Avsnitt

 • 9. Bonus: Tidsresa till en hållbar framtid

  Följ med i vår tidsmaskin till ett hållbart och rättvist år 2040, och upplev framtiden med alla dina sinnen! En guidad visualisering av en framtid som är bra för både människa och natur.

   

  Övningen kommer ifrån processen The future we want (What if), som tagits fram av brittiska Transition Together och Transition Network. Den har anpassats med inspiration från meditationsläraren Tara Brach och omställaren Amanda Martling utifrån en liknande visionsövning från Transition Network.


  Länkar:

  Processen The future we want/What if: knowledge.transition-space.org/books/the-future-we-want-visioning-exercise-for-groups-and-communities

  Transition Networks tidigare visionsövning: transitionnetwork.org/resources/visioning-post-transition-future-activity


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 8. Tänk om vi tänkte om? 

  Tema: Biosfärområdenas roll i att främja mer hållbara samhällen 


  Hör om hur samarbete med naturen skapar värden även för människor, om näringslivets viktiga roll i hållbarhet, och hur dialog och kreativitet kan vända en ”omöjlig” situation till en win-win-lösning, med massor av konkreta exempel från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 

   

  Gäster: Lisen Schultz, forskare inom hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och chef för Biosfärenheten. 


  Länkar: 

  Stockholm Resilience Centre: stockholmresilience.org 


  Om biosfärområdet på Vattenrikets webbplats: vattenriket.kristianstad.se/biosfaromrade/sa-funkar-det/ 


  Biosfärprogrammet Sverige: biosfarprogrammet.se 


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • 7. Tänk om det surrade starkare på slätten? 

  Tema: Vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet 


  Hör om att det kan finns upp till 50 arter på en kvadratmeter betesmark, hur priset på mat hänger ihop med biologisk mångfald, och att läget är kritiskt för vilda pollinatörer i Sverige – men att vi fortfarande kan rädda de flesta arter med rätt åtgärder. 


  Gäster: Lina Herbertsson, forskare i biologi och miljövetenskap på Lunds universitet, och Per Modig, agronom, växtodlingsrådgivare HIR Skåne samt KRAV-ekologisk odlare. 


  Länkar: 

  Hela Sverige blommar: https://hushallningssallskapet.se/vara-projekt-och-uppdrag/hela-sverige-blommar/ 


  Så anpassas vägkanters skötsel för att maxa mångfalden: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/hur-skapar-man-en-blomrik-vagkant/ 

   

  Världens längsta blomsteräng: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang/ 

   

  Lina Herbertsson och hennes kollega Maj Rundlöf om att gynna biologisk mångfald: https://www.forskning.se/2022/06/03/blommor-som-gynnar-bade-bin-och-biologisk-mangfald/ 

   

  Lina Herbertsson i Ekot om att hjälpa bin i trädgården: https://sverigesradio.se/story/5232 


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 6. Tänk om naturen var huvudperson i stadsplaneringen? 

  Tema: Stadsplanering, infrastruktur och ekosystemtjänster

   

  Hör om hur barn leker mer jämställt i gröna miljöer, om hur viktig den biologiska mångfalden i städer är, samt om inspirerande exempel från svenska kommuner som pocket gardens, rådgivare inom biologisk mångfald samt förflyttningen av stora träd i samband med bygget av Västlänken.   


  Gäster: Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt och projektledare på Boverket, och Per Blomberg, klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun och före detta planeringsarkitekt i Kristianstads kommun. 


  Länkar: 

  Boverkets material och vägledningar om ekosystemtjänster och grönstruktur: www.boverket.se/ekosystemtjanster

  Per Blomberg och K. Ingemar Jönssons bok Planera för ekosystemtjänster: researchportal.hkr.se/sv/publications/planera-f%C3%B6r-ekosystemtj%C3%A4nster 

  Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda: www.cocity.se/vagledningar-och-exempel/ekosystemtjanster-en-verktygslada 


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 5. Tänk om naturen fick läka oss? 

  Tema: Utevistelse och hälsa 


  Hör om hur solljus skyddar mot sjukdomar, om hur naturvistelse gör oss gladare och mer koncentrerade samt få tips på enkla övningar som du själv kan göra för att känna på naturens läkande kraft. 


  Gäster: Åsa Ottosson, författare, journalist, föreläsare och utbildare med naturens betydelse för människans hälsa som specialämne, och Sussie Söderlundh, naturvägledare på naturum Vattenriket i Kristianstad. 


  Länkar: 

  Åsa och Mats Ottossons webbplats: https://ottossonochottosson.se/ 

  Naturvårdsverkets rapport Naturen som kraftkälla av Åsa Ottosson: https://www.naturvardsverket.se/publikationer/7100/978-91-620-7116-5/  

  Naturum Vattenrikets webbplats: https://vattenriket.kristianstad.se/naturum/ 

   

  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 4. Tänk om det myllrade av liv i Östersjön?

  Tema: Vårt innanhav


  Hör om hur ålgräs motverkar övergödning såväl som klimatförändringar, om hur rovfiskarna gädda och aborre spelar en nyckelroll vid Östersjökusten, och om hur viktigt det är att sluta kissa i havet.

   

  Gäster: Yvonne Blombäck, senior programsamordnare kust och skärgård på WWF, och Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun samt sekreterare i vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.


  Länkar:

  WWF:s samlingssida om Östersjön: www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/

  Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten: www.hanomiljo.se/

  Vattenrikets sida om arbetet med vatten, bland annat i Östersjön: vattenriket.kristianstad.se/biosfaromrade/vatten-i-balans/


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 3. Tänk om våtmarker är svaret på klimatfrågan? 

  Tema: Naturbaserade lösningar och minskade utsläpp 

   

  Hör om hur det finns mer kol i en myr än i en regnskog, om hur utsläppen från dagens dränerade våtmarker i såväl Sverige som Kristianstads kommun motsvarar utsläppen från biltrafiken, och om hur det går till att återväta våtmarker så att de slutar att släppa ut koldioxid och istället kan lagra mer kol.


  Gäster: Amelie Lindgren, som forskar om våtmarker och klimat vid Institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet, och Mattis Vindelman, som arbetar vid Biosfärkontoret i Vattenriket med fokus på våtmarker som klimatåtgärd.

   

  Länkar:

  Vattenrikets kunskapsbank om återvätning: vattenriket.kristianstad.se/atervatning-av-organogena-jordar/

  Amelie Lindgren och Åsa Kasimirs nya bok Torvmarker, klimat och återvätning: www.gu.se/nyheter/ny-handbok-om-atervatning-av-dikade-torvmarker

  Göteborgs universitets forskningssida om återvätning: www.gu.se/forskning/atervatning


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 2. Tänk om vi odlade vårt inre genom att odla i det yttre?

  Tema: Odling, hälsa och inre omställning

   

  Hör om hur odling kan hjälpa oss att ”dansa med” naturen och ekosystemet, om hur gemensam odling kan stärka gemenskap, social rättvisa och integration, och om hur vi människor kan öka vår positiva påverkan på miljön och lagra kol i jorden med så kallat regenerativt jordbruk.


  Gäster: Hermine Wendt Linder, trädgårdsmästare och ansvarig för Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad, och Jonathan Naraine, tillförordnad stadsarkitekt på Skara kommun och medgrundare av arkitektkontoret The Foodprint Lab samt delningstjänsten Grow-Here.com.

   

  Länkar:

  Hälsoträdgården på Instagram: www.instagram.com/halsotradgarden, @halsotradgarden

  Hälsoträdgården på Facebook: www.facebook.com/halsotradgarden

  Kort text och film om Hälsoträdgården: www.kristianstad.se/huvudnyheter/arkivkristianstadskommun/harvaxermanniskorochblommortillsammans.44967.html

  Jonathan Naraines podd The regenerative planning and living podcast, finns där poddar finns, t ex på: soundcloud.com/regenerativepodcast

  Jonathan Naraines exjobb om kolinlagrande matregioner (på engelska): projects.arch.chalmers.se/wp-content/uploads/2022/06/Naraine_Jonathan_MTBooklet_2022-reduced-filesize.pdf

  Föreläsning om exjobbet (på svenska): m.youtube.com/watch?v=vEhaEIuI3qU

  Föreläsningen finns också som podd: m.soundcloud.com/skarapodden/lokal-matforsorjning-och-kolinlagring


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • 1. Tänk om det var gulsparven som lärde oss att räkna? 

  Tema: Utomhuspedagogik och lärande 


  Hör om hur utomhuspedagogik främjar lärande och välbefinnande, enligt forskning, om hur Vattenrikets besöksplatser erbjuder fina möjligheter som uteklassrum, och om hur det går till att lära sig biologi, ekologi, kemi, matematik, samhällskunskap, svenska, historia och geologi i naturen – i ett sammanhang, med alla sinnen. 


  Gäster: Thomas Beery, forskare vid Högskolan Kristianstad och utomhuspedagog, och Sam Peterson, som driver och utvecklar naturum Vattenrikets pedagogiska verksamhet. Inspelad vid naturum Vattenrikets besöksplats och biosfärklassrum vid Vramsån i Gärds köpinge. 


  Länkar: 

  Naturum Vattenrikets sida för skolor: vattenriket.kristianstad.se/naturum/skolor 

  Naturskoleföreningen: www.naturskola.se 

  Children and Nature network: www.childrenandnature.org 

  Children and Nature i Danmark: centerforboernognatur.dk/children-and-nature-denmark 

  I Ur och Skur-pedagogiken, Friluftsfrämjandet: iurochskur.friluftsframjandet.se 

  Centrum för naturvägledning, SLU: www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning 


  Kontakta Thomas Beery på [email protected] eller 044-250 34 26. 

  Kontakta Sam Peterson på [email protected] eller 0738 53 23 74. 


  Programledare och producent: Abigail Sykes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.


  Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

   

  Inspirationen kommer från podden From What if to what next med Rob Hopkins.


  Läs mer och hör alla avsnitt på https://vattenriket.kristianstad.se/podd.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.