Avsnitt

 • I veckans avsnitt podden om Psykologisk flexibilitet är temat Livshack: Så slipper du ett meningslöst liv. Avsnittet riktar sig till dig som upplever existentiell stress och tomhet. Jag kommer att beskriva ett centralt begrepp för att på riktigt kunna närma sig ett meningsfullt liv.

 • I det här avsnittet av podden om psykologisk flexibilitet utforskar jag metakognitiva antaganden.

  Metakognitiva antaganden är våra tankar och övertygelser om vad våra negativa känslor, tankar och kroppsliga upplevelser betyder. De kan påverka vår stressnivå och leda till ångest och depression.

  I avsnittet kommer jag att diskutera olika typer av metakognitiva antaganden, hur de formas av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, och hur de kan leda till oönskade reaktioner.

  Jag kommer exempelvis att utforska följande exempel:

  "Jag måste ha positiva tankar för att kunna prestera på topp." "Om jag känner mig yr är det ett tecken på att jag håller på att bli utbränd."
 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • I det här avsnittet kommer jag att gå igenom en defusionsövning som kan hjälpa dig att minska den känslomässiga kopplingen till dina tankar. Defusion är en teknik inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som innebär att du skapar distans till dina tankar och känslor.

 • I veckans avsnitt i podden om Psykologisk flexibilitet beskriver jag ett enkelt beslutsträd baserat på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för att hjälpa dig navigera genom livets utmaningar.

  Kort beskrivning av beslutsträdet:

  Problemet har en konkret orsak: Går att lösa: Om problemet har en tydlig orsak och det går att lösa, åtgärda det. Går ej att lösa: Om problemet inte kan lösas, se situationen som den är, inte som du vill att den ska vara. Problemet har inte en konkret orsak Problemet är negativa tankar: Använd defusionstekniker och fokusskift istället för att fastna på innehållsnivå. Problemet är främst negativ känslor: Tillåt dig själv att uppleva och acceptera dessa känslor utan att försöka kontrollera dem. Känslor kommer och går, inga består!

  Dessa enkla riktlinje kan hjälpa dig att öka din psykologiska flexibilitet och förbättra din förmåga att hantera livets utmaningar på ett medvetet sätt. Lyssna på avsnittet för att fördjupa din förståelse och lära dig hur du kan tillämpa i din vardag.

 • Jag börjar med att definiera vad automatiska tankar, känslor och kroppslig reaktioner är. Automatiska tankar är tankar som dyker upp i vårt huvud utan att vi har kontroll över dem. De kan vara positiva, negativa eller neutrala. Automatiska känslor är känslor som uppstår utan att vi har kontroll över dem. De kan vara allt från glädje till sorg till ilska. Automatiska kroppsliga reaktioner är exempelvis svettningar, hjärtklappning, illamående.

  Därefter pratar jag om att vi inte kan kontrollera våra automatiska tankar och känslor. Vi kan inte välja vad vi ska känna eller vilka tankar som ska dyka upp i vårt huvud. Men vi kan välja hur vi hanterar våra automatiska tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

  Jag avslutar med att prata om hur vi kan förändra våra automatiska reaktioner. Det tar tid och tålamod, men det är möjligt.

  I det här avsnittet får du lära dig:

  Vad är automatiska tankar och känslor? Varför kan vi inte kontrollera våra automatiska tankar och känslor? Hur kan vi hantera våra automatiska tankar och känslor på ett hälsosamt sätt?
 • I detta avsnitt bjuder jag in dig att utforska en, enligt mig, bortglömd faktor för stress i en värld där ansvaret ofta läggs på individen.

  Om kraven är övermäktiga, kommer det inte hjälpa att vi ökar våra egna resurser. Fastna inte i fällan av magiskt tänkande. Att tro att orealistiska krav kan lösas genom att du ökar dina inre resurser är oftast en villfarelse. Kraven är ju som meningen lyder orealistiska just för dig. Vi är alla unika, och vad som är en rimlig arbetsbelastning för en person kan vara ohållbar för någon annan. Det spelar ingen roll hur många yogaklasser du deltar på, isbad du plågar dig igenom eller KBT- verktyg som du förvärvar, kraven är för höga i förhållande till din unika, individuella kapacitet. Det spelar ingen roll att Lisa och Johan hanterar kraven, du är inte Lisa eller Johan. Du är du och du har kapacitet för att hantera lägre eller annorlunda krav. Om du villig att acceptera hur det är just nu och inte hur du vill att det ska eller bör vara så är du på god väg att minska din stress och få ett liv du trivs med.

  Jag är ju förespråkare för att hjälpa människor stärka och utveckla sina mentala resurser, där ibland förmåga att hantera stress, men ibland behöver man bara konstatera att kraven är för höga.

 • Hej alla fantastiska lyssnare! I veckans avsnitt av Psykologisk flexibilitet ska vi utforska behovet av kontroll och konsten att acceptera det vi inte kan styra över. 🌊💫

  Här är några nyckelpunkter från dagens avsnitt:

  Kontroll vs. Acceptans: Vi lever i en värld där vi ofta försöker kontrollera allt omkring oss, från våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och vår omgivning. Men vad händer när vi inser att vi inte alltid kan ha full kontroll?

  Vikten av Acceptans: Acceptans handlar om att låta saker vara som de är, även om det inte är det vi föredrar. Att inte kämpa emot det oundvikliga som redan existerar.

  Psykologisk flexibilitet: Att kunna acceptera det vi inte kan ändra är en viktig del av psykologisk flexibilitet. Det ger oss friheten att fokusera på det som verkligen är viktigt och meningsfullt i våra liv.

  Här är några praktiska tips för att öka din förmåga att acceptera:

  Se långsiktigt: Istället för att sträva efter omedelbar kontroll, överväg hur acceptans kan gynna dig på längre sikt. Identifiera dina värderingar: Tydliggör vad som är viktigt för dig - det kommer att göra det lättare att acceptera obehag när du vet varför det är värt det. Öva mindfulness: Mindfulness hjälper dig att vara i nuet och acceptera dina tankar och känslor som de är.

  Avslutningsvis, när vi kan omfamna acceptans istället för att envist jaga kontroll, öppnar vi dörren till ett mer meningsfullt liv. 💆‍♂️💖

  Fråga till dig själv: Finns det områden i ditt liv där du strävar efter kontroll istället för att acceptera? Hur skulle det påverka din välmående om du släppte taget? Dela gärna dina tankar med oss i kommentarerna!

  Och om du känner att du behöver lite extra stöd för att hantera dina känslor och tankar, tveka inte att kontakta mig. Jag finns här för att hjälpa dig att må bättre! 😊🙌

  Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt, och kom ihåg att acceptans är nyckeln till inre frid. 🌈💆‍♀️

  Kärlek och lugn,

  Lars NordelvKBT-och parterapeutHandledareHälsorådgivare

 • Denna gång tar jag upp något många kämpar med: konflikträdsla. Jag pratar om hur vi kan lära oss vara mer följsam med för konflikträdsla, snarare än att behandla den med kamp eller undvikande

  Saker jag tar upp i podden:

  Hur påverkar starka känslor oss, och varför tenderar vi att överdriva konsekvenserna? Många försöker kontrollera sina känslor i samband med konflikter. Är det möjligen så att denna strategi får motsatt effekt? När det kommer till att hantera konflikter, handlar det om att vara förberedd och ta det stegvis. Är du förberedd?

  Lyssna nu! :)

  Allt gott,

  Lars Nordelv

 • Hej vänner! I dagens avsnitt av podden om Psykologisk flexibilitet beskriver jag en grundlförutsättning för att hantera förändringar på ett hjälpsamt sätt🌟

  Så, är du redo att stärka din förmåga att hantera förändringar och skapa ett mer hållbart välmående? Klicka på länken i bio och lyssna på avsnittet nu! 🔊

  🌈 #psykologiskflexibilitet #välmående #podcast

 • 🌟 Nytt poddavsnitt- Begärens illusion

  Begär är en djupt rotad del av vår mänskliga natur. De kan vara starka och ibland överväldigande med påverkan på vårt välmående.

  I det här avsnittet i podden om Psykologisk flexibilitet utforskar vi begärets natur och dess påverkan på vår mentala hälsa. Här är nyckelpunkterna:

  🤔 Vad är begär?

  Begär är starka längtan efter något, vare sig det är mat, kärlek, prylar eller framgång. Begär kan drivas av biologiska behov, kultur & normer, personliga värderingar och erfarenheter.

  🌟 Hur påverkar begär vårt liv?

  Begär kan vara en källa till inspiration och motivation, men de kan också leda till impulsivitet, stress och psykisk ohälsa.

  💡 Psykologisk flexibilitet

  Det handlar om vår mentala förmåga anpassa oss och hantera inre och yttre förändringar på ett sätt som är hjälpsamt för vårt långsiktiga välmående.

  🔑 Tips för ökad psykologisk flexibilitet gentemot begär:

  1️⃣ Var medveten om dina begär.

  2️⃣ Acceptera dina begär och känslor, utan döma eller värdera dig.

  3️⃣ Leva i nuet för att minska begärets makt.

  4️⃣ Utveckla en attityd av tacksamhet för det du har.

  5️⃣Agera mot det som är viktigt, hjälpsamt och bra för dig imorgon, snarare än det som dövar dina känslor idag.

 • Välkommen till veckans avsnitt, där jag belyser ett ämne som ofta missförstås - självhävdelse. Många förknippar detta med aggressivitet eller egocentricitet, men självhävdelse är i själva verket en djupt humanistisk princip. Det handlar om att kunna uttrycka och försvara sina egna personliga värderingar på ett respektfullt sätt, gentemot både oss själva och andra, samtidigt som vi ger andra samma möjlighet.

 • Välkomna till ett nytt avsnitt av podden om psykologiska flexibilitet. I veckans avsnitt kommer att prata om psykologisk flexibilitet och den centrala roll som gränssättning spelar för många människor. Gränser är personliga regler som hjälper oss att definiera vad som är acceptabelt beteende för oss. De är våra skyddsmurar och våra vägvisare, de hjälper oss att bygga självrespekt, en sund själv och skapa starka relationer.

  Dock är gränssättning en konst som kräver övning. För strikta gränser kan göra oss inflexibla, medan för lösa gränser kan göra oss sårbara och utnyttjade. Det handlar om att hitta en balans, och om att anpassa våra gränser efter den aktuella situationen.

  Vi kommer också att prata om olika typer av gränser, från den fysiska till de emotionella, tidsmässiga och mentala/intellektuella gränserna.

  Sedan kommer vi att ta upp tecken på att vi behöver bli bättre på att sätta gränser, som att ha svårt att säga nej, att ta på oss för många åtagande, eller att vi ofta känner oss arga eller hjälplösa.

  Det här avsnittet kommer att ge dig insikt och verktyg för att bättre förstå och upptäcka dina egna gränser.


 • 🔊🎙️Veckans avsnitt av Psykologisk Flexibilitet: Rädslan för närhet och sårbarhet - Lär dig förstå och hantera 🎉 Denna vecka diskuterar jag ett ämne som kanske många inte tänker på - rädslan för närhet och sårbarhet. 🤔💡

  Om du någonsin känt dig obekväm med att visa eller ta emot omsorg, eller om du känner dig rädd för att visa dig sårbar i dina relationer, är detta ett avsnitt du inte vill missa.

  Många av oss har en naturlig längtan efter omsorg och trygghet, men vad händer när dessa känslor väcker obehag, frustration, eller till och med äckel? 🤷 Det är just detta jag kommer belysa denna vecka

  💔 Rädsla för närhet kan visa sig genom svårigheter att uttrycka känslor, bli förälskad eller engagera sig i nära relationer känslomässigt. 💔 Rädsla för sårbarhet handlar om att undvika att exponera sig själv för potentiellt dömande och avvisning - men sårbarhet är faktiskt en avgörande förmåga för att kunna vara sann mot sig själv. 👥

  Jag kommer att utforska faktorer som kan bidra till dessa rädslor, däribland tidigare trauma, negativa tidigare relationer, osäkerhet, rädsla för avvisande, kulturella normer och familjemönster. 🕵️‍♀️ Jag kommer också att dyka in i John Bowlby's anknytningsteori, som förklarar hur vår tidiga anknytning till vårdgivare kan påverka våra framtida relationer. 🍼

  🧩 Slutligen kommer jag att diskutera hur psykologisk flexibilitet kan hjälpa oss att förstå och hantera dessa känslor. 🧠 För att övervinna rädsla för intimitet och sårbarhet, behöver vi både självmedvetenhet och självmedkänsla, och vi behöver utveckla förmågan att hantera våra känslor effektivt.

 • I dagens avsnitt av min podcast kommer jag att utforska konceptet ändamålsenlig handling och dess kraft när det gäller att övervinna rädsla. Jag tar hjälp av en av historiens mest minnesvärda ledare, Winston Churchill, och hans inspirerande resa.
  Jag börjar med att definiera ändamålsenlig handling som ett centralt koncept inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och psykologisk flexibilitet. Det handlar om att agera i linje med mina värderingar, även när jag möter rädslor eller hinder. Istället för att låta mina tillfälliga känslor styra mina handlingar, fokuserar jag på det som är mest meningsfullt för mig.
  Jag går sedan in på Winston Churchills liv och karriär som Storbritanniens premiärminister under andra världskriget. Trots att han senare blev känd för sitt starka ledarskap och talarkonst, var det inte alltid så för Churchill. I början av sin politiska karriär led han av talarskräck, vilket framkallade intensiv rädsla för att tala offentligt.
  Jag berättar om en specifik incident där Churchill stod handfallen i tre minuter inför det brittiska underhuset. Men istället för att ge upp, spenderade han år med noggrann förberedelse och övning inför sina tal. Han skrev och bearbetade sina tal om och om igen för att kunna leverera dem med kraft och känsla. Det var genom denna disciplin och ihärdighet, samt hans starka värderingar att tjäna sitt land och mänskligheten, som Churchill långsamt övervann sin talrädsla.
  Jag kopplar Churchills resa till begreppet ändamålsenlig handling och hur han agerade i linje med sina värderingar trots rädsla och hinder. Jag diskuterar också vikten av att konfrontera och hantera våra rädslor för att kunna leva ett meningsfullt liv, även om det innebär att gå emot våra tillfälliga negativa känslor.
  Jag tar också upp begreppet "grit", som handlar om passion och uthållighet för att uppnå långsiktiga mål trots svårigheter. Angela Duckworth, en framstående psykolog, har betonat att grit ofta är avgörande för framgång. Churchill är ett tydligt exempel på detta.
  Avsnittet avslutas med en sammanfattning av Churchills resa och hur vi alla har potentialen att agera ändamålsenligt, även när vi möter motgångar. Genom att acceptera och konfrontera våra rädslor, samt hålla fast vid vårt högre syfte, kan vi göra meningsfulla framsteg mot våra mål.
  Jag hoppas att detta avsnitt har gett dig insikter och inspiration.

 • 🎙️🧘‍♀️ I dagens avsnitt av min podcast dyker vi in i kraften av medveten närvaro! 🔮

  I en värld som överöser oss med stimuli kan ditt sinne bli rastlöst och överdrivet fokuserad på det förflutna och framtiden. Men det finns ett alternativ- Medveten Närvaro. Ro och balans finns i nuet, det enda plats där livet faktiskt pågår🕰️💫Jag utforskar det stora hindren för att vara närvarande och jag diskuterar hur vi kan använda zenmeditation 🧘‍♂️ för att förbättra vår förmåga att vara medvetet närvarande i våra dagliga aktiviteter.

  Jag delar också praktiska tips för att införliva mindfulness i vardagen, från måltider 🍽️ till din morgonpromenad 🚶‍♂️ och dina konversationer 🗣️.

  Så gör dig redo att omfamna kraften i nuet, hitta lugn och klarhet genom medveten närvaro och förvandla ditt liv från kaotiskt till balanserat. 🌅🙏

  Lyssna på dagens och upptäck hur du kan leva med ett öppet och närvarande sinne.

 • I detta avsnitt utforskar vi tankar om lidande och mening, inspirerade av den österrikiske psykiatern och författaren Viktor Frankl, som överlevde förintelsen. Frankl hävdade att lidande är en oundviklig del av livet men att vi har förmågan att välja vårt förhållningssätt till det. I hans syn på livet och lidande är det möjligt att finna existentiell frihet och mening även under de mest utmanande omständigheterna.

  Vi diskuterar Frankls koncept av det "existentiella vakuumet", en känsla av tomhet och meningslöshet som han såg som en utmaning i dagens samhälle. Vi utforskar hur vi kan använda hans filosofiska perspektiv för att hitta vår egen unika mening och ta ansvar för våra handlingar för att övervinna detta vakuum.

  Dessutom dyker vi in i terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess fokus på att upptäcka individens livsvärden. Målet med ACT är att bygga upp det liv man vill leva i närvaro av symtom som ångest och oro, vilket visat sig minska psykologiskt lidande.

  Vi avrundar med att utforska värderingarnas roll i att skapa mening och navigera genom livets svårigheter. Genom att identifiera och följa våra värderingar kan vi fylla våra liv med syfte och meningsfullhet, oavsett de utmaningar vi står inför. Denna episod bjuder på en fördjupad blick på hur vi kan hantera livets utmaningar och hitta mening i våra liv, även i lidandets mitt.

 • Lyssna på mitt senaste podcastavsnitt där jag utforskar kognitiv defusion, en kraftfull teknik inom Acceptance and Commitment Therapy som hjälper människor att hantera sina tankar och känslor på ett mer hälsosamt sätt.

  I avsnittet diskuterar jag hur kognitiv defusion fungerar och vilka tekniker som används för att skapa avstånd mellan dig och dina tankar. Jag pratar också om hur dessa tekniker kan anpassas efter dina specifika behov och situation.

  Följ med mig och lär dig mer om kognitiv defusion och hur det kan förbättra ditt psykiska välmående genom att minska ditt psykologiska lidande och utveckla en mer accepterande inställning till dina inre upplevelser. Forskning stöder effektiviteten av ACT och kognitiv defusion, vilket gör detta till en lovande terapimetod för att hjälpa människor att navigera genom livets utmaningar.

  Missa inte detta spännande och insiktsfulla avsnitt!

 • Podcastavsnittet handlar om självbild och dess betydelse för hur vi uppfattar oss själva och interagerar med omvärlden. Avsnittet diskuterar både positiva och negativa självbilder och hur dessa kan påverka vår psykiska hälsa och välbefinnande. Vidare berörs hur vi kan klänga oss fast vid vår självbild, vilket kan hindra vår personliga tillväxt och anpassningsförmåga.Avsnittet tar upp exempel på olika självbilder och hur de kan begränsa oss, samt hur uppväxten spelar en roll i formandet av vår självbild. Det introducerar även begreppet "self-as-context" från Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som presenterar en mer flexibel syn på oss själva. Slutligen beskrivs hur ACT kan hjälpa oss att släppa taget om vårt konceptualiserade själv och utveckla en mer flexibel och accepterande syn på oss själva och våra liv, vilket kan leda till ett mer meningsfullt och autentiskt liv.

 • Avsnittet handlar om begreppet acceptans – en kraftfull och viktig förmåga som kan förändra våra liv. Under detta avsnitt kommer vi att utforska hur acceptans hjälper oss att hantera svåra känslor, utmaningar och förändringar i livet.

  Vi kommer att diskutera hur praktisering av acceptans kan öka vår psykologiska flexibilitet, minska ångest och depression, förbättra vår självkänsla och stärka våra relationer med andra. Vi kommer också att dyka djupare in i vad acceptans innebär – att öppna sig för nuet, oavsett om det innehåller positiva, neutrala eller negativa känslor, och att hantera dessa upplevelser på ett medkännande och icke-dömande sätt.

  Under avsnittet kommer vi även att dela konkreta tips och strategier för att öva upp förmågan till acceptans.