Kristus Podcasts

 • Hymn 517
  Bibeltext Matt 7:24-27

  Förberedelsebön
  Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden.

  Invitatorium
  L - Herre, öppna mina läppar,
  Alla - så att jag kan förkunna ditt lov.

  Antifon - Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.
  A - Hylla Herren ,hela världen, tjäna Herren med glädje *
  träd fram inför honom med jubelrop.
  B - Besinna att Herren är Gud och vi är hans, *
  hans folk, fåren i hans hjord.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
  Antifon - Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.

  Hymn

  Psaltarpsalm 93
  Antifon - Hämta styrka hos Herren | av hans oerhörda kraft.

  A- Herren är konung! *
  Han har klätt sig i höghet.
  B- Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte. *
  Världen står fast, den kan inte rubbas.
  A- Din tron står fast sedan urminnes tid, *
  du är till från evighet.
  B -Floderna höjde, o Herre, floderna höjde sin röst, *
  höjde sin dånande röst.
  A - Väldigare än de stora vattnens brus,
  väldigare än havets bränningar, *
  ja, väldig är Herren i höjden.
  B - Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara heligt, *
  Herre, för alltid.

  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

  Antifon - Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

  Canticum
  Antifon - Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

  A - Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har fött oss på nytt till ett levande hopp *
  genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,
  B - till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna *
  och som väntar på oss i himlen.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon - Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

  Bibelläsning

  Responsorium
  L - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.
  Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.
  L - Kristus har uppstått och döden är inte längre herre.
  Alla- låt oss jubla och vara glada.
  L - Ära vare Fadern och sonen och den heliga Anden.
  Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.

  Benedictus ( Sakarias lovsång )
  Antifon - Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !
  A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
  som besöker sitt folk och ger det frihet.
  B - Han reser för oss frälsningens horn *
  i sin tjänare Davids släkt,
  A - så som han för länge sedan lovat *
  genom sina heliga profeter,
  B - frälsning från våra fiender *
  och från alla dem som hatar oss.
  A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
  och står fast vid sitt heliga förbund, *
  den ed han svor vår fader Abraham:
  B - att rycka oss ur våra fienders hand
  och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
  rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
  A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
  ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
  B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
  genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
  en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
  och styra våra fötter in på fredens väg.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
  Antifon - Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !

  Bön inför dagen
  L - Gud,du reste mig upp från natten
  till denna dagens ljus
  Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
  Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

  Tyst bön

  L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
  Alla - Amen

  Herrens bön
  L - Vår Fader,
  Alla - du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet. Amen.

  Slutbön
  L -Gud, du som uppväckte Kristus från de döda, låt mig dö och uppstå med honom, och så vinna det eviga livet. I Jesu namn.
  Alla - Amen
  Välsignelse
  L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
  Alla - och för oss till det eviga livet. Amen.

 • Vi har fått en massa härlighet och välsignelser i det nya förbundet, och Guds förmåga har blivit given till oss. Men ibland kan det vara svårt att fokusera på skatten vi har i Kristus, när lerkärlet gör sig påmint. Vi lever hela tiden i spänningsfältet mellan vår mänsklighet och svaghet, samtidigt som vi lever i Kristus och har fått förmåga från Gud. Det finns en väg framåt, när vi låter Jesus leva sitt liv igenom oss, så att Guds nåd kan verka genom vår svaghet!

  Här hittar du mina böcker:

  https://www.adlibris.com/se/sok?q=Martin+Re%C3%A9n

  https://www.amazon.com/stores/Martin-Re%C3%A9n/author/B0B34JVCRP?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true

 • Curt ger oss ett starkt budskap om livet i Kristus, med betoning på "i".

  -------
  Hitta mer om Betel på betelrunemo.se eller Facebook. Du kan också skicka ett mejl till [email protected]
  Hitta mer undervisning från Betel på "Söndag Hela Veckan"
  Läs om vårt missionsarbete genom Trosgnistans Mission på webben eller Facebook

 • Hymn 155
  Bibeltext Jer 14:8-9

  Förberedelsebön
  Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden.

  Invitatorium
  L - Herre, öppna mina läppar,
  Alla - så att jag kan förkunna ditt lov.

  Antifon Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.
  A - Hylla Herren ,hela världen, tjäna Herren med glädje *
  träd fram inför honom med jubelrop.
  B - Besinna att Herren är Gud och vi är hans, *
  hans folk, fåren i hans hjord.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
  Antifon Kristus är uppstånden från de döda. | Halleluja, halleluja.

  Hymn

  Psaltarpsalm 93
  Antifon Hämta styrka hos Herren | av hans oerhörda kraft.

  A- Herren är konung! *
  Han har klätt sig i höghet.
  B- Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte. *
  Världen står fast, den kan inte rubbas.
  A- Din tron står fast sedan urminnes tid, *
  du är till från evighet.
  B -Floderna höjde, o Herre, floderna höjde sin röst, *
  höjde sin dånande röst.
  A - Väldigare än de stora vattnens brus,
  väldigare än havets bränningar, *
  ja, väldig är Herren i höjden.
  B - Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara heligt, *
  Herre, för alltid.

  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

  Antifon Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

  Canticum
  Antifon Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

  A - Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har fött oss på nytt till ett levande hopp *
  genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,
  B - till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna *
  och som väntar på oss i himlen.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon Välsignad | är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

  Bibelläsning

  Responsorium
  L - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.
  Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.
  L - Kristus har uppstått och döden är inte längre herre.
  Alla- låt oss jubla och vara glada.
  L - Ära vare Fadern och sonen och den heliga Anden.
  Alla - Detta är den dag som Herren har gjort.
  Låt oss jubla och vara glada.

  Benedictus ( Sakarias lovsång )
  Antifon Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !
  A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
  som besöker sitt folk och ger det frihet.
  B - Han reser för oss frälsningens horn *
  i sin tjänare Davids släkt,
  A - så som han för länge sedan lovat *
  genom sina heliga profeter,
  B - frälsning från våra fiender *
  och från alla dem som hatar oss.
  A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
  och står fast vid sitt heliga förbund, *
  den ed han svor vår fader Abraham:
  B - att rycka oss ur våra fienders hand
  och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
  rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
  A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
  ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
  B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
  genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
  en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
  och styra våra fötter in på fredens väg.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
  Antifon Kristus har uppstått | krönt med ära och härlighet. Halleluja !

  Bön inför dagen
  L - Gud,du reste mig upp från natten
  till denna dagens ljus
  Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
  Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

  Tyst bön

  L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
  Alla - Amen

  Herrens bön
  L - Vår Fader,
  Alla - du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet. Amen.

  Slutbön
  L - Gud, du skapade min själ och vävde den samman. Du skapade min kropp av stoft och aska.

  Alla - Välsigna du min kropp.
  Välsigna du min själ.
  Välsigna du min tro.
  Välsigna du mitt liv.
  Amen

 • Direktsänd påskdagsmässa från Växjö domkyrka. Domprost Thomas Wärfman predikar och den leds av komminister Julia Jonsson. Körerna Chorus Linnaea och domkyrkans Oratoriekör under ledning av Sten-Inge Petersson.

  Predikan med domprost Thomas Wärfman finns att lyssna på separat eller ladda ned.

  Det var nog så för Maria och Petrus och Johannes. De hade fått vara nära sanningen och kärleken. De hade börjat tro – att det var möjligt
  att få vara människa på riktigt. De hade fått börja förundras!
  Det kanske ändå kunde vara sant!
  Men den morgonen var det också sant att det var över och förbi
  en vacker dröm söndersmulad. Alltför stor, alltför otroligt bra
  nu fanns det bara sorg – igen…

  Ur predikan

  Medverkande:
  Thomas Wärfman, predikan
  Julia Jonsson, gudstjänstledare
  Yvonne Nejdefalk, bön och läsning
  Urban Stattin, textläsning
  Andrea Bjerhag, textläsning
  Sten-Inge Peterson, körledare och orgel
  Yvonne Steen Ohlander, orgel och piano
  Chorus Linnaea
  Oratoriekören
  Domkyrkans brassensemble
  Camilla Gustafsson, trumpet

  Texter:
  Jona 2:1 – 11
  Apostlagärningarna 13:32 – 37
  Johannes 20:1 -18

  Musik:
  Psalm 146: Vad ljus över griften
  The Lord is my shepherd
  Psalm 155: Herren lever
  Christus Vincit 
  Psalm 153: Livet vann, dess namn är Jesus
  Agnus Dei
  Psalm 743: Var glad, för Kristus lever

  Producent Marianne Greip
  Tekniker Magnus Larsson, Magnus Walfridsson och Molly Sandgren
  [email protected]

 • Mats Eskhult, prof. em. i semitiska språk vid Uppsala universitet, håller föredrag på FFG:s bibelkonferens 2023: Kristus som Visheten i Ordspråksboken. Efter föredraget blir det ett samtal mellan Kristoffer Helle, Mats Eskhult och Timo Laato om Kristus som Visheten.

  Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

 • Med Sexagesima har vi kommit till förfastan och nedräkningen mot påsken har startat. David och Peter samtalar om att förbereda sig för fastan och om Ordets betydelse i våra liv - både Kristus som Ordet genom vilken allt är skapat och de livgivande ord som vi får av Jesus. Hur blir egentligen Bibelns ord levande i våra liv? Detta och mer frågar vi oss i dagens avsnitt.

  I studion: David Fredin Silverkors och Peter Westermark
  Exekutiv producent: Minna Serholt
  Producent: Roger Recarey Törnlöw
  Musik: John Persson

 • Kevin och Roger talar om utvaldhet. De funderar på att man lätt kan börja fokusera på fel saker om man riktar blicken på ordet: "Utvald" utan att förstå helheten av temat, och att det syftar till att inge trygghet. 

  Några frågor som behandlas: I vem är vi utvalda? Varför går vissa människor förlorade? Var har vi vår trygghet?

 • Hymn 28
  Bibeltext 5 Mos 30:15-20

  Förberedelsebön
  Gud, jag vill dröja inför ditt ansikte.
  Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja. Lär mig att be, låt mig vara en bön.

  Invitatorium
  L - Herre öppna mina läppar
  Alla - så att jag kan förkunna ditt lov

  Antifon- Kristus är född till jorden. ¶ Kom låt oss tillbedja honom.
  A- Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje * träd fram inför honom med jubelrop.
  B- Besinna att Herren är Gud och vi är hans * hans folk, fåren i hans hjord.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon- Kristus är född till jorden. Kom låt oss tillbedja honom.

  Hymn
  Psaltarpsalm
  Canticum
  Antifon - Ett barn har fötts, ¶ en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.
  A - Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus * över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
  B - Du låter jublet stiga, * du gör glädjen stor.
  A - De gläds över dig som man gläds vid skörden, * som man jublar när bytet fördelas.
  B - Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, * förtryckarens piska
  A - bryter du sönder, * som den dag då Midjan besegrades.
  B - Stöveln som bara i striden och manteln som fläckats av blod * allt detta skall brännas, förtäras av eld.
  A - Ty ett barn har fötts, * en son är oss given.
  B - Väldet är lagt på hans axlar, * och detta är hans namn:
  A - Allvis härskare, Gudomlig hjälte, * Evig Fader, Fredsfurste.
  B - Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns* över Davids tron och hans rike.
  A - Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet * nu och för evigt.
  B - Herren Sebaots lidelse * skall göra detta.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon - Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.

  Bibelläsning

  Responsorium
  L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  L - Från solens uppgång till dess nedgång,
  Alla - från nu och till evig tid.
  L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

  Benedictus ( Sakarias lovsång )

  Antifon - Ära i höjden åt Gud ¶ och på jorden fred åt dem han älskar.

  A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
  som besöker sitt folk och ger det frihet.
  B - Han reser för oss frälsningens horn *
  i sin tjänare Davids släkt,
  A - så som han för länge sedan lovat *
  genom sina heliga profeter,
  B - frälsning från våra fiender *
  och alla som hatar oss.
  A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
  och står fast vid sitt heliga förbund, *
  den ed han svor vår fader Abraham:
  B - att rycka oss ur våra fienders hand
  och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
  rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
  A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
  ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
  B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
  genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
  en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
  och styra våra fötter in på fredens väg.

  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

  Antifon - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han älskar.

  Bön inför dagen

  L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
  Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
  Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

  Tyst bön

  L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
  Alla - Amen

  Herrens bön
  L - Vår Fader,
  Alla - du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet. Amen.

  Slutbön
  L - Jesus, du Faderns härlighet , du eviga ljus
  Alla - vi lovsjunger dig
  L - Jesus, du ärans kung, jungfru Marias son,
  Alla - vi lovsjunger dig.
  L - Jesus, du Allvise härskare, Fredsfurste,
  Alla - vi lovsjunger dig.

  Välsignelse
  L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
  Alla - och för oss till det eviga livet. Amen

 • Hymn 285
  Bibeltext 4 Mos 6:22-27

  Förberedelsebön
  Gud, jag vill dröja inför ditt ansikte.
  Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja. Lär mig att be, låt mig vara en bön.

  Invitatorium
  L - Herre öppna mina läppar
  Alla - så att jag kan förkunna ditt lov

  Antifon- Kristus är född till jorden. ¶ Kom låt oss tillbedja honom.
  A- Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje * träd fram inför honom med jubelrop.
  B- Besinna att Herren är Gud och vi är hans * hans folk, fåren i hans hjord.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon- Kristus är född till jorden. Kom låt oss tillbedja honom.

  Hymn
  Psaltarpsalm
  Canticum
  Antifon - Ett barn har fötts, ¶ en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.
  A - Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus * över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
  B - Du låter jublet stiga, * du gör glädjen stor.
  A - De gläds över dig som man gläds vid skörden, * som man jublar när bytet fördelas.
  B - Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, * förtryckarens piska
  A - bryter du sönder, * som den dag då Midjan besegrades.
  B - Stöveln som bara i striden och manteln som fläckats av blod * allt detta skall brännas, förtäras av eld.
  A - Ty ett barn har fötts, * en son är oss given.
  B - Väldet är lagt på hans axlar, * och detta är hans namn:
  A - Allvis härskare, Gudomlig hjälte, * Evig Fader, Fredsfurste.
  B - Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns* över Davids tron och hans rike.
  A - Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet * nu och för evigt.
  B - Herren Sebaots lidelse * skall göra detta.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon - Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.

  Bibelläsning

  Responsorium
  L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  L - Från solens uppgång till dess nedgång,
  Alla - från nu och till evig tid.
  L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

  Benedictus ( Sakarias lovsång )

  Antifon - Ära i höjden åt Gud ¶ och på jorden fred åt dem han älskar.

  A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
  som besöker sitt folk och ger det frihet.
  B - Han reser för oss frälsningens horn *
  i sin tjänare Davids släkt,
  A - så som han för länge sedan lovat *
  genom sina heliga profeter,
  B - frälsning från våra fiender *
  och alla som hatar oss.
  A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
  och står fast vid sitt heliga förbund, *
  den ed han svor vår fader Abraham:
  B - att rycka oss ur våra fienders hand
  och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
  rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
  A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
  ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
  B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
  genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
  en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
  och styra våra fötter in på fredens väg.

  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

  Antifon - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han älskar.

  Bön inför dagen

  L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
  Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
  Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

  Tyst bön

  L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
  Alla - Amen

  Herrens bön
  L - Vår Fader,
  Alla - du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet. Amen.

  Slutbön
  L - Jesus, du Faderns härlighet , du eviga ljus
  Alla - vi lovsjunger dig
  L - Jesus, du ärans kung, jungfru Marias son,
  Alla - vi lovsjunger dig.
  L - Jesus, du Allvise härskare, Fredsfurste,
  Alla - vi lovsjunger dig.

  Välsignelse
  L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
  Alla - och för oss till det eviga livet. Amen

 • Laudes jul
  Psalm 121
  Bibeltext 1 Joh 5:18-21

  Förberedelsebön
  Gud, jag vill dröja inför ditt ansikte.
  Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja. Lär mig att be, låt mig vara en bön.

  Invitatorium
  L - Herre öppna mina läppar
  Alla - så att jag kan förkunna ditt lov

  Antifon- Kristus är född till jorden. ¶ Kom låt oss tillbedja honom.
  A- Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje * träd fram inför honom med jubelrop.
  B- Besinna att Herren är Gud och vi är hans * hans folk, fåren i hans hjord.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon- Kristus är född till jorden. Kom låt oss tillbedja honom.

  Hymn
  Psaltarpsalm
  Canticum
  Antifon - Ett barn har fötts, ¶ en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.
  A - Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus * över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
  B - Du låter jublet stiga, * du gör glädjen stor.
  A - De gläds över dig som man gläds vid skörden, * som man jublar när bytet fördelas.
  B - Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, * förtryckarens piska
  A - bryter du sönder, * som den dag då Midjan besegrades.
  B - Stöveln som bara i striden och manteln som fläckats av blod * allt detta skall brännas, förtäras av eld.
  A - Ty ett barn har fötts, * en son är oss given.
  B - Väldet är lagt på hans axlar, * och detta är hans namn:
  A - Allvis härskare, Gudomlig hjälte, * Evig Fader, Fredsfurste.
  B - Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns* över Davids tron och hans rike.
  A - Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet * nu och för evigt.
  B - Herren Sebaots lidelse * skall göra detta.
  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
  Antifon - Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar.

  Bibelläsning

  Responsorium
  L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
  L - Från solens uppgång till dess nedgång,
  Alla - från nu och till evig tid.
  L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
  Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

  Benedictus ( Sakarias lovsång )

  Antifon - Ära i höjden åt Gud ¶ och på jorden fred åt dem han älskar.

  A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
  som besöker sitt folk och ger det frihet.
  B - Han reser för oss frälsningens horn *
  i sin tjänare Davids släkt,
  A - så som han för länge sedan lovat *
  genom sina heliga profeter,
  B - frälsning från våra fiender *
  och alla som hatar oss.
  A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
  och står fast vid sitt heliga förbund, *
  den ed han svor vår fader Abraham:
  B - att rycka oss ur våra fienders hand
  och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
  rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
  A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
  ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
  B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
  genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  A -Han skall komma ner till oss från höjden, +
  en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
  och styra våra fötter in på fredens väg.

  Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

  Antifon - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han älskar.

  Bön inför dagen

  L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
  Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.
  Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.

  Tyst bön

  L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
  Alla - Amen

  Herrens bön
  L - Vår Fader,
  Alla - du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet. Amen.

  Slutbön
  L - Jesus, du Faderns härlighet , du eviga ljus
  Alla - vi lovsjunger dig
  L - Jesus, du ärans kung, jungfru Marias son,
  Alla - vi lovsjunger dig.
  L - Jesus, du Allvise härskare, Fredsfurste,
  Alla - vi lovsjunger dig.

  Välsignelse
  L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont,
  Alla - och för oss till det eviga livet. Amen

 • Välkomna till Kärlek och Europas ofrivilligt experimentella julavsnitt där vi pratar om den så kallade kristna kulturtrenden, rädslan att upplösas i Kristus enorma personlighet och varför man bör riva fler kyrkor. God jul!

 • Det går att tränga in i människornas tankevärld före skriftspråket. Arkeologiska fynd som verktyg och statyetter, gravar och hällristningar ger pusselbitar till hur människorna tänkte för 15 000 år sedan i det som skulle bli Sverige. Utgångspunkten är människans eviga strävan efter att förstå sin omvärld. 


  När långt senare de första runskrifterna ristades under 200-talet efter Kristus går det att uttyda mer komplexa tankar och världar, men runorna på rökstenen är fortfarande mycket gåtfulla.


  I detta avsnitt samtalar programledaren Urban Lindstedt med David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet som är aktuell med boken Svensk idéhistoria – Forntid, medeltid, renässans. Detta är första delen av två som utgår från boken Svensk idéhistoria.


  Samspelet mellan tänkandet och omvärlden har drivit fram nya idéer – från att odla marken till att uttrycka tankar i hällristningar och runor. Senare kom introduktionen av skriftkultur och kristendom som gjorde allt mer abstrakta tankar möjliga. Boktryckarkonsten och reformationen ökade möjligheterna till tankeutbyte och snabbade på utvecklingen. 


  Lyssna också på Ölands fornborgar – kultplatser och försvarsanläggningar.


  Bild: Lurblåsare från hällar i Bohuslän. Bohusläns museum, fotograf okänd, Digitaltmuseum.


  Ljud: Fairytale Female Vocal av Psystein, Storyblocks Audio.


  Klippare: Emanuel Lehtonen

  Vill du stödja podden och samtidigt höra ännu mer av Historia Nu? Gå med i vårt gille genom att klicka här: https://plus.acast.com/s/historianu-med-urban-lindstedt.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det här är säsongens sista avsnitt på podden. Detta avsnitt är en fortsättning på förra avsnittet, och därför fortsätter vi att fördjupa oss i hur den helige Ande befäster oss i vår identitet i Kristus. Anden överbevisar oss om vår rättfärdighet i Kristus, att vi är övervinnare och regerar i liv genom Jesus Kristus. Han påminner oss också om hur vi har blivit lösta från mörkrets välde och att djävulen är besegrad. Den helige Andes uppenbarelse är nyckeln till att kunna leva utifrån vår identitet i Kristus.