Avsnitt

 • Boken heter "Reviving Classical Liberalism Against Populism" och gäst är författaren Nils Karlsson.


  Andelen liberala demokratier i världen har haft en tillbakagång och är sorgligt nog nere på rekordlåga nivåer. Istället har auktoritära och populistiska ledare varit på frammarsch de senaste åren. Men hur bör seriösa politiker och partier bemöta den populistiska retoriken? Enligt Nils Karlson är det i den klassiska liberalismen som svaret finns. Enligt honom måste företrädare för de liberala partierna och värderingarna därför kliva fram och ta upp kampen.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur kommer det sig att antidemokratiska och populistiska ledare är på frammarsch? Vad kännetecknar populistisk retorik? Varför är det just klassisk liberalism som bör stå emot populism? Vad behöver liberala politiker och partier göra för att vinna kampen mot populistiska politiker? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Familjeformeln - Antropologens guide till föräldraskap här och där, då och nu" och gäst är Caroline Uggla, författare och doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi vid Stockholms Universitet.


  “It takes a village to raise a child”, men trots det växer de flesta barn i Sverige upp i hushåll med en eller två vuxna. Hur går det ihop? 2020-talet har helt andra förutsättningar när vi blir föräldrar än vad tidigare generationer hade. Dessutom överöses vi av föreställningar för vad som är ”naturligt” i familjelivet. Vi tänker oss bl.a. att kärnfamiljen är ett traditionellt sätt att leva och att kvinnor har en underliggande modersinstinkt. Men stämmer det här verkligen? Det är dags att slå hål på myter om familjeliv och föräldraskap.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka myter kan vi slå hål på när det kommer till familjeliv och föräldraskap? Hur skiljer sig föräldraskap idag från tidigare generationer? Har det blivit lättare eller svårare att vara förälder på 2020-talet? Vad är det egentligen som styr hur "normala" familjekonstellationer ser ut i olika kulturer? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Boken heter "Snacka om kommunikation - Om gott snack på jobbet" och gäst är författaren Anders Rydell.


  I alla grupper och team är vi mer eller mindre beroende av varandra för att kunna uppnå bra resultat tillsammans. Helt avgörande är då att kommunicera och samspela med varandra. Det är därför inte så konstigt att kommunikationskrångel leder organisationer i motsatt riktning: mot samarbetsproblem, destruktiva konflikter, förändringsmotstånd, tystnadskultur och missförstånd i största allmänhet. I boken tas ett helhetsgrepp utifrån kommunikationstemat - kopplat till bland annat teamfunktionalitet, organisationskultur och ledarskap. Det är i kommunikationen som lösningar på många problem finns!


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är dom vanligaste problemen på arbetsplatser kopplat till kommunikationskrångel? Hur kan man komma till rätta med svårigheter i arbetstillvaron? Vad kan vi göra som chefer och medarbetare kring de vanliga problemen som uppstår? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Äg din agenda - Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle" och gäst är författaren Jeanette Fors-Andrée.


  Granskande journalistik fyller en stor och viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Ett riktigt bra gräv - är journalistik när den är som allra bäst. Men granskande journalistik kan ibland hamna fel och istället bli en form av förnedringsjournalistik. En medial skampåle där målet är att någon eller några ska hängas ut. Den mediala skampåken är en verklighet som bolag, makthavare och offentliga person behöver förbereda sig för. Du behöver vara beredd på att bli granskad och veta hur du ska bete dig för att situationen inte ska förvärras. I boken presenteras handfasta strategier och verktyg för att ringa in faran och ta ett samlat grepp om din krishantering.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur ser den granskande journalistiken ut? När blir den grävande journalisten som bäst och när kan den leda helt fel? Hur ska den som blir granskad tänka och agera? Vad ska den som blir granskad undvika att göra? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring - En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem" och gäst är författaren Martina Axmin.


  Ordet "socialförsäkring" kan få vem som helst att tappa intresset. En grundfråga vi ställer oss i det här programmet är därför "Vad är det som gör socialförsäkring intressant?". Det korta svaret är att socialförsäkringen är en central del i välfärds­staten. Det handlar därför om ett politiskt laddat område som berör frågor kring "arbetslinjen", vem som ska få sjukersättning, hur länge får vi vara sjuka o.s.v. Boken är indelad i tre huvudområden: en introduktion till socialförsäkringsområdet som helhet, en introduktion till arbetslöshetsförsäkringen och genomgång av hur dessa områden påverkas av den EU-rättsliga regleringen.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det som gör social- och arbetsförsäkringen intressanta? Vad är viktigt att känna till när det gäller dessa försäkringar? Hur påverkas vår socialförsäkring och arbetsförsäkring av EU-regleringar? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Migrationsmyten - Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden" och gäst är författaren Peo Hansen.


  Det är en vedertagen sanning att invandring kostar pengar. Detta har bland annat lett till en mycket restriktiv flyktingpolitik. Men enligt Peo Hansen, författare och professor i statsvetenskap, är själva kostnadssynen på invandring ett utbrett missförstånd. I boken beskrivs vad det här missförståndet beror på - och grunden ligger i att förstå hur statens ekonomi och finanser är uppbyggda och fungerar.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: På vilket sätt är det ett missförstånd att invandring kostar pengar? Leder inte ökade kostnader för staten till sämre ekonomi? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Rädda organisationen - En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet" och gäst är författaren Tor Wennerberg. 


  Även om vi vet hur viktigt det är med psykologisk trygghet på arbetsplatser, är det långt ifrån någon självklarhet hur vi kan öka den. Forskning har bl.a. visat att högre nivåer av psykologisk hänger ihop med ökad effektivitet, måluppfyllelse, innovationsförmåga och medarbetarengagemang. När vi vågar ta mellanmänskliga risker och gör våra röster hörda (genom en hög nivå av psykologisk trygghet), så gynnar det också lärande och utveckling. Det finns alltså all anledning att intressera sig för det här området. I boken presenteras nyckelinsikter från forskningen om psykologisk trygghet. Här beskrivs också vad vi kan göra i praktiken för att öka den psykologiska tryggheten i grupper, organisationer och på arbetsplatser.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad innebär psykologisk trygghet och varför är det viktigt? Vilka effekter leder en ökad psykologisk trygghet till? Vad kan vi som individer respektive chefer göra för att utveckla psykologisk trygghet i våra organisationer? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Spelmissbruk - Beroende av spel om pengar" och gäst är författaren Stefan Sandström.


  Beroende av spel om pengar är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser både ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och för nära relationer. De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk samsjuklighet och annan problematik. I boken beskrivs hur denna samsjuklighet har en viktig betydelse för både behandling och bemötande. Andemeningen är att spelmissbruket sällan kan behandlas som ett isolerat problem, utan man behöver istället behandla hela personen. Andra områden som berörs är biologiska aspekter, relationer och medberoende och det så kallade losersyndromet.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar spelmissbruk? Varför behöver spelmissbruk betraktas ur perspektivet av samsjuklighet med annan problematik? Hur bör spelmissbruk behandlas och vad saknas i dagens behandlingar? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Schibboleteffekten - ledarskap, konsten och människans ansvar" och gäst är författaren Julia Romanowska.


  Schibboleteffekten bygger på ett framgångsrikt forskningsprojekt där en grupp chefer fick testa ett nytt ledarskapskoncept. Istället för traditionell ledarskapsutbildning ställdes deltagarna inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan. Effekterna utvärderades genom reflektion, men också genom psykologiska och neurobiologiska mätningar av cheferna och deras medarbetare. Förutom minskad stress visade cheferna en utveckling och mognad på ett sätt som krävs i komplexa chefsroller. Ett ansvarstagande och etiskt förhållningssätt gentemot de man är till för och de som berörs av ens beslut. Konceptet berör helt andra områden än traditionella ledarskapsutbildningar och kan därför beskrivs som unikt i sitt slag. 


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad gick forskningsprojektet Schibboleteffekten ut på och vilka resultat nåddes? Vad innebar det att ställas inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan? Hur skiljer sig detta från traditionella ledarskapsutbildningar? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Det är vi som äger - en bok om sociala kooperativ" och gäst är författaren Fredrik Bergman. 


  I Sverige och runt om i Europa finns många exempel på hur människor i utsatthet startar egna kooperativa företag för att själva lösa arbete och försörjning. I boken riktas strålkastarljuset mot 19 sociala kooperativ som alla bygger på affärsidéer som visat sig fungera och skulle kunna spridas. Författaren Fredrik Bergman har träffat och intervjuat deltagare och entreprenörerna bakom verksamheterna - han har också undersökt huruvida regelverk, kommuner och annan omgivning stöttar eller begränsar dess utveckling. 


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är sociala kooperativ och hur fungerar dem? Vilket stöd får de kooperativa företagen från kommuner och annan omgivning? Vad framgångsfaktorerna hos de kooperativa företag som lyckas? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Jämlikhet är lösningen" och gäst är författaren Per Sundgren.


  En utgångspunkt i boken är att Sverige har gått från att vara världens mest jämlika land till att ha fler miljardärer per invånare än USA. Författarna granskar argumenten för och emot jämlikhet och hur synen på jämlikhet skiftat genom historien. De beskriver varför växande klyftor hänger ihop med sämre genomsnittlig hälsa och försvagad tillit mellan människor. De förklarar också sambandet mellan jämlikhet och demokrati, och menar att ökad jämlikhet är nödvändigt för att klara klimatkrisen.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det som blivit mindre jämlikt i samhället och varför? Vilka grupper i samhället är det som har "dragit ifrån" respektive "halkat efter" när det kommer till ekonomisk ojämlikhet? Vilka är argumenten för respektive emot jämlikhet? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "En bättre värld är möjlig" och gäst är Erik Angner, författare och professor i praktisk filosofi.


  Erik Angner är övertygad om att en bättre värld är möjlig. Han är också övertygad om att vi med hjälp av nationalekonomin (och dess modeller, teorier och angreppssätt) kan ge oss många svar på "hur". Därför har han i den här boken samlat både konkreta och visionära förslag på hur vi på mikro- och makronivå kan skapa en bättre värld för alla jordens medborgare. Områden som berörs i boken är bland annat fattigdom, klimat, gemenskap, lycka och föräldraskap.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det unika med nationalekonomi och varför är det användbart för att göra världen bättre? Hur kan vi med hjälp av nationalekonomiska modeller och teorier skapa förändring inom olika områden? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Ett liv värt att leva - Varför självmord blev människans följeslagare" och gäst är författaren Christian Rück. 


  I Sverige har vi en nollvision för självmord och det är olagligt med dödshjälp. Men men samtidigt finns ett brett folkligt stöd för dödshjälp i Sverige. Hur kan det komma sig? Vem har egentligen rätt att dö? Frågor som berör självmord och dödshjälp är både svåra och tänkvärda, men de kan också hjälpa oss förstå livet. Christian Rück menar att dessa ämnen leder oss in på vad som egentligen är ett liv värt att leva.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför väljer människor att begå självmord? Kan omgivningen förhindra att en person väljer att begå självmord? Borde inte den som vill begå självmord få göra det? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Tatuering - myter, fakta, historia, framtid" och gäst är författaren Helena Meyer.


  Tatueringar, konstnärliga uttryck inkarvade på huden, har en förmåga att väcka starka känslor och generera livliga debatter. Tatueringar är ett kulturellt fenomen som sträcker sig över hela världen, men trots dess popularitet omgärdas det fortfarande av fördomar, myter och missförstånd. I den här boken utforskar Helena Meyer tatueringen som fenomen, och till sin hjälp tar hon arkivmaterial, tidningsartiklar och debatter från flera århundraden men också nutida populärkulturellla fenomen.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är de vanligaste myterna om tatuerade personer? Varför väljer människor att tatuera sig? Hur långt tillbaka i historien har människor ägnat sig åt tatueringar? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "En global ideologihistoria : från Konfucius till historiens slut" och gäst är författaren Johan Stenfeldt.


  Den politiska idéhistorien har traditionellt skildrats ur ett västligt perspektiv. Platon och Aristoteles är välkända gestalter, liksom Locke och Marx. Mindre kända är exempelvis Chanakya, Zhu Xi, Kang Youwei och Mulla Sadra. I denna bok ges en förklarande expose över den politiska idéhistorien. Den vidgar också perspektivet genom att jämföra den västerländska traditionen med den politiska idéutvecklingen i andra delar av världen, främst Indien, Kina, och det muslimska kulturområdet.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka universella mönster kan vi se genom den politiska idéhistorien? Uppträder de vid samma tid? Hur har ideologier förflyttats över jorden genom historien, och hur har de förändrats? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Femtiotvå böcker och femtiotvå författare har besökt Lära Från Lärda under 2023. För sjätte året i rad gör vi en årskrönika för att sammanfatta årets höjdpunkter. Vilken var den bästa boken? Var det någon gäst som stack ut? Och vilka särskilda lärdomar har varit störst under året? Det är några av de frågor som tas upp i programmet. Intervjuare är Thomas Kindblom och intervjuad blir Fredrik Hillerborg.

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Hur orden får mening" och gäst är författaren Peter Gärdenfors.


  När vi kommunicerar så räcker det inte att kunna höra eller läsa, vi måste också förstå ordens betydelser för att det skall bli meningsfullt. När det gäller konkreta ting som (som kyckling, stol eller gran) är det i regel inga problem. Men när det kommer till mer abstrakta ord kan kommunikationen bli svårare. Exempelvis ord som demokrati, rättvisa, samvete eller förälskelse - vem definierar sådana ords betydelse och hur vet jag att jag använder dem på rätt sätt? Finns det ens ett rätt sätt? Svaret är att det är språkgemenskapen som avgör vad ett ord betyder - i de flesta fall utan att språkanvändarna ens är medvetna om att de är med och bestämmer.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vem bestämmer vad våra ord betyder? Hur utvecklas språket? Hur uppstår nya ord? Hur lär sig barn nya ord? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Den svenska vapenexporten" och gäst är författaren Linda Åkerström.


  Även om Sveriges vapenexport har varit en omdebatterad fråga, är det en bransch som många inte vet särskilt mycket om. Å ena sidan råder också en självbild som hänger ihop med den svenska neutralitetspolitiken. Att vi som land håller oss borta från krig och konflikt. Å andra sidan är vi en av de största vapenexportörerna per capita. Hur går detta ihop? I boken ges dels en överblick över industrin, företagen, lagar och regler, myndigheters roll och politikens involvering. Den ger också en beskrivning av utvecklingen fram tills idag och hur olika intressen står mot varandra. 


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur stor är den svenska vapenexporten? Vad är det för fordon, vapen och material som säljs? Hur många företag i Sverige är det som tillverkar och säljer vapen? Vem bestämmer och vilka regler är det som gäller? Hur har utvecklingen sett ut de senaste decennierna? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Världen som väntar - vårt liv i klimatförändringarnas tid" och gäst är författaren Peter Alestig.


  Sverige håller med all tydlighet på att förändras. Det snöar mindre, regnar mer och har redan blivit varmare. Ändå är det många svenskar som tänker att klimatförändringar främst drabbar andra delar av världen. Men så är det inte. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och påverkat vår roll i världspolitiken. Och det är förmodligen bara början. I boken gör klimatjournalisten Peter Alestig en framåtblick mot 2050 och beskriver hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: På vilka sätt kommer vi i Sverige drabbas av extremvädren? Hur kommer översvämningar och värmeböljor påverka bostadsbranschen? Och vad kommer hända med tillgången på mat när vissa basvaror inte längre går att odla? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Boken heter "Om det inte vore för oss - Kommunikatörer i demokratins tjänst" och gäst är författaren Caroline Thunved.


  Kommunikatörer som yrkesgrupp, och deras roll i organisationer (inte minst i offentlig sektor), har genom åren ifrågasatts och hamnat i skottgluggen för debatter. Antalet anställda kommunikatörer i vissa organisationer har ifrågasatts. En annan kritik, inte minst från journalister, har varit att det blivit svårare att granska och intervjua makthavare när kommunikatörer agerar gatekeepers. Den här kritiken anser bokens författare är både onyanserad och delvis felaktig. Syftet med boken är därför att ge en mer nyanserad och förklarande bild av vad kommunikatörens yrke faktiskt innebär. Genom intervjuer med yrkesverksamma beskrivs också varför kommunikatörer i offentlig sektor har en viktig roll i demokratins tjänst.


  Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar kommunikatör som yrke och yrkesgrupp? Hur har kommunikatörens roll förändrats över tid? Varför och på vilket sätt har kommunikatörer en viktig roll i demokratins tjänst? Lyssna och få en kortversion av boken!

  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.