Wikipedia Podcasts

 • Med en stor armada om 130 skepp och 20 000 soldater skulle Filip II av Spanien erövra, England och återinföra katolicismen. Från Flandern skulle ytterligare soldater föras över till det brittiska öarna. Världens mäktigaste flotta skulle krossa allt engelskt motstånd i Engelska kanalen och bana väg för invasionen. Men det blev inte så.


  Engelsmännen ledda av sin drottning Elisabet och med befälhavare som Sir Francis Drake och Sir Thomas Howard förhindrade landstigningen. I stället för ett intåg i triumf i London slutade allt med en spansk katastrof. Mer än 50 fartyg förliste och kom aldrig hem. Hälften av soldaterna och sjömannen på de spanska fartygen omkom.


  I detta avsnitt av Militärhistoriepodden berättar Martin Hårdstedt och Peter Bennesved om en av de klassiska marinoperationerna i Europas historia.


  Konflikterna mellan Spanien och England handlade om flera saker. Engelsmännen hade under Elisabets far Henrik VIII valt att frånsäga sig katolicismen och skapa en ny statskontrollerad anglikansk kyrka. Den katolska tronpretendenten Mary Queen of Scots avrättades och genom släktband kom Filip III av Spanien att kunna hävda rätt till den engelska tronen. Stödda av bland annat påven skulle England erövras och Elisabet störtas.


  Dessutom hade engelska örlogsfartyg bedrivit piratverksamhet mot spansk handel i Karibien under befälhavare som Sir Francis Drake. På detta skulle det nu bli ett slut. Till detta kan läggas av engelsmännen länge stött upproret mot spanjorerna i Nederländerna vilket naturligtvis Filip II ville förhindra. Spanien ville återta de norra delarna av sina besittningar i Nederländerna och krossa upproret ifred utan inblandning.


  Kärnan i den spanska armadan var de stora örlogsfartygen som hade höga överbyggnader och mängder av soldater ombord för att kunna äntra och erövra motståndarnas fartyg. På samma sätt som under slaget vid Lepanto 1571 mot osmanerna var det en äntringsstrid som spanjorerna förväntade sig och som de var överlägsna på. Men engelsmännen hade under ledningen av bland annat Sir John Hawkins utvecklat sina örlogsfartyg och sin taktik mot att undvika äntringsstriden. I stället hade de engelska fartygen långskjutande kanoner och var bättre anpassade för strid på avstånd. Striden mot armadan 1588 utgör på flera sätt en vändpunkt i sjökrigföringen. Årtiondena efter Armadans misslyckande 1588 kom sjökrigföringen att genomgå en omfattande utveckling som inte minst engelsmännen skulle bli leda.


  Spanjorerna höll samma sin flotta när de närmade sig de brittiska öarna. De var skickliga på att segla i formation. Engelsmännen å sin sida inlät sig inte äntringsstrid utan besköt de spanska fartygen på distans. Ett sorts dödläge inträffade där ingen av kombattanterna kom åt varandra för ett avgörande. Spanjorernas plan att hämta soldater från Nederländerna misslyckades eftersom det var omöjligt att få soldaterna över Engelska kanalen så länge som den engelska flottan var intakt och kunde hota. Spanska armadan tvingades inse att den inte kunde lösa sin uppgift. Befälhavaren hertigen av Medina Sidonia måste desperat föra flotta hem via en rutt norr om de brittiska öarna. Det som slutligen beseglade armadans öde var stormarna norr om de brittiska öarna. Minst 30 fartyg förliste på den irländska kusten.


  Bild: Den spanska armadan av Jan Luyken, 1679, Wikipedia, Public Domain.


  Om man vill läsa något mer om Spanska armadan kan Rupert Matthew bok The Spanish Armada. A Campaign in Context rekommenderas.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 • Vid belägringen av Leningrad höll den sovjetiska armén och leningradborna ut i nästan 900 dagar mellan 1941-44. Nazityskland betraktade Leningrad som ett snabbt överkomligt hinder för den offensiven österut, men Leningrad blev istället symboliska för sitt motstånd.


  Ledd av den tyske befälhavaren von Leeb, skulle armégrupp Nord belägra och svälta ut Leningrad i början av offensiven, hösten 1941. Någon stormning var det inte tal om. Trots att Leningrad var ett industriellt nav för Sovjetunionen ansåg Hitler att staden skulle förstöras och dess befolkning svältas ut.


  I detta avsnitt pratar professorn i historia Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved om belägringen av Leningrad.


  Grundad under namnet S:t Petersburg av Peter den Store blev staden det ryska tsardömets europeiska fönster. För staterna och kungadömena runt Östersjön blev grundandet av staden en avgörande faktor för den geopolitiska balansen i området under 1700- och 1800-talet. Under 1900-talet omformade Sovjetunionen staden till ett industriellt nav. Hitlers önskan om att utradera staden och befolkningen ska ses ur sådant ljus, som ett försök att tränga tillbaka den ryska maktsfären permanent från Östersjön. Området skulle ockuperas och försörja ett Stortyskland, och någon industrialiserad metropol vid Östersjöns östra kust skulle inte tillåtas.


  Den tyske befälhavaren, von Leeb, var dock alltför effektiv i sitt arbete, och den tyska ledningens föreställningar om hur enkelt den sovjetiska befolkningen skulle knäckas formade beslut som skulle leda till att operationen misslyckades. Sent i september 1941 var inringningen av staden ett faktum, och man trodde att staden inom kort skulle falla. Delar av von Leebs armégrupp förflyttades till offensiven mot Moskva, och således tappade von Leeb sitt offensiva momentum kring staden. Kvar fanns en styrka som bara lyckades hålla tillbaka Sovjetiska motoffensiver, men som aldrig klarade av att i grunden knäcka försvaret.


  Leningradbornas motstånd har därtill blivit legendariskt, om än befläckat av den sociala misär och kannibalism som rådde. Exakt hur många civila som strök med är omtvistat men någonstans mellan 650 000 upp till en miljon människor är rimligt. Helt inneslutna var man inte, och under åren som gick lyckades det politiska styret i Leningrad evakuera runt 1,3 miljoner från staden på vintrarna via sjön Ladoga.


  Ur ett historiskt perspektiv fortsätter stadens öde att ställa frågor. Belägringar har genomförts förut, men var det verkligen rimligt att tänka sig att en stad av denna storlek skulle kunna kuvas? Och hur ska man se på befolkningens roll, kontra den Sovjetiska arméns försvar? Än i vår samtid är historieskrivningen fortfarande konfliktfylld, och likt många andra historiska slag har Leningrad blivit en projektionsyta för nya tolkningar för varje generation, och för nya syften och maktanspråk.


  Lyssna också på Barbarossa år 1941 – Hitlers fälttåg österut.


  Bild: Två sovjetiska soldater, en beväpnad med ett DP-kulspruta, i skyttegravarna på Leningradfronten den 1 september 1941. Wikipedia, Public Domain.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 • Parul Sharma är en av de mest inflytelserika svenskarna inom hållbar utveckling i näringslivet efter en karriär som människorättsjurist och uppmärksammade insatser inom Amnesty och Sandvik bland annat. Parul har också varit omskriven eftersom hon inte är rädd att visa vad hon tycker, som när hon valde att kliva av ett toppjobb inom StoraEnso eller när hon slutade som ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation.
  I dagens podd har vi ett samtal om Paruls egen utvecklingsresa från ung människorättsjurist med uppdrag i Sydasien över tunga uppdrag inom näringslivet till dagens verksamhet som opinionsbildare och hållbarhetsexpert. Vi pratar om hur företag tar ansvar och blinda fläckar inom svenska organisationer, som att vi gärna lyfter fram jämställdhet mellan könen, men missar andra viktiga mångfaldhetsaspekter.
  Innan dagens podd vill jag tipsa om att Sonder har sitt första live frukostseminarium på länge, om utmaningar och framgångsfaktorer i den agila organisationen. Seminariet äger rum den 16 september kl 8.30 i Stockholm. Läs mer och anmäl på https://info.sonder.se/seminarium-220916?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-8utb7pMNNGS9Xta5KyzAbXGoOJBw2Xk0se-Vh2lOF85q8pQHBaZB1z5jQVzfxrtb0mrBEExsqg0aduSO_ahYpfUcTPGA&utm_content=2&utm_source=hs_email
  Paruls bok Din Agenda 2030: https://www.pricerunner.se/pl/802-3200447805/Boecker/Din-Agenda-2030.-Saa-bidrar-du-till-en-haallbar-planet-priser
  Mer om Parul på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Parul_Sharma

 • Änkekejsarinnan Cixi (1835-1908) var dotter till en lägre tjänsteman från Manchuriet, blev utvald till kejserlig konkubin av lägre rang, födde en son och blev genom en statskupp en av de mäktigaste kvinnor som levt.


  Hon styrde Kina i fyra decennier under en svår period för Mittens rike. Hennes tid vid makten kantades av lönnmord och hon missade chansen att modernisera ett Kina som pressades svårt av imperialistiska makter.


  I detta avsnitt av podden Historia Nu samtalar programledaren Urban Lindstedt med Ingemar Ottosson, docent i historia vid Lunds universitet.


  Vi vet inte ens av Cixi hette som barn. Hon blev kejsare Xianfengs konkubin år 1852. Efter kejsarens död år 1861 genomförde Cixi en statskupp tillsammans med änkekejsarinnan C’ian och blev förmyndarregent åt sin son den tillträdande barnkejsaren Tongzhi.


  Efter att kejsaren gift sig 1873 hade han egen makt över Kina till sin tidiga död 1875. Då tog Cixi åter makten genom att adoptera den nya barnkejsaren Guangxu som hon var förmyndarregent för. 1889 var Guangxu gammal nog att styra riket och Cixi fick träda tillbaka igen.


  I samband med Första kinesisk-japanska kriget 1894 behövde kejsaren Cixis hjälp, och hon började få viss makt igen. 1898 hade kejsaren en viss inblandning i en mordkomplott mot Cixi som hon lyckades avstyra. Det medförde att hon satte kejsaren i husarrest och hon hade därefter makten över Kina igen som regent fram till sin död 1908. Hon begravdes i Östra Qinggravarna öster om Peking.


  Lyssna också på Kineseri och fruktan – Sveriges och Kinas relationer under 400 år


  Bild: Oljemålning av änkekejsarinnan Cixi från Qingdynastin på en fåtölj, av den holländska målaren Hubert Vos. På bakgrunden, målad för att avbilda en bambuskog, finns en inskription skriven från höger till vänster på traditionell kinesiska 《大清國慈禧皇太后》 (förenklat: 《大清国慈禧率倪), som betyder Empire, som betyder "Empire" ". Skålar med frukt omger sitter, som för alla högst rankade personer i det kejserliga Kina. Wikipedia, Public Domain.


  Musik: Cinematic Action Drums And Percussion With Dark Ambient Atmospheric Tension Trailer av MEDIA MUSIC. Soundblock Audio.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.

 • Koreakriget kallas det bortglömda kriget. Inklämt mellan Andra världskriget och Vietnamkriget försvann Koreakriget snabbat från det allmänna medvetandet. Detta trots att det under tre år dog 2,5 miljoner civila och 800 000 soldater i kriget.


  Kriget bröt ut när nordkoreanska trupper den 25 juni år 1950 gick till anfall över 38:e breddgraden. Kriget utkämpades mellan det kommunistiska Nordkorea, som stöttades med krigsmaterial och trupper från Kina och Sovjetunionen, och ett Sydkorea där en FN-koalition med deltagare från länder som Storbritannien, Turkiet, Australien och Kanada slogs under ledning av USA.


  I reprisen av det nymixade avsnitt 73 av podden Historia Nu samtalar programledare Urban Lindstedt med Artur Szulc, aktuell med boken Koreakriget.


  Både Nordkorea och Sydkorea var auktoritära regimer som upprättats efter andra världskriget. Vid Potsdamkonferensen juli–augusti 1945 bestämdes att 38:e breddgraden skulle vara skiljelinje mellan den kommande sovjetiska respektive amerikanska ockupationszonen i Korea. Med det kalla kriget kom detta att innebära en delning av Korea. Den 15 augusti 1948 proklamerades Republiken Korea (Sydkorea) och 9 september samma år Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea).


  Nordkorea erövrade inledningsvis nästan hela Koreahalvön för att sedan trängas tillbaka in i Nordkorea, men när vapenstillestånd undertecknades i juli 1953 kom den 38 breddgraden att bli skiljelinjen. Någon avspänning mellan Nord- och Sydkorea kom inte till stånd, och FN:s fortsatta uppgift blev att övervaka demarkationslinjen längs 38:e breddgraden mellan de båda staterna.


  Koreakriget är formellt inte heller avslutat eftersom det aldrig skrevs något fredsavtal. Med dagens aggressiva kommunistiska regim i Nordkorea är konflikten i allra högsta grad levande.


  Musik: When They Drop The Atomic Bomb av Jackie Doll and his Pickled Peppers


  Bild: Wikipedia


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.

 • Vi är tillbaka och dricker te, denna gång är det Bannockburn. Det är en first flush från Darjeeling, skickad av Tecentralen. Veckans te: Darjeeling First Flush, Bannockburn 2022https://www.tecentralen.se/bannockburn-first-flush.html (Darjeeling First Flush, Bannockburn 2022 | Te-Centralen)Länkarhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Bannockburn (Slaget vid Bannockburn – Wikipedia)http://chamong.com/darjeeling/ (Darjeeling – Tea Tyyro)https://www.youtube.com/watch?v=wYW2xwNM4ic (Bannockburn Tea Garden - YouTube)https://www.produktiviteet.se/157-gurknyans/ (157: Gurknyans | Produktivitéet)Kontakt och credhttp://jtunesproductions.se/ (Jingle skapad av Jim Jonsson på JTunes Productions)http://hogvik-hansson.se/kjell/ (Logo av Kjell Högvik Hansson)Johan Gustaphzonhttps://www.instagram.com/jgustaphzon/ (Johan Gustaphzon på Instagram)Martin Lindeskoghttp://teabooksketches.com/ (TeaBookSketches | The process of cultivating a tea book)https://www.twitter.com/LyceumPeripatos (Martin Lindeskog på Twitter)https://instagram.com/lyceum.peripatos (Martin Lindeskog på Instagram)Produktiviteethttps://www.patreon.com/produktiviteet?fan_landing=true (Stöd oss på Patreon)Maila osshttps://www.facebook.com/produktiviteet (Produktivitéet på Facebook)https://www.instagram.com/produktiviteet/ (Produktivitéet på Instagram)https://m.youtube.com/channel/UClKG8Zg2z-tjez-jEtdeX3w (Produktiviteet Podcast - YouTube)https://produktiviteet.se/ (Produktivitéet.se – Produktiva tedrickare)https://produktiviteet.captivate.fm/ (Produktivitéet - Captivate)https://itun.es/se/J2srcb.c (Lämna gärna ett omdöme på iTunes)Produktivitéet är inspelat och redigerat i https://itunes.apple.com/se/app/ferrite-recording-studio/id1018780185?mt=8&uo=4&at=10lKZy&ct=produktiviteet (Ferrite Recording Studio) på iOS.

 • Belägringen av Wien 1683 var det sista osmanska försöket att på allvar hota Europas kristna riken. Hjälten för dagen var den polske kungen och härföraren Sobieski som lett anfallet mot belägrarna. Wien som belägrats sedan mitten av juli befriades och den osmanska hären flydde.


  Den polska kavallerichocken på efter middagen den 12 september 1683 rullade ner från höjden nordväst om Wien och krossade det osmanska motståndet. Anfallet brukar framställas som det största kavallerianfallet i världshistorien.


  I detta avsnitt av Militärhistoriepodden diskuterar Martin Hårdstedt och Peter Bennesved olika aspekter på en av de mer dramatiska händelserna i det habsburgska rikets historia. Det osmanska anfallet och belägringen av Wien 1682-83 är en del av kampen mellan osmanska riket och det västkristna rikena under inte minst 1500- och 1600-talet. I Militärhistoriepodden har vi redan samtalat om Konstantinopels fall 1453, belägringen av Malta 1565 och sjöslaget vid Lepanto 1571.


  Det är trots allt tveksamt om det var en kamp mellan kristendom och islam. I det europeiska maktspelet var det osmanska riket en viktig bricka och aktör. Ludvig XIV:s Frankrike såg positivt på att det habsburgska riket försvagades genom ett nederlag mot osmanerna. Frankrike hade ambitioner att lägga under sig områden i det vi idag kalla Belgien och tyska områden som ingick i det av Habsburg ledda tysk-romerska riket.


  När den osmanska krigsförklaringen kom hade separatister i delar av Ungern dessutom gjort gemensam sak med osmanerna. Den osmanske sultanen Mehmet IV sände en stor armé på närmare 200 000 mot Habsburg under storvesiren Kara Mustafa. Habsburg kunde bara räkna med stöd från Polen och delar av Tyskland.


  Belägringen inleddes i mitten av juli 1683. Den kristna undsättningsarmén var på plats först i början av september. Vi det laget handlade det om dygn innan staden Wien föll. De knappt 15 000 försvararna hade då gjort ett hårdnackat motstånd och slagit tillbaka åtminstone aderton kraftfulla stormningsförsök. Att Wien kunder hålla ut så länge berodde mycket på att osmanerna saknade tungt belägringsartilleri.


  När undsättningsarméns anfall slutligen träffade den osmanska belägringsarmén insåg uppenbarligen inte Mustafa att det var ett allvarligt hot. Han trodde att det skulle gå att avstyra anfallet och ta Wien samtidigt. Men han trodde fel. Det polska kavalleriets slutanfall bröt slutligen igenom de osmanska leden medan de bästa osmanska trupperna fortsatte att försöka storma staden.


  I efterspel uppfattade Sobieski att han inte fick tillräckligt erkännande för sin insats. Den habsburgske kejsaren Leopold som flytt Wien och sökt skydd i staden Passau blev högst förargad över att Sobieski dagen efter slaget marscherade i in Wien i triumf. Sobieski hade trott på ett giftermål mellan hans egen son och Lepolds dotter. Av det blev det ingenting. Däremot kunde Leopold förstärka sin maktställning i öster som ett resultat av den osmanska militära kollapsen.


  Bild: Ottomanerna omringar Wien av Frans Geffels, Badisches Landesmuseum, Wikipedia, Public Domain.


  Om slaget vid Wien eller Kahlenberg 1683 finns inte mycket på svenska. Två böcker på engelska är Andrew Wheatcrofts The enemy at the gate: Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe (2009) och Peter Dennis Vienna 1683: Christian Europe repels the Ottomans (2008).


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 • Om Shownotes ser konstiga ut (exempelvis om alla länkar saknas. Det ska finnas MASSOR med länkar) så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomit.se Avsnitt 373 spelades in den 28 juni och dagens avsnitt handlar om:

  INTRO:- Alla har haft en vecka... David har badat, har helt snöat in i "For All Mankind", micklat med homeassistant. BJörn har njutit av sol, och inte skruvat staket. Johan har fått insikter, och sprungit (fast tydligen lite långsamt). - BONUSLÄNK: https://www.youtube.com/watch?v=UrgpZ0fUixs - BONUSLÄNK: Additionsstress http://ulrikagabriel.blogspot.com/2010/09/additionsstress.html - BONUSLÄNK: Depphjärnan https://www.bokus.com/bok/9789178871148/depphjarnan-varfor-mar-vi-sa-daligt-nar-vi-har-det-sa-bra/

  FEEDBACK AND BACKLOG:- David har HomePod Mini (Storytime)- Polestar får CarPlay (innan Tesla) https://www.engadget.com/polestar-apple-carplay-support-update-163209915.html - Meater har koppling till Home assistant https://www.home-assistant.io/integrations/meater/

  ALLMÄNT NYTT- Mars probe running Windows 98 receives software update after two decade https://www.techradar.com/news/mars-probe-running-windows-98-receives-software-update-after-two-decades - Nu kan stora företag köpa Wikipedia as a Service https://wikimediafoundation.org/news/2022/06/21/wikimedia-enterprise-announces-google-and-internet-archive-first-customers/ - Obamas flyttar från Spotify https://deadline.com/2022/06/president-barack-obama-michelle-obamas-higher-ground-audible-1235049298/ - Nura släpper nya hörlurar https://www.engadget.com/nura-true-pro-aptx-lossless-bluetooth-headphones-120059980.html - Bugg-bounty är bra, eller? https://computersweden.idg.se/2.2683/1.767997/lockbit-drar-i-gang-buggjagarprogram-for-hackare

  LYSSNARFRÅGA:- Nä, men Björn har beställt klistermärken

  MICROSOFT- Jeffrey Snover slutar på MS https://twitter.com/jsnover/status/1541447375369097217?s=20&t=p4IGE6aMb83U75U28K_zJw - Microsoft uppdaterar Edge https://www.thurrott.com/cloud/269400/microsoft-edge-collections-multimedia-support https://www.thurrott.com/dev/269359/microsoft-brings-edge-webview2-to-windows-10 https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-aims-to-make-edge-the-go-to-browser-for-gaming/ https://www.engadget.com/microsoft-edge-gaming-update-streaming-160057294.html - NSA tipsar om att man ska stänga av Powershell https://www.bleepingcomputer.com/news/security/nsa-shares-tips-on-securing-windows-devices-with-powershell/ - GitHub Copilot är GA https://www.zdnet.com/article/github-copilot-microsofts-ai-pair-programming-service-is-generally-available/ - Har du någonsin mailat dig själv? https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=88066

  APPLE- iPad inte längre HomeHub https://www.macrumors.com/2022/06/22/ipados-16-no-ipad-home-hub-support/ - Apple sålde många iPhones I April https://appleinsider.com/articles/22/06/22/apple-sold-five-of-the-top-ten-smartphones-in-april-2022 - Ny hållare för BÅDA dina ProDisplay XDR https://appleinsider.com/articles/20/12/03/apple-researching-dual-monitor-mounting-system-for-pro-display-xdr

  GOOGLE:- Det är ju Pride Vecka https://9to5google.com/2022/06/22/google-maps-lgbtq-owned/ - Google fixar lösenord I Chrome https://9to5google.com/2022/06/21/chrome-103-password-manager/ https://9to5google.com/2022/06/21/google-password-on-device-encryption/ https://9to5google.com/2022/06/20/google-password-manager-can-now-have-a-shortcut-on-your-android-home-screen/ - Android Auto för telefoner försvinner https://9to5google.com/2022/06/21/android-auto-only-car-screens/ - Google lägger faktiskt ner en chapp app https://techcrunch.com/2022/06/27/google-prompting-remaining-hangouts-users-migrate-chat/

  TIPS:- Tips från veckan på Discord: Apple TV+ funkar på Google TV

  PRYLLISTA- Björn: Det var lite varmt senaste dagarna så en sån här hade varit välkommen https://www.kickstarter.com/projects/metaura/metaura-pro-world-1st-wearable-ac-that-blows-cold-air-flow Eller kanske de mest praktiska trädgårds-stövlarna man han hitta i värmen https://twitter.com/BuschBeer/status/1427993716384538638?s=20&t=ftQBigf3OmTzankFH6ujQA - David: https://www.ikea.com/se/sv/p/solleroen-modulhoernsoffa-3-sits-utomhus-brun-froesoen-duvholmen-beige-s49252609/ - Johan: Jag bad NÄSTAN Björn om pryllista-grej Whiteboardtillbehör - ECENCE 75 Skrivbar magnetremsa - 60x20mm Färgrik - Klisterremsor som kan anpassas i storlek - magnetiska skyltar som går att torka av - magnetiska etiketter för tavlor, kylskåp, https://www.amazon.se/ECENCE-Skrivbar-magnetremsa-Klisterremsor-magnetiska/dp/B07P6STNCV/258-7007877-8828512 - TRIXES självhäftande band Whiteboard markeringsband raster rutnät märken-40 m enkelförpackning, svart : Amazon.se: Kontorsprodukter https://www.amazon.se/TRIXES-sj%C3%A4lvh%C3%A4ftande-Whiteboard-markeringsband-enkelf%C3%B6rpackning/dp/B00GZLQYLC/258-7007877-8828512 - Magnetisk whiteboard med snabbnät – 60 x 38 cm – svart – för magnetiska tavlor, whiteboards. Kan användas i skolor, företag och hemma : Amazon.se: Kontorsprodukter https://www.amazon.se/Magnetisk-whiteboard-med-snabbn%C3%A4t-whiteboards/dp/B07PGJWXTK/258-7007877-882851

  EGNA LÄNKAR- En Liten Podd Om IT på webben, http://enlitenpoddomit.se/ - En Liten Podd Om IT på Facebook, https://www.facebook.com/EnLitenPoddOmIt/ - En Liten Podd Om IT på Youtube, https://www.youtube.com/enlitenpoddomit - Ge oss gärna en recension - https://podcasts.apple.com/se/podcast/en-liten-podd-om-it/id946204577?mt=2#see-all/reviews - https://www.podchaser.com/podcasts/en-liten-podd-om-it-158069

  LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:- Apple Podcaster (iTunes), https://itunes.apple.com/se/podcast/en-liten-podd-om-it/id946204577 - Overcast, https://overcast.fm/itunes946204577/en-liten-podd-om-it - Acast, https://www.acast.com/enlitenpoddomit - Spotify, https://open.spotify.com/show/2e8wX1O4FbD6M2ocJdXBW7?si=HFFErR8YRlKrELsUD--Ujg%20 - Stitcher, https://www.stitcher.com/podcast/the-nerd-herd/en-liten-podd-om-it - YouTube, https://www.youtube.com/enlitenpoddomit

  LÄNK TILL DISCORD DÄR MAN HITTAR LIVE STREAM + CHATT- http://discord.enlitenpoddomit.se

  (Och glöm inte att maila [email protected] om du vill ha klistermärken, skicka med en postadress bara. :)

 • Finlandisering blev under det kalla kriget en nedsättande beteckning på mindre staters följsamhet mot större grannländer. Men Finland lyckades trots allt upprätthålla ett nationellt oberoende till skillnad mot Baltikum och Östeuropa som hamnade under Stalins stövel.


  Efter fortsättningskriget 1940-44 tvingades Finland till stora eftergifter och betala ett högt krigsskadestånd till Sovjetunionen. Det var osäkert om Finland ens skulle överleva som självständig stat. Spelreglerna för relationerna till Sovjetunionen kom att kodifierades i Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten som undertecknades i april 1948.


  I detta avsnitt av podden Historia.nu samtalar programledaren Urban Lindstedt med Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet och författare till böckerna Finlands historia samt Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin.


  Efter rikssprängningen 1809 blev Sveriges östra rikshalva storfurstendömet Finland inom det ryska imperiet. Men Finland fick behålla Gustav III:s lagstiftning och från 1863 tillät tsaren Alexander att den finska lantdagen kunde sammanträda regelbundet. Finland kom att utvecklas till en autonom del inom kejsardömet ända fram till att Finland utropade sin självständighet den 6 december 1917 i kaoset efter den Oktoberrevolutionen i Ryssland.


  Under vinterkriget 1939-40 och fortsättningskriget 1940-44 slogs Finland tappert mot Röda armén för sitt oberoende. Efter stilleståndet ställdes Finland under de allierades kontrollkommission som helt kontrollerades av Sovjet. När fredsfördraget undertecknades 1947i Paris tvingades Finland tillbaka till 1940 års gränser, förlorade Petsamo i norr och tvingades betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar. 


  Finland tvingades upplösa 400 föreningar och lagföra de som Sovjetunionen uppfattade som skyldiga till kriget. I detta läge stod Finland risken att sovjetiseras som Baltikum och Östeuropa. Stalin yrkade att Finland skulle sluta ett avtal med Sovjetunionen om ”samarbete och vänskap” för att förhindra att Finland blev en del av Nato. Finland tvingades också tacka nej till Marshallhjälpen.


  I Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten som undertecknades 1948 förband sig finska staten att avvärja varje angrepp som riktades mot Finland eller Sovjetunionen via finskt territorium. Resultatet blev en stor följsamhet från Finlands sida mot Sovjetunionens intressen under perioden 1948 till 1991 när Sovjetunionen kollapsade. Till den följd att parlamentarismens principer kom att frångås då Moskva gärna såg att president Urho Kekkonen, som hade kontakter med Sovjetisk underrättelsetjänst sedan 1944, skulle sitta kvar.


  Efter att krigsskadeståndet var betalt kom också Finland att tjäna ekonomiskt på handelsutbytet med Sovjet. Samtidigt som man kunde ha ekonomiska relationer till Västeuropa.


  Bild: Undertecknande av VSB-pakten mellan Finland och Sovjetunionen i Moskva den 6 april 1948. Undertecknad av den sovjetiske utrikesministern Vyacheslav Molotov, följt av den sovjetiske statschefen Josef Stalin. Till vänster om Stalin står Finlands statsminister Mauno Pekkala, till höger om Stalin utrikesministrarna Carl Enckell och Reinhold Svento, inrikesminister Yrjö Leino och riksdagsledamöterna Urho Kekkonen, Onni Peltonen och JO Söderhjelm. Wikipedia. Public Domain.


  Musik: Pisces av Humans Win (formerly Lance Conrad), Soundblock Audio.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.

 • Under andra världskriget tjänstgjorde 100 000-tals kvinnor i Sovjetunionen i stridande förband. I länder som USA, Storbritannien och Finland gjorde kvinnor främst insatser i stödjande funktioner som sjukvård, rustningsindustri och administration.


  Kvinnorna mötte ofta hårt motstånd i de egna leden, men användes också i propagandan som förebilder. Efter andra världskriget försvann ofta kvinnornas historier till förmån för stridande män. Och det tog ända fram till 1989 innan kvinnor i Sverige kunde tjänstgöra i alla positioner.


  I detta avsnitt av podden Historia Nu samtalar programledaren Urban Lindstedt med författaren och journalisten Anna Larsdotter, som är aktuell med boken Glömda soldater – Kvinnor i andra världskriget.


  Andra världskriget var det totala kriget där civila drabbades hårt av terrorbombning och övergrepp. Gränserna mellan det civila och militära suddades också ut eftersom produktionen av krigsmaterial och mat i allra högsta grad avgjorde kriget.


  Under andra världskriget fick kvinnorna en större roll, även om de sällan syns i de vanliga skildringarna av kriget. De befann sig på alla fronter, som sjuksköterskor, kökspersonal, luftvärnssoldater, signalister och tolkar. Men undantagsvis även som piloter, prickskyttar, partisaner och agenter.


  De drevs både av pliktkänsla och patriotism, men också en längtan efter frihet och att bryta de gränser som tidens kvinnoroll satte upp. Ofta följde fördomar och diskriminering, men också beundran och tacksamhet. 


  Lyssna också på De svenska SS-fruarna som skulle föda führerns barn.


  Bild: Den sovjetiska krypskytten Ludmila Pavlotjenko, Wikipedia.


  Musik: Rhythm Of The Action avJon Presstone, Soudblock Audio.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.

 • Vi är tillbaka och dricker te. Denna gång gör vi ett nytt besök hos klassikern Earl Grey. Just detta är ett ekologiskt te från House of Tea. Veckans te: Earl Grey - House of Teahttps://www.houseoftea.se/earl-grey-ekologisk-70-gram-p-1173.html (Smaksatt ekologiskt svart te - Earl Grey | PREMIUM TE)Länkarhttps://fountain.fm/lyceum (@lyceum - Fountain)https://www.produktiviteet.se/080-2/ (080: Lite bös över | Produktivitéet)https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Grey_tea (Earl Grey tea - Wikipedia)Kontakt och credhttp://jtunesproductions.se/ (Jingle skapad av Jim Jonsson på JTunes Productions)http://hogvik-hansson.se/kjell/ (Logo av Kjell Högvik Hansson)Johan Gustaphzonhttps://www.instagram.com/jgustaphzon/ (Johan Gustaphzon på Instagram)Martin Lindeskoghttp://teabooksketches.com/ (TeaBookSketches | The process of cultivating a tea book)https://www.twitter.com/LyceumPeripatos (Martin Lindeskog på Twitter)https://instagram.com/lyceum.peripatos (Martin Lindeskog på Instagram)Produktiviteethttps://www.patreon.com/produktiviteet?fan_landing=true (Stöd oss på Patreon)Maila osshttps://www.facebook.com/produktiviteet (Produktivitéet på Facebook)https://www.instagram.com/produktiviteet/ (Produktivitéet på Instagram)https://m.youtube.com/channel/UClKG8Zg2z-tjez-jEtdeX3w (Produktiviteet Podcast - YouTube)https://produktiviteet.se/ (Produktivitéet.se – Produktiva tedrickare)https://produktiviteet.captivate.fm/ (Produktivitéet - Captivate)https://itun.es/se/J2srcb.c (Lämna gärna ett omdöme på iTunes)Produktivitéet är inspelat och redigerat i https://itunes.apple.com/se/app/ferrite-recording-studio/id1018780185?mt=8&uo=4&at=10lKZy&ct=produktiviteet (Ferrite Recording Studio) på iOS.

 • Dreyfusaffären tog sin början i september 1894 då den franska underrättelsetjänsten lyckades komma över ett komprometterande brev till den tyska militärattachén i Paris. Det alarmerande fyndet – som bökades fram ur en papperskorg på den tyska ambassaden – blev startskottet till ett dramatiskt spiondrama som fick Frankrike att skaka i sina grundvalar.


  Spåren ansågs peka mot Alfred Dreyfus: en fransk artillerikapten med goda vitsord och lysande framtidsutsikter. Efter en summarisk rättegång skickades han till den bistra Djävulsön, där han gömdes undan i ett specialkonstruerat enmansfängelse.


  I detta avsnitt av podden En oväntad historia samtalar historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund om hur det gick till då några hopknycklade pappersrester från en tysk papperskorg utvecklades till ett av världshistoriens grövsta justitiemord – och till en politisk skandal, som än i våra dagar kastar skuggor över det franska samhället. Fokus vilar på det tekniska bevismaterialet och underrättelsetjänstens jakt på den tyska spionen. Varför trodde man först att det var Alfred Dreyfus – och vem var egentligen den verklige spionen?


  Dreyfus-affären – eller L’Affaire Dreyfus som det heter på originalspråk – var ingalunda världshistoriens första ”affär”, men den har beskrivits som historiens första moderna affär, inte minst på grund av den väldigt aktiva roll som spelades av moderna massmedier. Och här talar vi naturligtvis om den moderna dags-, kvälls- och veckopressen – vilken växte fram i slutet av 1800-talet och till skillnad från äldre tidningar verkligen riktade sig till massorna, och såg det kommersiella värdet i politiska affärer, societetsskandaler och andra dramatiska historier som avslöjade systemets svagheter och elitens galenskaper.


  På den tyska ambassaden i Paris arbetar en medelålders städtant vid namn Marié Bastian, som i vissa, ytterst begränsade kretsar också är känd under kodnamnet Agent Auguste. Hon arbetar nämligen för den franska militära underrättelsetjänsten och hennes inte alldeles ofarliga uppdrag består i att tömma papperskorgarna på den tyska ambassaden – och därpå leverera innehållet till sin kontaktperson vid underrättelsetjänsten. Det gjorde hon en gång i månaden, i form av en säck fylld med mer eller mindre sönderrivna pappersark.


  Och i september 1894 lämnade hon in de hopskrynklande pappersbitar som satte i gång hela Dreyfusaffären – ett brevutkast som var rivet i sex delar och hade grävts fram ur den tyske militärattachén Maximilian von Schwartzkoppens papperskorg. Då man pusslade ihop brevet såg man att det var ett slags förteckning över hemligstämplade dokument – från den franska krigsmakten – som någon enkelt erbjöd sig att sälja till den tyske militärattachén. Det stod, på franska, att ”jag erbjuder mig härmed att översända monsieur några intressanta underrättelser”, därpå listades det bland annat upp ”en beskrivning av den hydrauliska rekyldämparen på 120 mm-kanonen”, en eldgivningsmanual för fältartilleriet och franska invasionsplaner gällande öriket Madagaskar utanför Afrikas östkust.


  Lyssna också på Stig Wennerström: Storspionen som uppfann sig själv.


  Bild: Degraderingen av Alfred Dreyfus av Henri Meyer, Gallica Digital Library, Public Domain, Wikipedia.


  Litteraturtips:

  Andreas Marklund: Dreyfusaffären. Historiens största rättsskandal. Lund: Historiska Media, 2022.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 • Avsnitt 100 handlar om historiska idrottsfuskare. Gäst; min son Ted Sand!


  Källor:

  Skammen i Gijón – Wikipedia

  10 av tidernas största idrottsskandaler | Listor.se

  Citius Altius Fortius: Eric "Umedalen" Johansson (idrottshistoria.blogspot.com)

  Eric Umedalen – Wikipedia

  Bo Ericson (friidrottare) – Wikipedia

  33 historiska bluffar av Daniel Rydén

  idrottsforum.org | Artikel | Dopningsfrågan i historisk belysning

  The 1904 Olympic Marathon May Have Been the Strangest Ever | History| Smithsonian Magazine

  Frederick Lorz - Wikipedia

  Per Elofsson – Wikipedia

  Elofsson visste om Mühleggs dopning | Längdskidor | Expressen

  Support till showen http://supporter.acast.com/historiska-brott.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 • D-dagen den 6 juni 1944 landsteg nästan 160 000 män i det tyskockuperade Normandie i Frankrike. Operation Overlord är den största amfibieoperation som någonsin genomförts.


  Själva landstigningen var en stor framgång med relativt små förluster för de allierade förutom på de amerikanska stränderna Omaha och Utah beach. De allierades djärvhet och förmåga att vilseleda tyskarna gjorde att tyskarnas togs på sängen trots att invasionen var väntad.


  I detta avsnitt av podden Historia Nu samtalar programledaren Urban Lindstedt med Hugo Nordland, historiker som är aktuell med boken D-dagen: Den 6 juni 1944.


  Invasionen i Normandie inleddes med en luftlandsättning för att säkra broar och slå ut artilleri. På stränderna var det amerikanska, brittiska och kanadensiska trupper som landsteg i Normandie den 6 juni 1944.


  En viktig förberedelse inför operationen var att lura tyskarna att landstigningen skulle ske någon annanstans än just i Normandie. Man skapade falska armékårer, fejkade massiv radiokommunikation, byggde stridsvagnar i papier-maché och gick så långt att man lät en dubbelgångare av den brittiska befälhavaren Montgomery besöka Gibraltar. En krigslist som gick hem.


  Landstigningen tog tyskarna med fullständig överraskning och i början trodde dom att invasionen bara var en avledningsmanöver för den verkliga invasionen på en annan plats.


  Den hårdaste bekämpningen av allierade drabbade de amerikanska invasionsstränderna, ”Utah” och ”Omaha” där svårigheterna få iland stridsvagnar blev förödande och soldaterna i den första landsättningsvågen blev utan befäl eftersom befälen stod i först leden och mejades ner med kulspruteeld.


  På de brittiska stränderna ”Juno”, ”Gold” och ”Sword” gick det bättre och här bröts också ett större motanfall med tyska pansarförband. Den 12 juni fanns i brohuvudet över 300 000 man och 54 000 fordon.


  Tyskarna gjorde också taktiska misstag genom att vilja bekämpa de allierade längre in i landet istället för att stoppa dem på stränderna. Dessutom vågade man inte använda särskilda pansartrupper som bara fick användas på Hitlers order och ingen vill väcka Hitler som sov.


  Lyssna också på Operation Torch som förövning till landstigningen i Normandie.


  Bild: 16:e och första infanteridivisionen vadar in på Omaha beach i Normandie på morgonen den 6 juni 1944. I den första landsättningsvågen uppgick förlusterna till två tredjedelar av E kompaniet. Wikipedia. Public Domain.


  Musik: Battle On The Beach Full Mix av Bobby Cole, Storyblocks Audio.


  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Become a member at https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.

 • Dyk in i det här experimentella ASMR-avsnittet.

  Autonomous sensory meridian response, ASMR, är en sorts kittlande reaktion på visuell, audiell, taktil, luktmässig eller kognitiv stimulans. (från Wikipedia)

  Har du tankar, frågor och idéer om vad vi ska ta upp i "Bästa du" framöver, skicka in via vår frågelåda.