systematiska översiktsartikel på hälsoeffekterna från nötter och frön.

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  · (00:00:00) Erik Arnesen om framtagandet av NNR 2023

  · (00:03:15) Vem beslutar vad man ska utföra en systematisk review på?

  · (00:04:10) Eriks tidigare bakgrund innan han började jobba med NNR

  · (00:07:44) De första kostråden togs inte fram med en systematisk och kontrollerbar metod

  · (00:09:47) En scoping review kontra en systematisk review

  · (00:11:58) De olika formerna av reviews som finns

  · (00:15:52) Riktlinjer för hur man utför en systematisk review inom NNR

  · (00:19:43) Man kan läsa och kommentera utkast till färdiga kapitel på helsedirektoratet.no

  · (00:22:48) De nio systematiska översiktsartiklarna som forskar har utfört för NNR kommiten

  · (00:24:31) Erik och Linneas senaste systematiska översiktsartikel på nötter och frön

  · (00:27:20) Stökigt att hitta artiklar så de fick läsa igenom 23000 abstrakt

  · (00:31:53) Studierna som inkluderas skulle vara på människor som åt efter hunger

  · (00:34:38) Intag av nötter korrelerade med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom

  · (00:35:23) Det verkar räcka med ganska lite nötter för en effekt men doserna i studierna är osäkra

  · (00:39:18) Interventionsstudierna visar på förbättrade blodfetter

  · (00:44:01) Vad har man jämfört nötterna emot i interventionsstudierna?

  · (00:45:42) Det har utförts väldigt lite studier på hälsoeffekterna från frön

  · (00:48:04) Olika typer av nötter har troligen olika effekter

  · (00:52:34) Nötter är kaloririka men verkar inte ge viktuppgång när folk äter efter hunger

 • I veckans Hälsoveckan by Tyngre så tipsar Jacob och Linnea om bra källor till information om kost och hälsa. Det blir en genomgång av bra podcast, intressanta konton på Instagram, smarta personer på twitter och enstaka hemsidor och nyhetsbrev.

  Här är en lista på de källor som vi nämner i avsnittet:

  Podcasts

  Medicinvetarna – en podd om KI:s forskning, Sahlgrenska Akademin: Akademiliv, Uppsala universitet: Forskarpodden, Fatta Forskning från Region Skåne Nordväst, Gynpodden, Migränpodden, Frisk utan Flum, You are not so smart, The Skeptics Guide to the Universe

  Wellness: Fact vs Fiction, Docs Who Lift, Sigma Nutrition, Maintenance Phase

  AJCN In Press, The Peter Attia Drive Podcast, Dr Matt and Dr Mikes medical podcast, Inside Exercise

  Instagram

  Jacob Gudiol, Erik Dunåker, Linnea Bärebring, John Martin Fredriksen, Livsmedelsverket, Kevin C. Klatt, Cochrane, Kvinnokliniken, Jen Gunther, Dr Izzy Smith, Dietist Linn

  Twitter

  Jacob Gudiol, Nicola Guess, Gideon Meyerowitz-Katz, Gil Carvalho, Kevin Hall, John Speakman, Stuart Phillips, Stephan J. Guyenet, Tamar Haspel, Dr. Spencer Nadolsky, Christopher Gardner, Charles Brenner, Daniel Berglind, Daniel J Drucker, Kevin Whelan

  Andra tips

  Obesity and Energetics Offerings, Barnakuten, 1177

  På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

  Hålltider

  (00:00:00) Linnea och Jacobs tips på bra informationskällor kring kost och hälsa (00:03:38) Tips på bra podcasts (00:04:28) Ganska lättlyssnade podcasts (00:10:28) Podcast som kräver lite koncentration (00:17:31) Mer nördiga podcasts som kräver lite kunskap och bra fokus (00:24:17) Bra konton på Instagram (00:29:33) Intressanta och kunniga personer på Twitter
 • I avsnitt 54 av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras boken glukosrevolutionen (glucose revolution) skriven av Jessie Inchauspe som nog är mest känd som Glucose Goddess. Vi talar också en del kring hennes framträdande i nyhetsmorgon förra veckan som du kan se här.

  Boken är i mångt och mycket en typ av kombination mellan GI-dieten och LCHF när det gäller mycket av det som påstås kring effekter från blodsocker. Den är i stora drag också dålig när det gäller faktaunderlaget och referenser saknas ofta. De gånger som det ges referenser så är de cherry pickade och ger ingen rättvis bild av hur forskningen ser ut.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  (00:00:00) Podden har överlevt första året (00:01:40) Recension av glukosrevolutionen skriven av Jessie Inchauspe
 • Hälsoveckan by Tyngre med Dunåker, Bärebring och Gudiol diskuterar denna vecka två rubriker som vi har haft i media den här veckan.

  Först ut är ett inslag i TV4 där det påstås att en professor har sagt att fika på jobbet är lika skadligt som passiv rökning. Det är dock inte riktigt det som professorn har sagt utan istället har hon sagt att hon tycker att man kan se på dem på samma vis, att de båda kan ge skada på sikt. Det finns idag en stor fikakultur på många arbetsplatser och ju oftare det ställs fram olika typer av fika desto oftare kommer de flesta människor att äta av den fikan. Vilket inte alltid är av godo på lång sikt.

  Efter det här blir det en längre diskussion kring amning och olika rekommendationer. Aftonbladet publicerade i veckan en artikel med titeln ”Amningen avslutas när barnet smakar mat tidigt” där forskare från Uppsala och Sophiahemmets högskola är kritiska mot de råd som ges när det gäller introduktion av mat till spädbarn utifrån ett resultat i en mindre observationsstudie som de har genomfört. Deras resultat stämmer dock inte överens med resultat från RCT-studier så frågan är om man ska bry sig om en observationsstudie då? Och spelar det verkligen någon betydande roll i fall man ammar i 6 månader i svenska förhållande?

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Intro - Jacob har börjat mixtra med olika AI-saker 00:06:18 Fika på jobbet sägs vara lika skadligt som passiv rökning 00:16:44 Slutar mammor amma sina barn tidigare om barnen får smakportioner tidigt?
 • Avsnitt 52 av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar på ett youtubeklipp på 30 minuter med titeln ”How Weight Loss and Nutrition Books Confuse Us”. I klippet förklarar en man vid namn Chris Macaskill på ett bra sätt hur du kan bli vilseledd av en bra story och att de flesta större dieterna där ute ofta har en bra sådan som upprepas i bok efter bok. Jacob och Erik diskuterar innehållet i klippet och drar in lite egna tankar om det som sägs samt med lite andra exempel.

  Förutom det här ämnet så blir det en kort diskussion kring att de som gillar sött mer än andra oftare har mer fettfri massa än genomsnittet samt att det sällan är en bra idé att fortsätta göra en massa repetitioner av en ganska tung övning om du redan är helt slut.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Högre fettfri massa korrelerar starkare med att gilla sötsaker än hög fettmassa 00:05:33 Överdrivet mycket repetitioner av ganska tunga saker är sällan en bra idé 00:11:39 Lite snack kring youtubeklippet "How Weight Loss and Nutrition Books Confuse Us"
 • I avsnitt 51 av Hälsoveckan droppar Linnea överraskningen att hon är gravid igen så därför väljer vi att diskutera ett ämne där Linne är extra påläst för stunden vilket är viktuppgång under graviditet.

  Det har funnits råd kring hur mycket viktuppgång som gäller för olika kvinnor beroende på deras vikt före graviditeten där målet med råden är att försöka minimera risken för att det ska ske något negativt under graviditeten eller förlossningen. Råden kommer dock inte ut till särskilt många gravida och samtidigt är det en klurig fråga då vi vet att det sällan har någon direkt effekt av att bara berätta om råden och inte ge vidare information och stöd.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Introsnack 00:02:50 Viktuppgång under graviditeten - vad är råden och varför?
 • I avsnitt 50 av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras antiinflammatorisk kost enligt Maria Borelius. Aftonbladets site Godare har ett reklaminlägg för hennes senaste kokbok där hon berättar om sin nya matpyramid.

  Vi går igenom hennes råd från den lägsta nivån på pyramiden och uppåt för att problematisera, berömma och ifrågasätta indelningen och de olika sakerna som påstås kring olika livsmedel.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Linnea är tillbaka och panelens varierande "aura" på internet 00:05:39 Tankar kring en artikel om Maria Borelius nya matpyramid 00:07:35 Det har inte funnits några kostråd på 6-8 brödskivor per dag 00:09:16 Vad är definitionen på en "bowl" jämfört med en skål med yoghurt 00:11:22 Uppbyggnaden på Borelius antiinflammatoriska kost 00:12:01 80 procent av tiden kan innebära mycket mindre när det gäller av kalorierna 00:13:27 Det finns inga bra belägg för att det hon kallar för inflammatorisk faktiskt är inflammatoriskt 00:17:48 Sverige har faktiskt aldrig haft en matpyramid som kostråd från officiella håll 00:19:39 Grönsakerna i botten på pyramiden 00:20:27 På nivå nummer 2 finns "fina proteiner" 00:20:45 Vad som kallas för antiinflammatorisk kost skiljer sig mellan olika böcker 00:23:59 Borelius favoritrecept följer inte hennes egen matpyramid 00:25:20 På nivå 3 finns fetter med oljor och fetter 00:35:38 Nivå 4 är stärkelse och frukt 00:38:27 Äter man verkligen som på stenåldern när man äter så här? 00:43:42 Det olika sätt man mäter hur antiinflammatoriskt någon äter inom forskningen
 • Ett andra frågeavsnitt av Hälsoveckan by Tyngre där Jacob och Erik diskuterar studierna som har visat att man kan minska risken för att ett barn ska utveckla en födoämnesallergi genom att tidigt introducera vanliga allergener i deras kost. Till exempel kan man ge mat med lite jordnötssmör på från det att barnet är 4 månader gammalt.

  Förutom det så diskuteras också mycket kring proteinkvalité i vegetabilier jämfört med kött och vad vi verkligen vet när det gäller hälsoeffekterna från rött kött för sig själv. Det är vanligt i observationsstudier att man inkluderar rött kött och processat kött i samma kategori vilket gör att det ibland är svårt att skilja dem åt. De flesta studier förlitar sig också på människor självrapportering för vad de äter så vi är också beroende av att de kan skilja på rött kött och processat kött i studierna där man ändå försöker separera på de två.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Intro 00:04:43 Kan man minska risken för allergier genom att introducera barn för saker tidigt? 00:13:56 Kan kroppen ta upp protein lika bra från vegetabilier? 00:15:10 Skiljer sig rött kött mot fågel näringsmässigt? 00:15:59 Vad vet vi kring hälsoriskerna med rött kött jämfört med processat kött? 00:21:37 Kan man töja ut sin matsäck så man behöver mer mat för att bli mätt? 00:27:35 Vad gäller för viktnedgång när man är pensionär?
 • I veckans avsnitt diskuterar Jacob och Erik lång och ingående kring begreppet set point. Din kropp har flera fysiologiska processer som gör att du håller din kroppsvikt relativt stabilt kring en viss vikt. Om du äter lite mycket i några dagar så blir du mindre hungrig efterföljande dagar samtidigt som du kanske rör på dig lite extra så vikten går tillbaka till den tidigare. Det samma sker om du skulle äta mindre då du får efter ett tag får en ökad hunger och rör på dig lite mindre i vardagen.

  Dock är det så idag att många människor väger betydligt mer än de gjorde som unga eller sett till det som kallas för normalvikt. Det verkar som att kroppen hos dessa personer försöker arbeta för att hålla den högre vikten stabil istället för att försöka få personerna att gå ner till den vikt det kanske hade för 15 år sedan. Vad beror den här förskjutningen av den vikt som deras set point verkar sträva mot på och finns det något sätt att återställa sin set point?

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Intro 00:02:16 Set point och tid för ny normalvikt - vad vet vi? 00:32:20 Lite tankar kring kollagentillskott för olika saker
 • Gudiol och Dunåker diskuterar först livsmedelsverkets nya kunskapsöversikt kring sötningsmedel och sedan berättar Dunåker lite kring ulcerös kolit. Till sist blir det en lång diskussion, eller resumé, kring allt som har hänt den udda sociala medier profilen Liverking.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Försnack inför julen 00:05:52 Livsmedelsverkets kunskapsgenomgång på sötningsmedel 00:30:05 Hur ser forskningen och behandlingen vid ulcerös kolit ut? 00:35:20 Hela historien kring Liverking - ett udda internetfenomen
 • Andreas Wahl, bland annat känd från att vara programledare i det fantastiska programmet Folkeopplysningen gästar denna vecka Jacob och Erik i Hälsoveckan by Tyngre. Han berättar om sin väg från fysiker till folkutbildare och underhållare i Norge.

  Vi fokuserar framför allt på serien Folkeopplysningen i det här avsnittet och Andreas delar med sig om hur de tänker inför avsnitt när det gäller valet av frågor och gäster. Vi diskuterar också hur man förmedlar vetenskap på ett bra sätt så det både blir underhållande och lärorikt samtidigt som man inte förenklar för mycket. Hur får man till exempel fram ett svar i en fråga där det inte riktigt är svart eller vitt?

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Veckans gäst, Andreas Wahl från bla Folkeopplysningen 00:03:08 Andreas väg från fysikerutbildning till medieperson 00:09:38 Arbetet med Folkeopplysningen 00:13:52 Hur fungerar det med intervjuer och arbetsmaterial när en del som är med inte vill att sakerna ska visas? 00:18:18 Steget från mer hård vetenskap till frågor som aldrig är svart eller vitt 00:26:33 Det är mycket arbete som står bakom ett avsnitt 00:30:53 Hur ser de på risken att det bara blir en auktoritet som påstår saker? 00:40:19 Risken med att upprepa konspirationer för tittaren 00:46:55 Finns det något ämne som de känner att de skulle behöva gå igenom igen? 00:48:42 Hur tänker man kring berättandet när det gäller falsk balans och liknande 00:52:04 Covid-19 fungerade inte som ämne eftersom allting förändrades så fort 00:55:36 Andreas andra sysslor med podcast, internetbutik och skrivande 00:59:48 Andreas frågespalt i SvD junior med roliga frågor från barn
 • I veckans Hälsoveckan by Tyngre diskuterar Jacob och Erik två artiklar som publicerats i större svenska dagstidningar i veckan som gått.

  Först blir det en artikel i Svenska Dagbladet där man säger att HIIT i kombination med periodisk fasta dubblar fettförbränningen. Studien man tar upp är en kortvarig interventionsstudie där deltagarna i princip fick resultat i storleksordning med deras ansträngning. Kortsiktigt ser man alltid den här typen av effekt i interventionsstudier och det är osannolikt att man hade fortsatt att se en sådan effekt på lite längre sikt.

  Efter det diskuterar vi kort en bra och positiv artikel i Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan där Katarina Steding-Ehrenborg kort tar upp en del faktorer som är viktigt för ett åldras med livskvalité.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Erik har fått en hjärnskakning 00:02:21 Artikel i SvD om korta ätfönster och högintensiv träning 00:22:20 Trevlig artikel om hälsosamt åldrande i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan
 • Denna vecka är det endast Jacob och Erik som sitter med mikrofonerna och delar med sig av sina tankar kring veckans ämne. Först blir det en ganska allmän diskussion kring skolmaten efter att det varit en hel del olika rubriker de senaste veckorna som handlar om hur den förändrats nu när matpriserna ökat.

  Efter det blir det en längre diskussion kring nötter där vi utgår ifrån en artikel i svenska dagbladet i veckan med titeln, Nötters effekt på vikt och hälsa förvånar forskare.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Idag blir det endast Erik och Jacob 00:04:56 Tankar kring betydelsen av bra skolmat nu när matpriserna ökar 00:12:15 Naturliga nötter är näringsrikt och håller dig mätt
 • Kroppsaktivism har varit på tapeten de senaste två veckorna och i det här avsnittet så diskuterar Jacob och Linnea lite kring allt det som har stått i media och på sociala medier den senaste tiden.

  Som utgångspunkt använder vi oss av debattartikeln ”Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda” i Dagens Nyheter där man framför allt framför kritik mot medier och deras sätt att hantera sakerna som påstås i boken Kriget mot Kroppen och vad som sagts i intervjuer med författarna till boken i svenska medier de senaste månaderna.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Jacob och Linnea diskuterar det bra och de dåliga med kroppsaktivism 00:02:24 Vad ska ses som lyckat när det gäller viktnedgång? 00:15:47 Ordentliga försök till viktnedgång minskar risken för ätstörningar framöver 00:17:12 Vården ger troligen mer realistiska förväningar än samhället i stort 00:20:04 BMI är ett bra mått för fetma när det används korrekt 00:24:53 Det ges inga alternativ som har bättre evidens bakom sig själv 00:27:35 Det är inte lätt för vårdgivare att ignorera fetma när det ofta kan vara en förklaring till olika besvär
 • Jacob, Linnea och Erik börjar veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre med att diskutera ett av Linneas favoritämnen, kost vid reumatism. Nyligen publicerades en ny studie kallad NutriFast-Study där man testade olika dieter för personer med RA för att se om man kunde minska på deras inflammation och sjukdomsymptom.

  Nästa ämne är en ny studie på semaglutide (Wegovy, Ozempic) och viktnedgång hos ungdomar. Semaglutide är en av de nu kommande medicinerna mot fetma som har visat på stor viktnedgång över flera månader hos vuxna människor med fetma. Fram tills nu har det dock inte funnits särskilt mycket data på ungdomar. Studien visade på stor positiv effekt på ungdomarnas vikt och resultaten båda verkligen gått inför framtiden när det gäller obesitasvård hos ungdomar.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Linnea planerar en ny studie och Jacob planerar för kalas 00:03:35 Ny studie på om kosten kan påverka smärta och problem vid reumatisk 00:25:39 Semaglutid gav stor viktnedgång hos ungdomar med obesitas
 • Avsnitt 41 av Hälsoveckan by Tyngre inleds med att diskutera lite allmänt kring sockerberoende och högbelönande mat då det varit på tapeten på olika platser de senaste veckorna. Vi utgår inte ifrån någon speciell artikel i det här avsnittet men vi tar upp en hel del av det som Jacob har skrivit om tidigare på ämnet i artiklarna, Finns det någon typ av matberoende och är skitmat som en drog? och Sockerberoende – sant eller hittepå?. Vi kommer också efter ett tag in på Bitten Jonsson och hennes pseudovetenskap kring ämnet.

  Efter det diskuterar vi kring studien CARBFUNK som vi fick många frågor till under veckan. Det här var en studie som delvis finansierats via Kostfonden där en del uttalanden kring resultatet går ganska långt förbi vad studien faktiskt visar.

  Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

  Hålltider

  00:00:00 Introsnack 00:02:52 Lite snack kring begreppet sockerberoende och belöning från mat 00:22:45 Bitten Jonssons påståenden kring sockerberoende 00:32:35 CARBFUNK, den senaste studien sponsrad av Kostfonden