Avsnitt

 • Har du tänkt på att rösten förändras i klimakteriet? Känner du igen harklingar, torrhet och en ny typ av röst både vid tal, sång och skratt? Många känner också behov av att höja rösten för att man fått nog. Man kan påverka sin röst och samtidigt få flera andra hälsofördelar. Katrina Hedén är sångare och sångpedagog, hon berättar om röstens betydelse för vårt mående, röstens olika livsfaser och vårt behov av att bli fri i rösten för att kunna uttrycka det vi vill. Olika former av röstanvändning kan leda till ett starkare självförtroende och inte minst ett förtydligande av vår identitet. Katrina talar också om sina klimakterieutmaningar och om de snarast existentiella frågor som klimakteriet har kommit att leda till för henne. Att uppleva att man är en del av något eller att vara exkluderad. Om varför hon tycker att det är viktigt att använda sin röst för att säga ifrån och inte acceptera orättvisor. Så får du också höra vad urinläckage har gemensamt med röstens förändring och varför Katrina kände ett starkt behov av att tala med Åsa om utanförskap.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Hur står det till med klimakteriet? Var står vi och vart är vi på väg? Träningsprofilen och klimakterieengagerade Monika Björn och Klimakteriepoddens Åsa Melin har på olika sätt varit engagerade i att lyfta klimakteriet under de senaste 6 åren. I det här avsnittet hör du dem öppet och personligt resonera och diskutera kring egna erfarenheter, framsteg, funderingar och frustration när det gäller klimakteriets position hos oss kvinnor och i samhället. Hur går det egentligen med kunskap och medvetenhet på arbetsplatser, i vården och hos kvinnor själva? Monika och Åsa talar också om anledningen till att vi har brist på östrogenläkemedel, den nya generation klimakteriekvinnor, det kommersiella värdet av kvinnohälsa och så får vi en framåtblick. Två kvinnor med åsikter och olika utgångspunkter som inte är överens om allt men har en gemensam agenda i att öka kunskapen och medvetandet kring klimakteriet och kvinnors hälsa. Och nej, de är inte nöjda. Ett extra långt avsnitt som publiceras på Internationella kvinnodagen 2023.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Upplysning, kunskapsspridande, acceptans och förståelse för klimakteriet måste ökas ute i samhället och på arbetsplatser. Det räcker inte med att vi kvinnor själva börjar förstå att klimakteriet har en stor påverkan på vårt fysiska och psykiska mående långt innan mensen slutar. När det gäller att ta initiativ till det här arbetet så kan alla påverka, både i mindre sammanhang och i stora organisationer. Det har Kristina Svensson i Partille Kommun blivit ett levande exempel på. När Kristina själv förstod att hon var i klimakteriet och att det påverkade hennes arbetsinsats började hon bearbeta kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Marith insåg också hur viktigt detta var för alla kvinnliga medarbetare i kommunen och därmed för kommunen. Mår personalen bra mår kommunen bra! I avsnittet får du höra hur man gått till väga och hur utmaningarna kan se ut när man skall skapa en kunskapsbaserad upplysningskampanj på en stor arbetsplats. Partille Kommun har drygt 4500 medarbetare. Alla kvinnor mellan 40 och 60 år erbjuds utbildning om klimakteriet och möjlighet till uppföljande individuell vård. Dessutom får alla kommunens chefer utbildning och kunskap om klimakteriet, vad som händer och vilka symptom som kan uppstå och hur. Genom ökad kunskap och öppenhet kring klimakteriet, hoppas man kunna få behålla arbetsföra, friska och förstådda kvinnor.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Att vi får i oss fett är livsviktigt. Det ger oss både energi och är nödvändigt för att vi skall kunna bygga nya celler. Utan goda fetter fungerar varken vår hormonproduktion, vår hjärnan eller våra celler, fel fetter kan bidra till alla möjliga symtom som hjärndimma och ledvärk. Under en period var light- och fettfria livsmedelsalternativ grejen, vi som var som var med på 80-talet minns fettskräcken. Det fanns teorier om att övervikt och fettintag hörde samman. Kalorier in och för få kalorier ut trodde man var orsaken till övervikt. Idag säger vetenskapen att det finns nyttigt och farligt fett. I avsnittet får du lära dig vilka fetter som är bra respektive dåliga, varför balansen mellan omega 3 och 6 är så viktig, skillnaden mellan animaliska och växtbaserade fettkällor och olika varianter av växtoljor. Dessutom - spoiler alert - att du blir inte fet av fett. Avsnittets coach är hälsoingenjören Ewa Meurk.

  Under rubriken Coachen tipsar döljer sig kortare avsnitt som fokuserar på ett specifikt tema.

  En expert i ämnet coachar dig genom att förklara, ge tydliga råd och tips som ökar din kunskap, förståelse och motivation i ett ämne.

  Vad - Varför - Hur

  Välkommen att lyssna!

  Läs mer och hitta andra längre avsnitt i ämnet på www.klimakteriepodden.se/avsnitt

   


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Att skapa förändringar där man lyckas hålla i och hålla ut startar med vilja och drivs av motivation. Motivation kan vara väldigt tydlig och lätt måndag morgon men hur känns det redan efter lunch eller när helgen är igång? Hälsoinspiratören Susanne Dalsätt ger oss verktyg som är baserade på hennes egna hälsoutmaningar och 22 år som coach inom vikt, träning och kost. I avsnittet går Susanne igenom framgångsfaktorer så du kan börja jobba med dig själv på ett sätt som fungerar långsiktigt. Det handlar om att hitta sin drivkraft, börja i rätt ända, jobba i steg med fokus på hållbarhet utan bestraffningar och dåligt samvete. Det behövs inget överarbete och kräver inga dyra hjälpmedel, utan vad som behövs är tid, tålamod och kontinuitet, utan radikala metoder. Vad man själv behöver för att känna sig piggare, nöjdare och sundare vet man ofta så det gäller att bestämma var man kan tänka sig att börja. I avsnittet får du också ta del av tips från både Åsa Melin och Susanne Dalsätt som hjälper dem i vardagen.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Barnmorskan Anette Lycke har länge arbetat med att upplysa och ge rådgivning om klimakteriet. Genom en forskningsstudie har hon visat att det kvinnor främst efterfrågar är mer information och att man skulle velat ha haft mer kunskap om klimakteriet tidigare. Man känner sig oförberedd och utöver klassiska klimakteriebesvär så är det många som tror att de är sjuka när de upplever andra symptom. Det upplevs otydligt var och hur man ska söka vård och alltför ofta blir det en serie vårdbesök där man träffar på bristande kunskap och intresse. Konsekvenserna kan bli väldigt stora för individen men även i ett större perspektiv. Det behövs positiva attityder, större kunskap om modern hormonbehandling och andra möjliga vårdinsatser så vården kan fånga upp kvinnor på ett bättre sätt. Behovet av att tala om klimakteriet är stort och här kan barnmorskor vara en värdefull resurs både med grupputbildning och individuella samtal där man minskar oro och ger kvinnor större chans att se att klimakteriet kan föra med sig något positivt. I avsnittet möter Åsa Melin barnmorskan Anette Lycke som är verksam i Skåne och på Womni.se som är en digital klimakteriemottagning.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • I det här avsnittet ska vi tala om när den positiva känslan av att ha mycket omkring sig blir till en negativ spiral fylld av prestationsångest, självkritik, stress och sömnbrist som kan tippa över till utmattning. Stresscoachen Caroline Norbelie förklarar och ger oss råd kring positiv och negativ stress. Många kvinnor vet inte vad de egentligen vill och längtar efter utan bara fortsätter agera och prestera som man alltid gjort. Kanske har man hamnat i en roll i familjen eller arbetet som skapar tomhet, även om det är en självpåtaget. Vi presterar ofta för andra och drivs av en inre kritiker som inte sätter gränser eller tillåter återhämtning. Så hur bygger man om bilden av sig själv och förstår sitt eget värde? Det är spännande att lära sig mer om hur hormoner och signalsubstanser som kortisol, dopamin och serotonin spelar in samtidigt som klimakteriet i sig ger en stark påverkan genom hormonomställningen. Vi blir extra känsliga och behöver bli bättre på att sätta gränser. Här i avsnittet får du goda och värdefulla råd.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det finns mycket som påverkar varför vi känner oss och ser äldre ut. Stirrar vi bara på klimakteriet och könshormoner så missar vi andra faktorer. Vi kan påverka en hel del av våra åldersrelaterade krämpor och utseendet genom att förstå hur kropp och psyke fungerar. I det här avsnittet intervjuar Christina Sundequist fysioterapeuten och forskaren Katarina Steding Ehrenborg, som är aktuell med boken Bättre med åren. Katarina reder ut, förklarar och delar forskningsresultat, värdefulla tips och tankar inom områdena; balans, mage, hud, hår, muskler och psykiskt mående. Visste du t ex att muskelmassa kan minska inflammationer, hur man bäst ”städar” tarmen, hur man får filmstjärnehår, att balansträning handlar om att leka och att den finaste huden får man genom att äta rätt men att det i slutändan handlar mycket om inställning, tacksamhet och lycka? Katarina förklarar på ett enkelt, pedagogiskt och inspirerande sätt. Så att luta sig tillbaka och acceptera diffusa tillstånd och att åldern tar ut sin rätt är inte vad vår gäst förespråkar. Välkommen att lyssna!

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Vilken roll och ansvar har media när de kommunicerar klimakteriet och hur vänder man sig till målgruppen kvinnor 40+ när man ska vara informativ med korrekt anslag? Tidningen Må Bra är Sveriges största hälsomagasin och Åsa Melin träffar här chefredaktör Jennie Sandberg som berättar hur de resonerar och navigerar när de skriver och bildsätter kvinnan i klimakteriet. Vi får en spännande tillbakablick på hur artiklar vinklats sedan 90-talet. Det finns en tydlig utveckling till att se på kvinnan mitt i livet som en resurs som vill ha lösningar för sitt välmående snarare än en arg, svettig tant omgärdad av problem som inte riktigt togs på allvar. Idag vill man läsa om hormonell balans på ett rakt, ärligt och peppigt sätt med fokus på lösningar och suget efter kunskap är stort. Men det är en utmaning att täppa till kunskapsglapp och att tala om kvinnor som åldras. En inblick i hur googlingarna om klimakteriet ser ut ger en hint om vad som verkligen bekymrar kvinnor i övergångsåldern.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det finns många frågor vi ställs inför i början av den hormonella förändringen. Det kan kännas oroande eftersom man ofta upplever man att något är fel men man vet inte varför och vad man kan göra åt det. I det här avsnittet får du svar på en rad frågor som handlar om tiden innan mensen upphör, perimenopaus, det som ofta kallas förklimakteriet. För de flesta kvinnor är tiden innan menopaus den mest utmanade av klimakteriet. Menopaus inträffar vanligtvis vid 51 års ålder och den hormonella omställningen brukar vara kännbar mellan 5-7 år innan. Många kvinnor går igenom dessa år med känslan av att inte känna igen sig och att olika symptom smyger sig på. Vi tar upp en rad tecken som förändrade blödningsmönster och vad man kan göra för att bli av de känningar som påverkar livskvaliteten negativt. Med Dr Naomi Flamholc talar Åsa Melin om livsstilsåtgärder, olika former av hormonbehandling och hur olika insatser och preparat påverkar dig fysiskt och psykiskt. Vi talar också om hur man ska tänka kring preventivmedel, ökad pms, bröstcancer, vad man kan göra själv och vad man behöver stöd kring från vården.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Motivation och mål är betydelsefulla nycklar för att skapa fungerande förändringar oavsett vilka utmaningar eller mål du har i ditt liv. Susanne Dalsätt har gått från överviktig soffpotatis med stora hälsoutmaningar till kostrådgivare, hälsoinspiratör och ironmantävlande. Men det har inte gått genom en quick fix. Vi får höra hur man gör en plan och sätter mål som man har förutsättningar att lyckas med oavsett utgångspunkt. Vi talar om prestation och utmaningar som har med klimakteriet, träning, energi och vikt att göra. Här får du hjälp att hitta motivation och mål utan att skylla på yttre omständigheter eftersom det till sist bara är du själv som skapar din egen framgång genom att du vill något tillräckligt mycket.

  Det här avsnittet publicerades ursprungligen i januari 2020.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det är lätt att känna sig mindre stabil och ömtålig i klimakteriet. Orsakerna till det kan vara många. Rör det sig om hormonella besvär kan det vara svårt att själv se det vilket gör det utmanande att hitta stöd och kunskap så man kommer vidare. Om du lever nära någon som inte mår bra så är det inte alltid lätt att hitta sätt att stötta. I avsnittet talar vi om hur du märker både att du själv och/eller någon i din närhet har det svårt. Och hur du kan hjälpa och tala med personer i din närhet - familj, vänner, arbetskamrater och chefer - och förklara varför du inte riktigt är som vanligt och vad du behöver. Att hormonerna och östrogenet börjar svaja leder inte sällan till att man längtar efter förändring. Det kan ta sig uttryck på många sätt. Louise Rudberg talar med Åsa Melin om olika sätt att stötta, att sätta gränser och hitta lösningar. Hur man kan göra om man behöver avlastning på arbetsplatsen och hur man kan tala med familjen när du inte längre räcker till. Ett avsnitt som är för både dig som är mitt i det men också att dela med den som kanske behöver försöka förstå var du befinner dig. Det här avsnittet publicerades ursprungligen i januari 2021.

  Läs mer på www.klimateriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • I klimakteriet kan man behöva fundera på vem man är och vad man vill och vad man längtar efter. Man ska älska sin nästa… men är det ens möjligt om man inte älskar eller känner igen sig själv? Hur många av oss känner på riktigt att man är glad, stolt och nöjd med sig själv? När vi talar om om lust så handlar det ofta om lust till sex med en partner. Men det kan kännas kravfyllt och svårt för många och det är tätt ihopkopplat med livslust, energi och prestation. Så hur höjer vi lusten, återerövrar vår kropp och landar i det vi längtar efter, med eller utan sex. Hanna Möllås är barnmorska, sexolog och parterapeut med stor kunskap kring det breda begreppet lust. Det här avsnittet ger kravlösa råd kring lust och längtan. Hanna Möllås delar sin rika kunskap och erfarenhet på ett fint och ödmjukt sätt. Avsnittet publicerades ursprungligen i december 2020.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Mörker, julstress, mycket mat och dryck, press kring årsslut. Men också fina stunder att se fram emot med ljus, ledighet och sociala sammanhang. Så vad kan passa bättre än goda råd och tips för den tid vi är i nu. Det är få som tar sig igenom de mörka månaderna opåverkade, många upplever att det lätt blir för mycket vilket lätt kan få en ur balans där klimakteriesymptomen gör sig påminda mer än vanligt. Christina ger bra råd och tips kring mat, sömn, ledighet, sociala sammanhang och hur man kan prioritera sig själv.

   

  Under rubriken Coachen tipsar döljer sig kortare avsnitt som fokuserar på ett specifikt tema.

  En expert i ämnet coachar dig genom att förklara, ge tydliga råd och tips som ökar din kunskap, förståelse och motivation att själv prova.

  Vad - Varför - Hur

  Välkommen att lyssna!

  Läs mer och hitta andra längre avsnitt i ämnet på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Om vi knappt vet vad vi ska kalla vårt kön så är det inte så konstigt att vi inte vet hur vi ska ta hand om det? Vulvan är de yttre delarna och vaginan de inre och tillsammans utgör de en makalös konstruktion som kan klara att föda barn, ha samlag och vara instängt i kläder. Men samtidigt som underlivet är väldigt tåligt så är det sårbart och beroende av surt pH och en viss typ av bakterieflora, och till skillnad mot tarmen så vill inte vaginan ha någon variation. När vi drabbas av illaluktande flytningar så skvallrar det om att något är fel i mikrobiomet och det finns flera orsaker till att det kan hända. Vi kan också få olika sjukdomar som orsakar smärta, infektion eller obalans. När vi kommer i klimakteriet kan lokalt östrogen vara nödvändigt. Docent Ina Schuppe Koistinen forskar på Karolinska Institutet genom att bland annat studera bakterieflorans roll för kvinnors hälsa. Brist på kunskap och missinformation gjorde att hon skrev boken Vulva: fakta, myter och livsomvälvande insikter, som också innehåller hennes egna illustrationer. Ina berättar öppenhjärtigt om sina egna klimakteriebesvär och vikten av att det görs mer forskning på kvinnohälsa.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Skelettet är det som skyddar och håller oss uppe, men det är inte så statiskt som man kan tro utan det är ett levande organ som omsätts hela tiden. Vilket vi kan påverka genom det vi äter, hur mycket vi väger och hur vi använder kroppen. Här finns ett samspel mellan hormoner, mineraler, vitaminer och när östrogenet sjunker påverkas skelettet tyvärr negativt. Att ta hand om skelettet är alltså extra viktigt när vi blir äldre och för kvinnor blir det extra viktigt när vi tappar vårt östrogen. Det sägs att varannan kvinna över 50 år kommer drabbas av en skelettfraktur. Lär dig symptomen, vad du själv kan göra, när du ska söka vård och vad medicinering kan göra. Visste du att ett eftersatt skelett och en sämre behandlad fraktur faktiskt kan vara livshotande? Christina Sundequist intervjuar Anna Spångeus som är biträdande professor och överläkare inom internmedicin och endokrinologi. Hon förklarar och delar med sig av viktig kunskap och ger värdefulla råd om hur man ska ta hand om skelettet genom livet. Ett mycket spännande och informativt avsnitt. Receptet är: Tag hand om skelettet hela livet och sluta aldrig!

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • En läkares främsta uppgift är inte alltid att ge patienten läkemedel. Det är ofta viktigare att bli sedd, bekräftad, lugnad och lyssnad på. När man söker läkare betyder det att man bestämt sig för att man behöver hjälp, men man vet kanske inte hur och med vad. Att läkaren då har tid och känner engagemang blir extra viktigt eftersom det existensiella också spelar en stor roll. Det finns många frågor och funderingar som ingen medicin kan råda bot på. Gynekolog Louise Broström uppmanar sina patienter att våga se klimakteriet som en ny dimension av livet och en tid för reflektion, även om man är sårbar, skör och självförtroendet vacklar. Avsnittet tar också upp olika aspekter av den sexuella utmaning många känner, vad hon brukar säga till kvinnor som tvekar inför att ta östrogen, varför man kan behöva tala med en samtalsterapeut och hur hon själv vuxit i sin roll som gynekolog genom sitt eget klimakterium.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det är intressant att få en inblick i klimakteriets historia och hur behandlingar kommit och gått. Män skapade en bild av att kvinnan skulle botas, vilket innefattat allt från blodiglar, opium och hästurin till dagens hormonpreparat. Journalisten Ulrika Hammar lyckas presentera en intressant överblick som spänner ända från Aristoteles till dagens syn på klimakteriet i son bok Klimakteriet - besvärad eller befriad. Genom intervjuer har Ulrika fångat många aspekter som vi får höra om i det här avsnittet när hon möter Åsa Melin. Ulrika resonerar kring hur ska vi få en bättre klimakterievård i Sverige, hur man kan lyfta klimakteriet på arbetsplatser, risker med att identifiera sig med klimakteriet och fastna i det istället för att nyfiket blicka framåt. Avslutningsvis får vi höra om Ulrikas tankar kring sexualitet.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Träna för att du vill inte för att du måste, rör på dig för, och inte emot, kroppen. Personliga tränaren Betty Wassenius hjälper oss att sätta ljuset på hur vi kan skapa lust istället för krav när det gäller våra tankar kring träning och rörelse. Det finns många skäl till att vi tappar självförtroendet kring träning och vår kropp. Speciellt i klimakteriet är det extra viktigt att ha fokus på vad som främjar välmående och inte skapar mer stress och olust. Betty ger exempel på personligheter med olika behov; krigaren, soffliggaren, den som alltid känner att hon borde göra mer eller tränar för att hålla vikten och den som slåss för att bibehålla en ungdomlig figur. Under klimakteriet är vi känsligare och behöver känna efter vad kroppen klarar av och hur den vill bli använd. Less is more kan vara det rätta sättet att tänka kring träning för många kvinnor.

  Under rubriken Coachen tipsar döljer sig kortare avsnitt som fokuserar på ett specifikt tema.

  En expert i ämnet coachar dig genom att förklara, ge tydliga råd och tips som ökar din kunskap, förståelse och motivation att själv prova.

  Vad - Varför - Hur

  Välkommen att lyssna!

  Läs mer och hitta andra längre avsnitt i ämnet på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Att vi blir äldre både känns och syns, just på huden i ansiktet kan det upplevas ganska tydligt. Men vad är det som händer med huden i och kring klimakteriet, vilken påverkan har östrogen och vad går att göra något åt? Åsa Melin talar med Maria Brolin som är hudläkare med mångårig erfarenhet av hudvård, problemhud och olika former av hudcancer. Det finns ett stort utbud av hudvårdsprodukter som marknadsförs för att ta bort rynkor, pigmentfläckar och andra synliga ålderstecken, fungerar de? Vi talar också om vad man ska vara vaksam på som kan vara farligt. Många upplever att huden blir känsligare kring klimakteriet och huden kan bli både flammig, fet och få olika typer av utslag som acne och rosacea medan senare i övergångsåldern kan huden kännas tunn och torr. I avsnittet lär vi oss mer om vad som händer med huden och vad vi kan göra för att hålla den frisk och fräsch.

  Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.