Avsnitt

 • Vi vet att det inte är långt kvar när till och med SvT anstränger sig för en bättre beskrivning av verkligheten om än genom satir...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ja eller så blandade man ju inte ihop det..... för nog fan lyder Schweiziska banker under Baselreglerna och Investors inflytande i Schweizerische Bankverein är det ju inte särskilt svårt att hitta...

  "Amerikanska UD publicerade en video med en karta över Europa inför Anthony Blinkens besök i Frankrike. Men det lilla bergiga landet öster om Frankrike, Schweiz, blev ”Sweden” på kartan.

  Tyska tidningen Bild, som rapporterade om misstaget, var inte nådiga i sin rubrik: ”USA skämmer ut sig med Europakarta”.

  Det är långt ifrån första gången Sverige och Schweiz blandas ihop i amerikanska sammanhang.

  När Biden skulle tala med pressen om Sverige och Finlands stundande Nato-medlemskap pratade han om att ”ringa upp ledaren för Schweiz”.

  – Herregud, jag är alldeles exalterad över utvidgningen av Nato. Jag menar Sverige, sade han när han upptäckte misstaget.

  Ett liknande misstag ägde rum när Spotify skulle börsintroduceras i New York 2018 och en Schweizisk flagga hissades i stället för en svensk.

  Bara otur och dåliga geografikunskaper...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Vilka är det som egentligen driver vad, och i vilket syfte?

  President Dwight D. Eisenhowers varning för det militärindustriella komplexet i sitt avskedstal 1961 var genomgripande och förutseende. Han varnade för de potentiella farorna med ett stort och inflytelserikt militärindustriellt komplex och befarade att dess okontrollerade tillväxt skulle kunna få betydande konsekvenser för den amerikanska demokratin och det amerikanska samhället.

  1. Eisenhower varnade för att det militärindustriella komplexet skulle kunna få otillbörligt inflytande inom maktens korridorer. Detta inflytande skulle kunna leda till att regeringens politik, prioriteringar och utgifter styrs mot militära intressen framför civila behov, vilket skulle leda till en obalans där beslut gynnar militär expansion och rustningar framför social välfärd och inhemska investeringar.

  2. Sammanflätningen av militär, industri och politik kan underminera demokratiska processer. När militära och industriella ledare har ett betydande inflytande över policy och politiska beslut finns det en risk att den breda befolkningens intressen åsidosätts. Detta inflytande kan undergräva den demokratiska principen att militären står under civil kontroll och ansvarighet.

  3. Eisenhower oroade sig för de ekonomiska konsekvenserna av en växande militärbudget, som skulle kunna leda till felallokering av nationella resurser. Överdrivna utgifter för försvaret skulle kunna avleda medel från viktiga offentliga tjänster som utbildning, sjukvård och infrastruktur, vilket skulle kunna hämma ekonomisk utveckling och innovation inom civila sektorer.

  4. Den kontinuerliga expansionen av det militärindustriella komplexet kan främja en rädslans kultur, där externa hot överdrivs för att motivera ökade militärutgifter. Denna miljö kan leda till ett mer militariserat samhälle där säkerhet prioriteras framför frihet och medborgerliga friheter, vilket påverkar det nationella psyket och internationella relationer.

  5. Ett mäktigt militärindustriellt komplex kan driva en nation mot en mer aggressiv utrikespolitik, vilket ökar sannolikheten för konflikter. Eftersom industrins vinstmotiv är knutna till produktionen av militär utrustning finns det en risk att krig blir ett sätt att upprätthålla ekonomiska intressen, vilket leder till ett ständigt engagemang i utländska krig utan tydliga mål eller fördelar för det nationella intresset.

  Eisenhowers varning gällde inte upprätthållandet av en stark militär för det nationella försvaret, som han såg som nödvändigt. Istället varnade han för risken för en oproportionerlig och okontrollerad expansion av det militära inflytandet i samhället, politiken och ekonomin, vilket skulle kunna snedvrida amerikanska värderingar och prioriteringar. Hans budskap uppmuntrar till vaksamhet och till att upprätthålla en balanserad inställning till försvars- och inrikespolitik, så att demokrati och civila behov inte överskuggas av det militärindustriella komplexet.

  Och idag, är det onsdagsmys!

  Stöd oss:
  SWISH: 0761-182568 (Mottagare: Caroline)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Känner ni igen detta?
  "Sometimes you can't tell the public the truth.
  YOU MUST SHOW THEM.
  A deeply entrenched enemy who controls the VAST MAJORITY of communications is only defeated by………
  Game theory."

  "......" är inte punkter. De är tre horisontella ellipser. (Verifiera det genom att kontrollera dess unicode-format).

  I spelteori är de "tre horisontella ellipserna" vanligtvis en kortform för en rad möjliga åtgärder eller beslut som en spelare kan vidta vid en viss tidpunkt i spelet. Istället för att lista varje enskilt alternativ indikerar ellipserna att det finns flera valmöjligheter, men de är inte uttryckligen specificerade. Det är som att säga: "Det finns fler alternativ här, men vi kommer inte att lista dem alla just nu."

  Förstår du hur spelet spelas?

  Vem kontrollerar den stora majoriteten av kommunikationen?
  DEN GEMENSAMMA FIENDEN.
  För hur länge sedan började det?
  Sociala medier har dödat deras förmåga att helt kontrollera.
  Det går inte att censurera VÄRLDEN.
  Det handlar om opinionen.

  Stöd oss:
  SWISH: 0761-182568 (Mottagare: Caroline)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Bab-el-Mandeb eller Tårarnas port , är ett sund mellan Yemen och Arabiska halvön - Djibouti och Eritrea på Afrikas horn . Den förbinder Röda havet med Adenbukten och i förlängningen Indiska oceanen.

  Sundet har fått sitt namn från farorna med dess navigering eller, enligt en arabisk legend, från antalet som drunknade av en jordbävning som skilde den arabiska halvön från Afrikas horn.

  Bab-el-Mandeb fungerar som en strategisk länk mellan Indiska oceanen och Medelhavet via Röda havet och Suezkanalen . Den största delen av exporten av petroleum och naturgas från Persiska viken som passerar Suezkanalen eller SUMED-rörledningen passerar både genom Bab el-Mandeb och Hormuzsundet.

  Chokepoints är smala kanaler längs allmänt använda globala sjövägar som är avgörande för global energisäkerhet. Bab el-Mandeb-sundet är 26 kilometer (14 nautiska mil) brett på den smalaste punkten, vilket begränsar tanktrafiken till två 2 mil breda kanaler för inkommande och utgående transporter.

  Stängning av Bab el-Mandeb-sundet kan hindra tankfartyg med ursprung i Persiska viken från att passera Suezkanalen eller nå SUMED-rörledningen, vilket tvingar dem att avleda runt Afrikas södra spets, vilket skulle öka transittiden och fraktkostnaderna.

  Under 2006 passerade uppskattningsvis 3,3 miljoner fat (520 000 m 3 ) olja genom sundet per dag, av en världsumma på cirka 43 miljoner fat per dag (6 800 000 m 3 / d) som transporterades av tankfartyg.

  Varför vi påminner oss i kronologisk ordning!

  Försvarsmakten skickar personal till insats i Röda havet stod klart den 22/2, där svenska officerare kommer att delta i den EU-ledda insatsen Aspides. Operationen ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthirebellerna sägs det.

  Inledningsvis planerar Försvarsmakten för att ha tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. En stabsofficer kommer också att placeras på styrkans ledningsfartyg ute till havs. Ambitionen är att ha dem på plats i början av mars.

  Den 21/3 kommer Kina och Ryssland överens med de Jemen-baserade houthierna att deras fartyg kan segla genom Röda havet och Adenbukten utan att bli attackerade.

  Den 29/3 dvs idag har Ryska krigsfartyg officiellt gått in i Röda havet, med möjlig sjökonfrontation med NATO. Deras ryska Stillahavsflottan gick in i Röda havet och är på väg mot Jemen där amerikanska och brittiska fartyg har genomfört attacker mot houthierna.

  Den ena parten är mao mer eller mindre inbjudna, den andra inte lika mycket!


  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Den svarta svanteorin eller teorin om svarta svanhändelser är en metafor som beskriver en händelse som kommer som en överraskning, har en stor effekt och ofta olämpligt rationaliseras i efterhand med fördelen av facit . Termen är baserad på ett gammalt talesätt att förmodade svarta svanar inte existerade, förrän de upptäcktes i Australien 1697, och det blev sedan omtolkade för att betyda en oförutsedd och följdhändelse.

  Teorin utvecklades av Nassim Nicholas Taleb , med start 2001, för att förklara:

  Den oproportionerliga rollen av högprofilerade, svårförutsägbara och sällsynta händelser som ligger utanför de normala förväntningarna inom historia, vetenskap, finans och teknik.
  Oberäknbarheten av sannolikheten för sällsynta följdhändelser med hjälp av vetenskapliga metoder.

  De psykologiska fördomar som förblindar människor, både individuellt och kollektivt, för osäkerhet och för den betydande roll som sällsynta händelser spelar i historiska angelägenheter.

  Talebs "svarta svanteori" (som skiljer sig från de tidigare filosofiska versionerna av problemet) hänvisar endast till statistiskt oväntade händelser av stor omfattning och konsekvens och deras dominerande roll i historien. Sådana händelser, betraktade som extrema extremvärden , spelar tillsammans mycket större roller än vanliga händelser.

  Black Swan-händelser diskuterades av Taleb i hans bok Fooled By Randomness från 2001 , som gällde ekonomiska händelser. Hans bok The Black Swan från 2007 utvidgade metaforen till händelser utanför finansmarknaderna . Taleb betraktar nästan alla större vetenskapliga upptäckter, historiska händelser och konstnärliga prestationer som "svarta svanar" - oriktade och oförutsägda. Han ger uppkomsten av internet, persondatorn, första världskriget , upplösningen av Sovjetunionen och attackerna den 11 september 2001 som exempel på händelser med svarta svaner.

  Taleb hävdar:

  Det vi här kallar en svart svan är en händelse med följande tre attribut.

  För det första är det en "outlier" , eftersom den ligger utanför de vanliga förväntningarnas område, eftersom ingenting i det förflutna på ett övertygande sätt kan peka på dess möjlighet. För det andra har det en extrem "påverkan". För det tredje, trots sin avvikande status, får den mänskliga naturen oss att hitta på förklaringar till att det inträffade i efterhand , vilket gör det förklarligt och förutsägbart.

  Sammanfattning av tripletten: sällsynthet, extrem "påverkan" och retrospektiv (men inte prospektiv) förutsägbarhet. Ett litet antal Black Swans förklarar nästan allt i vår värld, från framgången för idéer och religioner, till dynamiken i historiska händelser, till delar av våra egna personliga liv.

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • A Trip down memory lane...

  Varför är Europa så terroristberoende? Det tycks vara någonting som är väldigt svårt att förstå, precis som vore det så att glasmästarens barn inte gynnar pappa genom att panga rutor på nätterna.

  När enskild nyttomaximering - marknadskrafter baserade på efterfråga - verkar ledande för samhället så kan aldrig den långsiktiga utvecklingen bli en annan. Aldrig någonsin.

  Som har dokumenterats väl och även edsvurits i amerikansk domstol som vittnesmål, och som även den pro-Saudiske tidigare amerikanska utrikesministern Hillary Clinton erkände privat, ”donatorer i Saudiarabien utgör den viktigaste finansieringskällan för sunniterroristgrupper över hela världen.” Hon gjorde det utan att nämna någon av dessa ”givare” vid namn, men den tidigare företrädaren för Usama bin Laden, som personligen hade samlat alla de miljoner dollar + donationer (alla kontanter) till al-Qaida, gjorde just det, och han namngav alla ledande Saud prinsar och deras stora affärs-medarbetare inte minst BAE samt, sade han, ”utan pengar från – av det saudiska kungahuset kommer du inte att ha något att komma med.” Så, både före 9/11, och (enligt Hillary Clinton) eftersom de var dessa människor som betalade nästan alla av lönerna för de 19 kaparna – även av de fyra som inte var saudiska medborgare utgör detta i sig vittnesbörd om hur viktiga dessa donationer var.

  Alltså: att vara en jihadist är inte bara en kallelse; det är också ett jobb, vilket är fallet för den genomsnittliga legosoldaten (för vilka det inte alls varit en kallelse). Utdelning för det jobbet, under jihadistens liv, är lönen och den är en förutsättning för att kriget mot det abstrakta substantivet "terrorism" överhuvudtaget skall kunna existera.

  Den terrorism som vi med snart sagt alla möjliga medel både aktivt med uppsåt och passivt medverkar till att skapa själva.

  https://carlnorberg.se/2017/04/26/en-uppenbar-losning/
  Från Carls blogg den 26/4 2017...

  Det går smått med ISIS militära framgångar, kan man lugnt säga!

  Med andra ord är det militär-industriella komplexets underrättelsetjänstkollektiv i full färd med att se till att dess adepter får annan sysselsättning som ligger i linje med det militärindustriella komplexets vinstmaximeringsmotiv.

  Det beror alltså på att till exempel ISIS, som till stor del en skapelse av västvärlden, är på väg att ersätta Al-Qaida som USA: s svårfångade spöke. Kampen mot abstrakta substantiv är ju liksom vad den är.

  Långt efter det helvetiska kalifatet är dött, så kommer de att lansera attacker mot USA från fjärran länder, precis som de kommer att göra mot Sverige, vilket helt säkert kommer att användas som en ursäkt för att decimera våra friheter och dra oss in i många fler skapade krig i framtiden. Mycket kan hända mellan nu och när ISIS ”förlorar sin lockelse.”

  Så vad är då den enda möjliga och uppenbara lösningen?

  Ps. Våra Djupaste Kondoleanser de dessa berör!

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Cirklarna sluts även i denna delen...

  https://www.youtube.com/watch?v=t_rjRXDkI1w

  Byron Donalds Breaks Down 'Paper Trail' He Says Shows Hunter Business Money Flowing To POTUS


  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Svenskarna har blivit lite lyckligare det senaste året och är nu det fjärde lyckligaste folket i världen. Det visar FN-sponsrade World happiness report, som bygger på Gallup-undersökningar där människor får svara på frågor och själva skatta sin lycka.

  Rapporten visar på sex områden som tycks påverka människors känsla av lycka, skriver CNN: BNP per capita, socialt stöd, medellivslängd, frihet, generositet och uppfattning om korruption. Och i exempelvis Finland – som för sjunde året i rad är ohotat i lyckotoppen – verkar man stå rätt stadigt inom alla de områdena, säger professorn John Helliwell.

  – Plånböcker lämnas tillbaka om de tappas på gatan, människor hjälper varandra dag ut och dag in och hälso- och utbildningsmöjligheter håller mycket hög kvalitet, säger Helliwell som är en av grundarna bakom studien.

  Det är därför 10% av befolkningen går på SSRI-preparat?

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • ”De flesta bankirers dröm att privatisera statliga bolag”

  En av Sveriges mest framgångsrika företagsledare genom tiderna, Leif Östling, uppmanar till försäljning av statliga bolag, vilket kan ske genom börsnotering.

  Det är fullt görbart enligt investmentbankirer som Di har talat med.

  ”De flesta bankirers våta dröm att privatisera statliga bolag”, säger Eirik Winter och pekar ut vilka bolag som är lättast och svårast att sälja.

  Det tror vi det..

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • "Krigsdelegationen, som kan ersätta riksdagen vid krig eller krigsfara, har genomfört en övning.

  Scenariot i övningen var ett väpnat angrepp och svåra samhällsstörningar.

  Krigsdelegationen som kan ersätta riksdagen ska regelbundet genomföra övningar med syfte att stärka förmågan att utöva det parlamentariska uppdraget även när Sverige är i krig och krigsfara. Scenariot i denna övning var ett väpnat angrepp och svåra samhällsstörningar.

  – Krigsdelegationen har övat på att upprätthålla den parlamentariska processen under svåra förhållanden. Övningen har gått bra och gett värdefull kunskap till krigsdelegationen, Riksdagsförvaltningen och övriga deltagare, säger Andreas Norlén, riksdagens talman och ordförande i krigsdelegationen i ett pressmeddelande.

  Övningen genomfördes i tillsammans med flera myndigheter, bland andra Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Försvarsmakten.

  Krigsdelegationen träder inte automatiskt in
  Krigsdelegationen består av talmannen och 50 riksdagsledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen för varje mandatperiod.

  Krigsdelegationen träder inte automatiskt in i riksdagens ställe vid krig eller krigsfara. Det krävs ett aktivt beslut för att det ska ske och att förhållandena kräver att Krigsdelegationen ska träda in, alltså när riksdagen inte längre kan fungera.

  För ett beslut krävs att statsministern och sex av Utrikesnämndens ledamöter röstar för det."

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Enligt Förtroendebarometern, 2:a 2024.

  Men i en ny fransk dokumentär får Ikea nu kritik för sitt skogsbruk. I filmen ”How Ikea Plunders the Planet” visas hur företaget säger sig skydda känslig skog i flera länder men trots det kalhugger områdena och skadar marken.

  Farbror med liten yxa

  Svenska skogar står för sju procent av Ikeas råvaror. Vid ett svenskt kalhygge ute i en skog kommer ny kritik mot möbelföretaget.

  – Det är den här metoden Ikea använder för att bygga sina möbler, säger Jon Andersson, skogsexpert på intresseorganisationen Skydda Skogen och pekar med handen över ett nästan helt nerhugget område, i dokumentären.

  – Det finns inget speciellt sorts Ikea-skogsbruk där en liten farbror går runt med och yxa hugger ner enstaka träd. Utan det kommer från kalhyggesbruket.

  Äger mest i Rumänien

  I Rumänien är Ikea den största privata skogsägaren.
  Drönarflygningar över skogsområden visar att skogen huggits ner helt på flera platser och vägar byggts i känsliga områden, enligt dokumentären.

  – Slakthuset här i skogen har inga väggar, alla kan se vad som pågår här, säger Gabriel Paun, forskare och miljöaktivist, i filmen.

  Nekar till anklagelserna

  Ikea menar att delar av dokumentären är rent felaktiga. Till Expressen svarar företaget:

  ”Viktigt att påpeka är att vi delar oron för världens skogar, men vi håller inte med om anklagelserna om att vi spär på illegal verksamhet inom skogsnäringen och skyndar på avskogningen. Vi anser att delar i den här dokumentären är direkt felaktiga”, skriver Ulf Johansson, global råvaruchef på Inter Ikea Group, i sitt svar.

  Är det hållbart att kalhyggesavverka skog? Eller har dokumentären fel om att ni ägnar er åt detta?

  ”I många delar av världen är den här avverkningsmetoden laglig och en del av ett ansvarsfullt skogsbruk. Slutavverkning är dock inte samma sak som avskogning. Alla våra leverantörer måste följa lokala lagar och regler, så väl som våra krav på att bara använda FSC-certifierat eller återvunnet trä.”

  Ja vad skall de egentligen säga, när det blir allvar måste man ju ljuga...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Dags för Svensson att släppa skygglapparna, för allt fler utifrån pekar i sedan lång tid tillbaka anförd riktning!

  Allas våran favoritschaman...

  "Kommer du företräda Qanon om du kommer in i kongressen?

  – Q är över. Men operationen var en stor framgång. 30–40 miljoner människor i USA är i dag medvetna om den här moderna slavhandeln. Jeffrey Epstein är död. Gruppsykologin har skiftat.

  Chansley betraktar avslöjandet om Ericssons misstänkta mutaffär med IS som en del i uppklarandet. Ericsson ägs av Wallenberg och har tvingats betala miljarder i en juridisk uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Det är fakta. Nästa steg i shamanens tankeled är mer fantastiskt:

  – Genom Ericsson äger Wallenbergarna telekommunikation över hela världen, säger han. Hur kommer det sig då att digital barnpornografi får färdas genom deras hårdvara? Vet Wallenbergarna om det? Jag vet inte. Men skulle en sådan mäktig familj som Wallenberg kunna stoppa det med ett enda telefonsamtal? Utan tvekan ja."'

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Så när måste detta senast vara planerat ifrån...

  USA:s president Joe Biden inledde sitt tal till nationen med att ta upp Rysslands krig i Ukraina – och med att välkomna Sverige till Nato.

  – Ni vet hur man slåss!

  Presidenten vände sig upp mot åskådarläktaren.

  – Ställ dig upp. Välkommen, välkommen, välkommen! sade Biden till statsminister Ulf Kristersson (M), som möttes av stående applåder.
  Presidenten talade om USA som en av försvarsalliansen Natos grundare – en organisation som skapades av demokratier efter andra världskriget för att förhindra krig.

  – I dag har vi gjort Nato starkare än någonsin. Vi välkomnade Finland förra året och i morse gick Sverige med och deras statsminister är här i kväll, sade Biden i talet.

  – Ni vet hur man slåss. Välkommen till världens starkaste militärallians.

  Jag säger det här till kongressen, vi måste stå upp mot Putin.

  Kristersson blev särskilt inbjuden att se talet av presidenthustrun Jill Biden och han fick placeringen precis bredvid henne på åskådarläktaren.

  Bidens tal om tillståndet i landet, ”State of the Union”, inleddes med Rysslands krig i Ukraina och han uppmanade kongressen att rösta igenom ett militärt stödpaket.

  – Om någon tror att Putin stannar vid Ukraina så kan jag försäkra er om att det kommer han inte att göra, sade Biden.

  – Ukraina kan stoppa Putin – om vi står vid Ukrainas sida och förser dem med vapen att försvara sig med."

  Nu är det fredagsmys!

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Igår var det 71 år sedan Joseph Stalin dog.

  Nu vill det ryska kommunistpartiet CPCR att åklagare och landets säkerhetstjänst FSB ska starta en utredning, rapporterar Reuters med hänvisning till ryska statliga nyhetsbyrån Ria.

  Sovjetledaren dog av en stroke, men partiet vill att FSB ska undersöka om underrättelsetjänst i väst kan ha haft något med hans död att göra.

  ”Många vittnesmål från Stalins tid talar om en möjlig förgiftning från agenter i väst”, säger Sergei Malinkovich Malinkovich, enligt rapporten.

  Det är ännu oklart hur åklagaren och FSB ställts sig till förfrågan.

  Då får vi se om döda män kan tala eller ej...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • The Greatest Show On Earth!

  Inför imorgon så skall alltså HD meddela om huruvida man begriper att delaktigheten i upproret är belagd eller inte.

  Med andra ord man har sitt eget öde i händerna för om han blir friad, vem var det då som ställde till upproret...
  "Domstolen aviserade på söndagen att beslut i ett fall kommer under måndagen. Domstolen angav inte vilket, av tre möjliga.

  Det mest uppmärksammade av dem är att Colorados högsta domstol har meddelat att Trump inte kan stå på valsedeln i Colorado eftersom han medverkade till stormningen av kongressen i Washington, och därmed uppror mot konstitutionen, 6 januari 2021.

  Domstolen i Colorado stödjer sig på en skrivning i det 14:e tillägget i konstitutionen. Den säger att en person som deltagit i uppror mot konstitutionen inte kan väljas till ett offentligt ämbete. Den tillkom i samband med det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.

  Trumps advokater överklagade till Högsta domstolen, som aldrig har tolkat innebörden av skrivningen.
  Sedan Colorados högsta instans tog sitt beslut har liknande beslut tagits på lägre nivå i Maine och Illinois. De är pausade i väntan på HD:s utslag.

  Ett skäl till att HD aviserar beslut nu är att den så kallade Supertisdagen infaller dagen efter. Då hålls primärval i 15 delstater (däribland Colorado) och ett amerikanskt territorium inför presidentvalet i november.

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ja bara tänk om allt handlar om hur den Djupa Staten skall fungera..

  "Kreml har inte kommit med några officiella uttalanden sedan Ungern på måndagen sade ja till svenskt Natomedlemskap, men den ryska ambassaden har nu publicerat ett långt och till synes hotfullt meddelande på plattformen Telegram.

  ”Ryssland kommer att vidta motåtgärder av politisk och militärteknisk natur i syfte att minimera hot mot sin nationella säkerhet. Deras konkreta innehåll kommer att bero på villkor och utsträckning av Sveriges integration i Nato inklusive eventuell utplacering i detta land av Natos trupper, stridsmedel och vapen”, skriver ambassaden bland annat.

  Ambassaden klagar på olika aspekter av svenska regeringens hantering av Natoprocessen. Visserligen, lyder uttalandet, är det Sveriges egen angelägenhet att gå med i Nato, men:

  ”Samtidigt kommer landets inträde i en militärallians som är fientligt inställd till Ryssland att få negativa konsekvenser för stabilitet i Nordeuropa och runt Östersjön som förblir vårt gemensamma område och blir aldrig ett Nato-innanhav trots vad Sveriges blivande Nato-släktingar säger i sina självgoda uttalanden.”
  Den ryske ambassadören, Viktor Tatarintsev, har tidigare sagt att Sverige blir ett ”legitimt mål” om landet ansluter till Nato.

  Moskva har också flera gånger tidigare avlossat hot om politiska och militärtekniska motåtgärder, exempelvis när Finland i fjol var på väg in i Nato.

  Vad som menas med motåtgärder av ”militärteknisk natur” har av experter uttolkats som exempelvis förflyttningar av militära förband och infrastruktur samt utökad övningsverksamhet."

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • GW sågar gängrapport och JG sågar NATO-avtalet...

  Kriminologen Leif GW Persson menar att polisens rapport om antalet gängkriminella i Sverige inte stämmer.

  Han tror att polisen vill kompensera för tidigare siffror.

  – Ska man lösa sådana här räkneproblem ska man inte vända sig till polisen, säger GW Persson i TV4:s ”Nyhetsmorgon”.

  Det var i fredags som rikspolischef Petra Lundh tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade en ny lägesbild. Den visade att 62 000 personer i Sverige är kopplade till gängkriminalitet. Av dem bedömdes 14 000 vara aktiva.

  Men Leif GW Persson tror inte att siffrorna stämmer. Han menar att siffran inte är i närheten av 62 000 personer.

  – Det tror jag inte ett ögonblick på. Ska man lösa sådana här räkneproblem ska man inte vända sig till polisen, säger Leif GW Persson i TV4:s Nyhetsmorgon.

  Han anser att polisen försöker kompensera för tidigare låga siffror – tidigare kopplade Polismyndigheten 30 000 personer i Sverige till gängkriminaliteten i landet.

  I stället för 62 000 personer så menar kriminologen att det rör sig om hälften så många.

  – Pratar vi personer i ledningsfunktioner talar vi om några hundratal. Talar vi om aktivt involverade i det man faktiskt gör talar vi i storleksordningen kanske ett 1 000-tal personer.

  Han erbjuder även sin hjälp till polisen med att göra en ny bedömning.

  – Om de erbjuder mig sitt underlag lovar jag att göra det helt gratis åt dem, så kan de åtminstone få en second opinion, säger han.

  Det tror vi det...

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Tidigare president Donald Trump avslöjade på tisdagen att han överväger den tidigare Hawaii-kongresskvinnan Tulsi Gabbard som sin kandidat.

  Hon sökte den demokratiska presidentnomineringen 2020 innan hon hoppade av partiet 2022.

  Den tidigare presidenten sa under ett rådhusmöte att han hade sex potentiella vicepresidenter i åtanke. Detta inkluderar:

  - Floridas guvernör Ron DeSantis
  - Affärsmannen Vivek Ramaswamy
  - South Carolina senator Tim Scott
  - Florida Rep. Byron Donalds
  - South Dakotas guvernör Kristi Noem

  Tulsi som f.d demokrat skulle vara ett bra sätt att ena landet på.

  De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

  Stöd oss:
  SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
  PATREON: https://patreon.com/defria_se

  HEMSIDA: https://defria.se
  FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se