Avsnitt

 • Mare Nostrum - Vårt Hav

  Etableringen av ett dominium maris baltici - ("Östersjöherravälde") var ett av de främsta politiska målen för de danska och svenska kungadömena under senmedeltiden och tidigmoderna epoker. Under hela Nordkrigen spelade de danska och svenska flottorna dock en sekundär roll, eftersom dominiet bestriddes genom kontroll av viktiga kuster genom landkrigföring.

  Termen, som vanligtvis används i historieskrivning, myntades troligen 1563 av kungen av Polen, Sigismund II Augustus, med hänvisning till de hegemoniala ambitionerna hos hans motståndare i det livländska kriget. Den första skriftliga referensen härrör från det holländsk-svenska fördraget av 5 (O.S.) / 15 (N.S.) april 1614, som slöts i Haag.

  Följdriktigt:

  Svenska försvaret bör leda Natos insatser i Östersjön. Det säger ÖB Micael Bydén i Ekots lördagsintervju när han utvecklar vilken roll Sverige bör ha i Nato.

  – Vi kan Östersjön. Vi kan Östersjön på ytan, vi kan Östersjön under ytan. Vi kan också luftrummet över Östersjön. Det här är ett område där vi skulle kunna visa handlingskraft och luta oss fram i ett tidigt skede och ta det ansvaret som en fullvärdig medlem, säger Micael Bydén till radion.
  ÖB säger också att Norden ska ses som ett sammanhängande försvarsområde och att samarbetet ska öka. Han tycker dock att alla länder i Norden ska ha egna kompletta försvar.

  – Vi kommer att hitta synergieffekter där vi delar ansvaret på ett annat sätt. Men att vi skulle avsäga oss en hel försvarsgren eller stridskraft, det ser jag som uteslutet i det här läget. Här måste vi bygga vårt eget för att säkerställa att vi kan ta den första smällen själva, säger Micael Bydén.

  Det började som en skakning på nedre däck...

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ericsson anlitar Sullivan & Cromwell för att se huruvida man skall behöva försvara sig i domstol mot anhöriga till amerikanska terroroffer efter mutskandalen till ISIS... Det är ju ej första ggn ur ett historiskt perspektiv direkt!
  Vet inte riktigt hur den massmediala optikskapande opinionsbildningen kan bli mycket mer tydlig... Känns som att Calles föreläsningar ligger till mall för den globala folkbildningen numera!

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Reuters: Yuan har blivit den nya dollarn för ryssar
  Yuanen har successivt fått en plats i Ryssland under många år, men under de senaste nio månaderna har dess framfart accelererat dramatiskt. Den kinesiska valutan bröt in på ryska marknader och handelsflöden.

  Detta underlättades av västerländska sanktioner. Ryssland har blivit det fjärde största handelscentrumet för yuan. Deras andel av valutamarknaden steg från 1% till 45%.

  Ryssland och Kina kringgår SWIFT – vice premiärminister.
  Handelspartnerna har ökat transaktioner i nationella valutor, säger Aleksandr Novak.

  Moskva och Peking utvecklar ett system med bosättningar som kan tillåta gränsöverskridande transaktioner utan att använda det västerländska finansiella meddelandesystemet, avslöjade SWIFT, vice premiärminister Aleksandr Novak på tisdagen.

  De två länderna har enligt uppgift påskyndat ansträngningarna att gå bort från den amerikanska dollarn och euron, mot uppgörelser med inhemska valutor.

  "I gaskontrakt övergår vi redan till avräkningar i nationella valutor – i rubel och i yuan – på paritetsbasis. Leveranser av olja och oljeprodukter, såväl som kol, ändras också till betalning i nationella valutor” , förklarade han.

  Enligt Novak kan detta bidra till att undvika finansiella risker och underlätta omvandlingen av rubeln och yuanen till världsreservvalutor. "I detta avseende arbetar Central Bank of Russia och People's Bank of China på möjligheten att öppna konton för ryska företag i Kina och vice versa, skapa ett avvecklingssystem utan att använda SWIFT," sa Novak.

  Rysslands president Vladimir Putin hade tidigare efterlyst nya oberoende finansiella plattformar för internationella uppgörelser, och betonat att den globala ekonomin borde vara mer öppen och opartisk.

  Moskva har marknadsfört sitt eget inhemska betalningssystem som ett pålitligt alternativ till SWIFT sedan många av landets banker kopplades bort från det västerländska finansiella nätverket tidigare i år.

  Rysslands SPFS interbankmeddelandesystem skapades 2014 och har liknande funktionalitet som SWIFT. Det säkerställer säker överföring av finansiella meddelanden mellan banker både inom och utanför landet.

  I april sa ryska centralbankschefen Elvira Nabiullina att de flesta ryska långivare och 52 utländska organisationer från 12 länder hade fått tillgång till SPFS. Tillsynsmyndigheten tillade att det skulle hålla identiteten på betalningssystemets medlemmar hemlig för att skydda dem från att eventuellt falla under sekundära sanktioner från USA och dess västerländska allierade.

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Om det inte var övertydligt dessförinnan så torde det vara nu...

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • fter växande spänningar mellan Italien och Frankrike i frågan om båtmigranter i Medelhavet upplockade av Ocean Viking som nekats tillträde i Italien, har Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin tillgripit extremt hård retorik och hänvisat till den italienska regeringen som "Frankrikes fiender", efter det att Italiens nya premiärminister Giorgia Meloni kritiserat Frankrike i förra veckan för dess kolonialväldesfasoner i Mali. Man ska ju inte bli förvånad om det sliter på sammanhållningen i stort inom EU...tråkig historia det där helt enkelt.....och handen på hjärtat...är inte immigrationsfrågan en konsekvens av att andra mer grundläggande samhällsutvecklingsstrukturer inte är adresserade till den omfattning de egentligen borde vara...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Kongressens uppbyggnad och dess begränsningar i maktutövandet regleras i konstitutionens första artikel. Principen är att Kongressen bara får besluta om sådant som räknas upp (i sektion åtta i konstitutionens första artikel), allt övrigt skall bestämmas av de enskilda delstaterna eller av folket. Denna princip om federalism är uttryckligen fastslagen genom konstitutionens tionde tillägg. Exempel på vad Kongressen får besluta om är federala skatter, tullar (dock ej mellan delstaterna), väpnade styrkor och om krigsförklaring.

  Kongressen kan väcka åtal mot och döma federala befattningshavare (bland andra landets president) genom riksrättsförfarande. Kongressen kan också kalla andra än unionens befattningshavare att vittna under ed för att utreda diverse frågor. Detta är ett politiskt medel och har använts till exempel i en utredning om dopade idrottsmän och huruvida kongressen skulle stifta nya lagar kring det. Lagstiftning tillgreps inte i det fallet eftersom utredningen i sig sågs som tillräckligt påtryckningsmedel.

  Representanthusets exklusiva befogenheter inkluderar beskattning, beslut om riksrättsåtal och val av USA:s president i de fall absolut majoritet för någon kandidat ej kan uppnås i Elektorskollegiet.

  Nu skall det jagas elaka svin...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Vox Populi, Vox Dei är ett Whig-traktat från 1709, betitlat efter en latinsk fras som betyder "folkets röst är Guds röst". Den utökades 1710 och senare omtryckningar som Hela kungadömena och nationernas dom: angående kungars rättigheter, makt och prerogativ samt folkets rättigheter, privilegier och egenskaper.

  Det mest citerade avsnittet av den reviderade (1710) versionen av broschyren löd:

  "Det finns ingen naturlig eller gudomlig lag för någon form av regering, eller att en person snarare än en annan ska ha den suveräna administrationen av angelägenheter, eller ha makt över många tusen olika familjer, som till sin natur alla är lika, av samma rang , promiskuöst född till samma Naturens fördelar och till användningen av samma gemensamma fakulteter; Därför är mänskligheten fri att välja vilken regeringsform de gillar bäst.

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • The Big Lie.

  Medan vissa människor ljuger för att inte såra någon annans känslor eller för att undvika konflikt, tycka vad man vill om den saken, så finns det en hel del människor som helt enkelt föredrar lögnen - när den passar deras egna syften bättre.

  En större lögn än den som bakats in i monetär teoribildning, för att förvilla människor till evig skuldsättning, är nog svår att hitta - i alla fall i termer av skev samhällsutveckling.

  De människor som vaktar de uppdiktade sagorna som på ett falskt sätt beskriver verkligheten med syfte att skydda det riggade samhällsskicket, brukar vi lite snällt kalla för "Grindväktare".

  Gängse grindväktare kan väl inte direkt anklagas för att ha någon vidare välutvecklad moralfilosofisk kompass, och att makten bakom systemet använder sig av olika grindväktare för att manipulera och kontrollera det allmänna medvetandet - ja det är väl inte direkt någon nyhet.

  Att övertyga någon om någonting som per definition inte kan vara sant, mot bättre vetande...
  Ja, grindväkteriet har man allt tagit till en konstform.

  Kanske dessa grindväktare någon gång började ljuga som ett "nödvändigt ont", för att främja karriär och leverne, och med tiden började det kanske till och med bli till en vana.

  I dessa tider, när lögnen blir fullkomligt uppenbar, i ljuset av informationsrörligheten på horisontalplanet - så KAN de inte säga sanningen, ens om de skulle vilja.

  Så nu åker vi, hela jävla vägen in i kaklet.

  Idag är det fredagsmys!

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • "Den humanitära stormakten"

  Det här blir det nionde paketet som Sverige skickar till Ukraina. Det nya militära paketet kommer omfatta 3 miljarder kronor.

  Det innefattar två delar: Dels luftvärnssystem med kvalificerad ammunition både till det svenska luftvärnssystemet och ammunition till ett annat, och ett betydande vinterpaket så som kroppsskydd, terrängbilar och tält.

  – Vi kan inte gå in på vilket luftvärnssystem det rör sig om, av säkerhetsskäl, säger försvarsminister Pål Jonson.

  Det ska enligt Jonson vara ett kvalificerat luftvärnssystem och som ligger i linje med det som Ukraina efterfrågat.

  – Vi kommer också att återkomma med fler paket, säger Jonson.

  Det kan ta ett par veckor att få materielen som ingår i vinterpaketet på plats uppger Jonson.

  Det nya svenska stödet är indelat i tre delar: Humanitärt, militärt och politiskt. Det är den enskilt det största militära paketet som Sverige skickat.

  Frågan är faktiskt inte vart detta ska sluta, frågan är hur jävla mycket dummare det måste bli innan fler människor blir påverkade i den grad att man faktiskt slår igång det kritiska tänkandet.

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Det går smått med bröd och skådespelsverksamheten som så mycket annat i dessa tider...

  "Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större."

  Vad baserar du din verklighetsuppfattning på?
  Matad information från "betrodda" källor som den enda rättvisande bilden?

  Läkemedelsbolagen vill att du ska tro att deras vacciner är säkra.
  - Hur väl beskriver det verkligheten?
  Valtjänstemännen vill att du ska tro att valen är rättvisa och säkra.
  - Hur väl beskriver det verkligheten?
  Faktagranskare vill att du ska veta att deras fakta är den enda sanningen.
  - Hur väl beskriver det verkligheten?
  Media vill att du ska tro att de aldrig ljuger.
  - Hur väl beskriver det verkligheten?
  Regeringen vill att du ska tro att du kan lita på dem.
  - Hur väl beskriver det verkligheten?

  Varför försöker mainstreammedia kontrollera narrativet och därigenom befolkningen?
  Varför angriper mainstreammedia alla som trotsar det drivna samordnade narrativet, oavsett fråga?
  Varför försöker mainstreammedia förhindra individuellt KRITISKT tänkande?

  En upplyst och medveten befolkningen är ett gigantiskt hot mot rådande system.

  Endast om individen utvecklas, kan samhället utvecklas.
  Det handlar om de känslogrundande värderingarna.

  Kan du leda din verklighetsbild och åsikter i logiskt grundade kedjor på saklig grund?
  Varför "tycker" du som du gör?

  Det är den enskilt viktigaste frågan för samhällets utveckling.
  Är du redo att göra upp med ditt eget tänkande?

  Man måste tänka fritt för att bli fri.

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Är detta möjligen bra eller dåligt för den Djupa Staten...?

  Sverige bör bli en permanent bas för Nato-styrkor, enligt ÖB. Det kan få stora konsekvenser för svensk lagstiftning eftersom styrkorna i så fall omfattas av separata rättssystem med egen militärpolis och domstol på svensk mark.

  Men dokument visar hur den förra regeringen väntade i flera månader med att analysera avtalens konsekvenser. När de väl beslutat om en utredning – ägnades tre av fem månader till att utse en jurist som nu måste göra analysen på rekordtid.

  Detta samtidigt som:

  ”Den 16 november lär en bärande bit av den svenska demokratin avvecklas. Utan större debatt. Grundlagsändring planeras.
  Före valet togs beslut i riksdagen att ändra svensk lagstiftning för att införa termen ”utlandsspioneri”. Ett beslut till krävs, eftersom det är grundlagsändring. Och det sker den 16 november.

  Vad handlar detta om?

  Jo: den som avslöjar något ”som kan störa Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation” riskerar upp till åtta års fängelse.
  Åtta års fängelse för att till exempel avslöja ett krigsbrott som gjorts av Turkiet eller USA. För att ta två aktuella exempel.

  Som medlem i Nato kommer svenska grävande journalister inte att våga granska någonting som kan störa samarbetet med något Natoland. Så läggs munkavle på.

  Men var det inte demokratin vi skulle värna? Är det inte just sådan här lagstiftning som hör hemma i auktoritära länder? Hör den inte mer hemma hos Putin än hos Sveriges Riksdag...?

  Det handlar alltså om grundlagsändring. Så att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kan ändras. Så att den grävande journalist som avslöjar till exempel ett krigsbrott utfört av Turkiet eller USA riskerar 8 års fängelse.

  Det första beslutet togs alltså före valet utan någon debatt, i valrörelsen ville inget parti ta upp frågan, och nu tycks riksdagsledamöter trycka på ja-knappen en gång till utan att veta vad de är de håller på med.
  Stina Oscarson skriver i en artikel i SvD: "Nästan ingen av det dryga dussinet riksdagsledamöter från olika partier jag talar med har en aning om innebörden av detta förslag. Trots att de redan röstat om det en gång. Så sent som i april."

  Beslutet är inlindat i några attsatser som går under "lagen om utlandsspioneri".

  Ledamöter i riksdagen har att förhålla sig till cirka 10000 att-satser per år...

  I det första beslutet röstade V nej och L la in en formell reservation. Partiet med rötter i fredsrörelsen, och som därmed borde vara kritisk, röstade ja. Vilket är förfärande. Ett brott mot grunder i såväl demokrati som i grön ideologi.

  Det borde ligga i gröna politikers DNA att motsätta sig det som nu ska ske... I alla demokraters DNA förresten.

  Mediers uppgift är att granska makten. Och denna uppgift gör att demokratin kan upprätthållas. Vilket också är grunden till att grundlagarna ser ut som de gör. Nu vill man ändra på det.

  Nu har medierna ju aldrig varit fria och utan ägardirektivstyrning, men det ska alltså bli ännu jävla värre nu mao, och vart hamnar alternativarna i detta?

  Det drar ihop sig Big Time!

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.

  Franklin D. Roosevelt

  Han borde ha vetat...

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Musts kryptostrateg tar över nyckeln till internet.

  Under en ceremoni i torsdags tog kryptostrategen Pia Gruvö över en av de 14 nycklar som ser till att internet fungerar säkert.

  ”Det är verkligen en ära”, säger Pia Gruvö, kryptostrateg vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

  14 personer globalt är utsedda som väktare till internet. De är nyckelbärare, eller kryptoofficerare som det kallas, för att kunna hålla efter ”internets telefonkatalog”, domännamnssystemet, DNS.

  Den nya kryptoofficeren Pia Gruvö har en tung bakgrund inom Försvarsmakten och började redan 1988 på FRA som kryptograf och är sedan två år tillbaka kryptostrateg för MUST och NCSA-direktör (National Communications Security Authority).

  ”Det är verkligen en ära att utnämnas till kryptoofficer och bli en del av detta meriterade gäng”, säger Pia Gruvö i ett uttalande.

  DNS-katalogen är en databas som håller reda på var du ska hamna när du skriver i en domänadress, till exempel ”di.se” genom att översätta det till datorernas rena ip-adresser som består av siffror och punkter. Skulle någon komma åt detta system så kan de peka om adresserna, vilket skulle ställa till med stora problem som manipulation av information och andra säkerhetshot. Det finns därför ett säkerhetssystem, DNSSEC, som skyddas med säkerhetsnycklar.

  För att nycklarna ska vara säkra förnyas de återkommande. Två gånger per år kommer Pia Gruvö därför att åka till Culpeper utanför Washington DC i USA med sin nyckel och eskorteras genom olika säkerhetszoner för att kunna låsa upp sin box. I den finns ett smart kort som tillsammans med de övriga kryptoofficerarnas kort kan användas för att skapa nya nycklar.

  Före Pia Gruvö höll cybersäkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder nyckeln i tolv år, men hon går nu i pension.

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Nessun Dorma är en aria från slutakten av Giacomo Puccinis opera Turandot och en av de mest kända tenorariorna i all opera.

  Nessun Dorma betyder "Ingen ska sova".
  Med optik som kan väcka även de döda så kan man kallt konstatera att ingen lär få en blund den kommande tiden.

  FN:s säkerhetsråd med 15 länder röstade på onsdagen ner ett förslag från Ryssland om att skapa en kommission för att undersöka Moskvas påståenden om ett gemensamt amerikanskt-ukrainskt "militärt biologiskt" program. Ryssland har sedan mars framfört anklagelser om att program i Ukraina som sponsras av det amerikanska försvarsdepartementet bryter mot konventionen om biologiska vapen, en internationell lag som reglerar vapenförsedda gifter.

  "Men så skulle dom aldrig göra".
  Välkommen till verkligheten.

  Idag är det fredagsmys!

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Nato ser negativt på att Sverige sedan i fjol är observatör för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Även statsminister Ulf Kristersson är skeptisk till konventionen och säger att han ”aldrig tyckt att det där är angeläget arbete”, skriver Aftonbladet.

  Kristersson säger att han inte har tagit ställning i frågan om Sverige bör lämna observatörsrollen, men poängterar att regeringen fokuserar på att Sverige ska leva upp till sina åtaganden för att komma med i Nato.

  – Det ska inte bara vara diktaturer och farliga stater som förfogar över de allra farligaste vapnen, så det är klart att Nato inte tycker att det är bra för Natos samarbete, säger statsministern.

  Således snart även i landet som utgör Lise Meitners Ground Zero! Är det inte poetiskt så säg...

  #CarlNorberg #Defria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Residenten herr underlivsporslin går mot jordskredsförlust och riksrättsåtal, den svenska monarkin är på förslag att avskaffas, Liz Truss telefon har med stor sannolikhet hela tiden varit avlyssnad, Musk sitter ensam kvar i Twitters styrelse...

  #CarlNorberg #Defria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Detta kan vi nu nog se som en tidsmarkör av hyfsat anmärkningsvärd natur.

  När avslöjande av valfusk leder till fängelse.
  Allt syns nu öppet.

  Ja och i ljuset av i princip totalt obestridliga parallella perspektiv, så blir det ju vad det bli i totalen om exempelvis Vladimir Putin skrattar åt frågor om kärnvapen, ett litet Kina uttrycker sig stå bakom Ryssland, vars fartyg ligger bredvid svenska, i allt och dessutom bedriver lilla Kina polisiär verksamhet i Sverige...

  Ja då vet vi att verkligheten den finns bara nu och att Elon Musk gjorde en Jonathan Lejonhjärta, så nu slutar det att rulla dit som det lutar och börjar att falla fritt.

  Elon Musk orsakar nu tektoniska förändringar inom mediavärlden när Bull, Gjallar, Katlahornet nu börjar att skalla..

  Hillary, Steele, FISA, Crossfire, Muellerutredningen, Dirty Dossier, Russiagate,

  FISA brings down The White House. Man måste ta det i delar, ett steg i taget. Så nu finns det tillräckligt med informationsöverföringskapacitet till öppet förfogande för att säkerställa mättnadskapaciteten, det går inte att bestrida-

  Facebooks aktier faller som snön...

  Pullitzer faller precis som resten av den Djupa Statenstyrda opinionsbildande prisutdelarvärlden...

  Och om ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, så är kanske självrannsakan att föredra i detta oavsett vad för sorts verksamhet man isf bedriver på svensk mark?

  De 3 stormakterna verkar ju hur som helst på något vis ha boxat in världens mest humanitära stormakt samtidigt som Erdogan menar att Sverige utgör ett terroristparadis...

  Failed State anyone?

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Statsförfall eller kollapsad stat, eller i lindrigare fall sviktande stat, är termer som används om stater som inte längre lyckas uppfylla de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning. Vilka dessa grundläggande villkor är finns det delade åsikter om men det centrala krav som brukar ställas på suveräna stater är att de upprätthåller ett våldsmonopol inom sitt territorium, och ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar.

  Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten mat och elektricitet.

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Den som tror att allting bara händer av en slump - eller inte ens uppfattar att någonting händer överhuvetaget.

  - Ja, den kommer nog bli överraskad av vart omvärldsutvecklingen tar vägen nu.

  Optik som kunde väcka de döda behövs tydligen för att fler ska se verkligheten.

  80% körs mörkt, 20% körs öppet. Det handlar i första hand om opinionsbildningen - förståelse får i många fall komma i efterhand.

  Vad var det Trump sa om Boris ?

  - "Han vet hur man spelar för att vinna".

  #CarlNorberg #DeFria

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se