Avsnitt

 • Bortglömda texter. Har dessa glömts bort eller är det någon som vill styra vår historieskrivning?

  Här går vi igenom bibliska texter som inte är med i bibeln utan av olika anledningar tagits bort.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Jättar har det funnits gott om i historien, både påhittade och verkliga. Bibelns Goliat exempelvis kan ha existerat och varit en osedvanlig lång man. För det finns flera exempel på extremt långa personer i historien. Men vanligtvis återfinns jätten i myter och legender, och det från hela världen

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • Det finns teorier om att reptiler bor under jord eller har infiltrerat mäktiga familjer och styr jorden. Vad talar egentligen för det

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Bibelns syndaflodsberättelse återfinns i Första Moseboken. Berättelsen inleds med att "Herren såg att ondskan på jorden var stor" (1 Mos 6:5). Gud ämnar därför förgöra hela mänskligheten med undantag av Noa, hans hustru, hans tre söner och deras hustrur eftersom Noa var den enda rättfärdiga mannen (1 Mos 7:1). Gud befaller Noa att bygga en ark med bestämda mått (150 meter lång, 25 meter bred, 15 meter hög, 1 Mos 6:15). Noa beordras ta med sig sin familj ombord samt ett par av allt som lever (sju par av rena fyrfotadjur och fåglar enligt 1 Mos. 7:2–3).

  Enligt syndaflodsberättelsen säger Gud till Noa att det skulle regna i 40 dagar och nätter. 7 dagar efter att Noa och alla djuren gått in i arken kommer floden, "det stora djupets källor" bryter fram. Vattnet stiger så att det täcker de högsta bergen[1]. Allt liv på jorden utplånas, men "Vattnet fortsatte att stiga i 150 dagar" 1 Mos 7:24). Därefter upphör skyfallen: "Djupets källor och himlens dammluckor stängdes till, regnet hejdades" (1 Mos 8:2). När vattnet börjar sjunka undan strandar arken på Araratbergen (1 Mos 8:4). Sedan släpper Noa först ut en korp och sedan en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Duvan kom tillbaka med ett olivblad i näbben som ett tecken på att marken hade börjat visa sig. Noa, hans familj och djuren lämnade arken efter ett år och tio dagar. Första Mosebok, 9 kapitlet, beskriver därefter Guds förbund med Noa. Gud lovar att aldrig mer ska en flod ödelägga jorden, och som tecken på förbundet sätter han en båge bland molnen (regnbågen).

  Det är från berättelsen om syndafloden som fredsduvan med olivkvisten härstammar.

  Psalm 104:8 föreslår vart vattnet tog vägen efter att det slutat regna (enligt 1917 års översättning) "Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats du hade bestämt för dem". Bibel 2000 års översättning är "uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt".


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Druidism är ett antikt religiöst och filosofiskt system som härstammar från keltiska samhällen i Europa, särskilt i områden som idag är Irland, Storbritannien och Frankrike. Druiderna var prästerskapet och vismännen i de keltiska samhällena och hade en betydande roll i religionen, filosofin, politiken och utbildningen.

  Druiderna ansågs ha en djup förståelse för naturen, kosmos och de andliga krafterna. De utförde ceremonier, ritualer och offer till gudar och andar för att främja god skörd, hälsa och skydd mot onda krafter. Druidismen hade också en stark koppling till det keltiska samhällets sociala strukturer och lagar.

  Det finns dock begränsad historisk information om druiderna, och mycket av deras praxis och läror har överlevt i form av myter, legender och tolkningar från senare perioder. Moderna druidiska rörelser, som neo-druidism, har uppstått och försöker återskapa eller anpassa de antika druidiska traditionerna för dagens samhälle. Dessa rörelser betonar vanligtvis naturen, andlighet, visdom och gemenskap.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Återfödelse är en tro som finns i många religiösa och filosofiska traditioner, där det antas att en persons själ eller medvetande kan återfödas i en ny kropp efter döden. Denna cykel av återfödelse fortsätter tills själen når en tillstånd av upplysning eller uppfyllelse, beroende på trossystemet.

  Inom hinduismen är återfödelse kopplad till begreppet karma, där ens handlingar i tidigare liv avgör omständigheterna för deras återfödelse. På liknande sätt är återfödelse inom buddhismen kopplad till samsaras cykel, där varelser är fångade i en cykel av födelse, död och återfödelse tills de når nirvana, ett tillstånd av befrielse från lidande.

  Idén om återfödelse har också dykt upp i olika andra kulturer och trosuppfattningar genom historien, även om detaljerna kan variera kraftigt. Vissa människor finner tröst i tanken på återfödelse och ser det som en möjlighet till personlig tillväxt och lärande över flera livstider, medan andra kanske betraktar det skeptiskt eller avfärdar det helt.


  KV55


  I graven KV55 hittades en rad olika fynd, inklusive:

  Mänskliga kvarlevor: De mänskliga kvarlevorna i graven var av en man i medelåldern. Identiteten på denna individ har varit föremål för spekulation och debatt, med teorier som föreslagit att det kunde vara farao Akhenaten, Smenkhkare eller till och med Echnaton.Artefakter: Graven innehöll också en mängd olika artefakter, inklusive keramik, smycken, och andra föremål som var typiska för gravar från den tiden.Guld- och juvelföremål: Det fanns också flera föremål av guld och ädelstenar, som visade på den rika kulturella och materiella miljön som faraonerna levde i.Inskriptioner: Det fanns inskriptioner och hieroglyfer på väggarna i graven, vilket bidrog till förståelsen av dess historiska och kulturella betydelse.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Vad är den mystiska handväskan?Många konstverk som hittats på grottväggar som går tillbaka till slutet av istiden har liknat vad som idag är känt som en handväska eller handväska.Designen kvarstod i ruiner av gamla turkiska tempel, Maori-dekorationer från Nya Zeeland och hantverk gjorda av Olmecs i Centralamerika.Tidigaste upptäcktRuinerna av Göbekli Tepe, som går tillbaka till omkring 11 000 f.Kr. är en av de tidigaste upptäckterna av handväskan.Väggarna och pelarna i hela templet är utsmyckade med invecklade sniderier av djur, gudar, mytiska varelser och tre handväskor.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Tutankamons dolk är en unik artefakt som hittades i hans gravkammare i Konungarnas dal år 1925. Dolken är känd för sitt ovanliga materialval och tekniska komplexitet. Vad som gör den särskilt intressant är att järnet i dolkens blad innehåller höga halter av nickel, vilket har lett till teorier om att det kan ha härstammat från en meteorit. Denna möjliga koppling till rymden har gett upphov till spekulationer om utomjordisk inblandning i det forntida Egypten och tillverkningen av denna dolk.


  Orikalkum: Den Legendariska Metallen från Atlantis

  Orikalkum är en legendarisk metall som omnämns i Platons dialoger som en av de ädla metaller som användes av det mytiska folket i Atlantis. Det finns dock inga kända exempel på verkliga fynd av orikalkum, och dess existens förblir en gåta. Vissa teorier föreslår att den kan ha varit en metall med extraordinära egenskaper som skapades av utomjordingar eller av en avancerad mänsklig civilisation, men detta är en ren spekulation utan vetenskapligt stöd.

  Sammanfattningsvis har föremål som metallsfärer, Tutankamons dolk och orikalkum lockat till sig stor uppmärksamhet och spekulationer kring deras ursprung och tillverkningsmetoder. Medan vissa tolkar dem som bevis på utomjordisk teknik eller närvaro, kräver dessa teorier ytterligare forskning och bevis för att bekräftas. Dessa gåtor fortsätter att stimulera fantasin och inspirera till vidare utforskning av det okända.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Shiva och forntida astronauter är ett intressant ämne som blandar hinduisk mytologi och idéer om antika astronauter. I den hinduiska traditionen är Shiva en av de högsta gudarna, känd som förstöraren och skaparen. Vissa tolkningar och teorier försöker koppla Shiva och andra gudar till utomjordingar eller avancerade civilisationer som besökte jorden i forntiden och påverkade mänsklighetens utveckling

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Hällristningar som liknar rymdvarelser är verkligen fascinerande! Hällristningar är forntida konstverk, vanligtvis skapade genom att rista eller måla bilder på stenar och klippor. De förekommer över hela världen och kan vara flera tusen år gamla.

  Att tolka dem som rymdvarelser kan bero på tolkningen av de abstrakta mönstren och figurerna som finns på dem. Många hällristningar visar människor, djur och geometriska mönster, men vissa tolkningar av hällristningar har föreslagit att vissa figurer liknar rymdvarelser eller rymdskepp, och det har gett upphov till intressanta spekulationer om huruvida forntida människor möjligen hade kontakt med eller fick inspiration från utomjordiskt liv. Det är en fascinerande tanke!


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Enligt Albert Einsteins allmänna relativitetsteori är det teoretiskt möjligt att rumtiden kan böjas eller krökas, vilket skulle kunna tillåta resor genom tiden. Till exempel kan fenomen som svarta hål teoretiskt skapa böjningar i rumtiden som tillåter resor genom tiden. Det finns också hypotetiska lösningar på ekvationerna inom teoretisk fysik som skulle kunna tillåta tidsresor, som till exempel s.k. "tidsloopar" eller "Wormholes" (maskhål).

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Från antika artefakter med okända ursprung till moderna fenomen som utmanar vår förståelse av verkligheten, beger vi oss på en resa genom tid och rum för att granska dessa gåtfulla objekt. Vad döljer sig bakom deras hemlighetsfulla fasader, och vilken roll spelar de i vår världs historia?

  Bland ämnena kommer vi att dyka ned i föremål med övernaturliga påståenden, oidentifierade flygande objekt som fortsätter att förbrylla, och kanske till och med ta en titt på de gåtfulla artefakter som har stött på människor genom tiderna. Finns det logiska förklaringar eller är de här föremålen portaler till det okända?

  Häng med på en resa av upptäckt och förundran, där vi tillsammans utforskar de oförklariga föremålens fascinerande värld. Vem vet, kanske kommer vi närmare sanningen och får en inblick i de mysterier som omger dessa gåtfulla artefakter. Välkomna till en värld av mysterier och frågor som ännu inte har hittat sina svar."


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Caral beboddes mellan ungefär 3000 f kristus och 1600 f kristus och omfattar en yta av 66 hektar. Caral har av sina utgrävare beskrivits som den äldsta stadsbyggnaden i nya världen. Man beräknar att där har bott mer än 3 000 invånare som bildat basen för caral supe civilisationen som spreds över flera bosättningar längs den peruanska kusten.

  Pyramiderna i Caral byggdes så tidigt som omkring 2600 f kr . Uppförandet av byggnaderna beräknar man har fortsatt till cirka 2000 f kr. Detta gör dem i ålder jämförbara med pyramiderna i giza i egypten.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Göbekli Tepe är en arkeologisk plats belägen i sydöstra Turkiet, nära staden Şanlıurfa. Det är en av de mest betydande och fascinerande arkeologiska fynden på senare tid. Platsen härstammar från neolitisk tid och anses vara cirka 11 000 år gammal, vilket gör den till en av de äldsta kända mänskliga byggnaderna.

  Centrala delar av Göbekli Tepe inkluderar stora stenpelare som är arrangerade i cirkulära formationer. Dessa pelare, några av vilka är utsmyckade med intrikata sniderier av djur och symboler, är ordnade i flera koncentriska ringar. Platsen består av flera områden, var och en innehållande dessa massiva pelare.

  Det som gör Göbekli Tepe särskilt betydelsefullt är att det utmanar tidigare antaganden om utvecklingen av komplexa samhällen. Den konventionella uppfattningen var att jordbruk och bosättningar ledde till konstruktionen av monumentala strukturer. Göbekli Tepe tyder dock på att komplexa ritualer och gemensamma aktiviteter förekom innan jordbruket etablerades.

  Människorna som byggde Göbekli Tepe var jägare och samlare, och konstruktionen av en sådan sofistikerad plats väcker frågor om de sociala strukturerna, trossystemen och förmågorna hos forntida jägar-samlarsamhällen. Syftet med platsen är fortfarande inte fullständigt förstått, men man tror att den hade en betydande religiös eller ceremoniell funktion.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • En teori hävdar att månen är ihålig och innehåller en stor tom rymd inuti där det eventuellt bor en utomjordisk civilisation. Vissa påståenden hävdar att månen fungerar som en bas för utomjordiska varelser eller att den används för övervakning av jorden. En annan teori hävdar att månen är en konstgjord struktur som placerats där av någon avancerad civilisation. Dessa idé saknar vetenskaplig grund och motsägs av bevisen för månens naturliga bildningsprocess.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Teotihuacan, belägen cirka 40 kilometer nordost om Mexico City, är en av de mest betydelsefulla arkeologiska platserna i Mexiko och Mesoamerika. Staden grundades troligen omkring 200 f.Kr. och upplevde sin blomstringstid fram till cirka 650 e.Kr. Med en befolkning på över 100 000 invånare var den en av världens största städer under den tiden.

  Stadens mest kända landmärken är Pyramiderna av Solen och Månen, imponerande strukturer som användes för religiösa ceremonier och rituella ändamål. En central gata, "Avenue of the Dead," sträcker sig genom stadens centrum och omges av olika byggnader och strukturer.

  Teotihuacan var hem för en civilisation som var känd för sina framsteg inom konst, arkitektur och stadsplanering. Trots att de saknade skriftliga inskrifter har forskare försökt tolka stadens komplexa kulturella arv genom dess målningar och reliefer.

  Byggnaderna i Teotihuacan är dekorerade med målningar som visar komplexa mönster och symbolik. Ett exempel är målningen på Tempel av Fjärilar, där en fjärilsliknande varelse är avbildad.

  Trots dess storlek och komplexitet övergavs Teotihuacan troligen på 700-talet, och orsakerna till dess nedgång förblir omtvistade bland arkeologer. Trots detta förblir Teotihuacan en fascinerande destination och har utsetts till ett UNESCO-världsarv.

  Besökare till Teotihuacan har möjlighet att föreställa sig livet i denna forntida stad och uppleva dess imponerande arkeologiska platser, vilket ger en viktig inblick i Mexikos förkolumbianska historia.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Mänsklighetens färd genom tiden har präglats av mångfald och evolution. Homo sapiens, den moderna människan, har vandrat över planeten, bildat samhällen och skapat kulturella riken. I skuggorna av vår historia framträder andra mänskliga ansikten: Homo floresiensis, den gåtfulla folket på Flores, och Denisovamänniskan, som lämnat sina genetiska avtryck på vår nutid.

  De neandertalare som en gång vandrade genom de frostbitna landskapen i Europa och västra Asien har lämnat ett arv av genetisk mångfald. Deras intelligens och överlevnadstaktik har formats av kalla klimat, vilket är ett fascinerande kapitel i vår historia.

  I samma andetag diskuterar vi blodets gåtfulla värld. A, B, AB, O - symboler för våra blodgrupper som bär med sig arvet från våra förfäder. Dessa blodgrupper, som en gång varken kändes eller förstods, är nu nyckeln till medicinsk förståelse och livsviktiga procedurer. Samtidigt måste vi navigera genom de potentiella fallgroparna av omatchade transfusioner och kulturella stigmatiseringar.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Nio till antalet är ett vanligt förekommande antal i antika texter om om gudar. Teorin är att det finns en utomjordisk konfederation som påverkar och styr människor i deras riktning och att detta är 9 stycken.


  Nio gudar var ibland känd som "Ennead" och spelade en viktig roll i den kosmologiska och mytologiska uppfattningen om skapelsen i fornegyptisk religion.

  I Enneaden inkluderas vanligtvis dessa nio gudar:


  Valiant Thor" är en figur som dyker upp i olika konspirationsteorier och påstådda kontakter med utomjordiska varelser. Historien sägs ha sitt ursprung i boken "Stranger at the Pentagon", skriven av doktor Frank E. Stranges och publicerad 1967.

  Enligt denna bok var Valiant Thor en utomjordisk besökare från planeten Venus som påstås ha landat i Washington D.C. under president Dwight D. Eisenhower:s tid. Thor påstås ha haft möten med högt uppsatta amerikanska regeringsmedlemmar och delat med sig av sin visdom för att hjälpa mänskligheten. Denna historia är dock inte bekräftad och anses av många vara en del av en konspirationsteori eller en myt.


  Black Knight-satelliten är ett påstått objekt i omloppsbana runt jorden som har varit föremål för olika konspirationsteorier och påståenden. Det finns inga vetenskapliga bevis för existensen av Black Knight-satelliten, och de flesta av dessa påståenden har blivit avfärdade som missuppfattningar eller vilseledande information.

  Historien om Black Knight-satelliten kan spåras tillbaka till tidigt 20-tal då det gjordes påståenden om att radioamatörer upptäckt okända signaler från rymden. Sedan dess har det cirkulerat olika bilder och påståenden om att det skulle vara en konstgjord satellit av okänt ursprung som har funnits där i århundraden.

  De flesta ansedda rymdforskare och organisationer har dock inte funnit några bevis för att stödja existensen av Black Knight-satelliten. De bilder och påståenden som har cirkulerat har ofta förklarats som misstolkningar av befintliga rymdobjekt eller helt enkelt som bluffar.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Det finns flera teorier som hävdar existensen av förlorade civilisationer och hemliga baser på Antarktis. En av dessa teorier hävdar att under isen på Antarktis döljs en avancerad civilisation från en svunnen tid. Enligt förespråkarna för denna teori har denna civilisation utvecklat avancerad teknologi och överlägsen kunskap, och dess existens har medvetet hållits hemlig av globala makter.

  En annan konspirationsteori hävdar att nazister etablerade en hemlig bas på Antarktis under andra världskriget och att de fortsatte sina experiment där efter kriget. Det påstås att de nazistiska vetenskapsmännen och deras teknologiska framsteg gömdes från världen och att de fortfarande påverkar globala händelser från sin dolda bas.

  Några teorier har också kopplat samman Antarktis med myter om Atlantis, där de förlorade städerna sägs ha flyttats till Antarktis istället för att sjunka i havet. Det hävdas att bevis för denna koppling finns i isens isformationer och satellitbilder.


  Operation Highjump, en militär expedition som genomfördes av USA under ledning av amiral Richard E. Byrd år 1946–1947.

  Enligt denna teori var Operation Highjump inte enbart en vetenskaplig expedition för att studera klimat och geologi, utan hade också syftet att söka efter och kartlägga nazistiska baser och teknologiska hemligheter som påstås ha flyttats till Antarktis efter andra världskriget. teoretiker hävdar att expeditionen stötte på motstånd från avancerad teknologi som skyddade hemliga nazistiska baser under isen.

  Det påstås att information om denna hemliga konflikt hållits dold och att bevisen för nazistiska närvaro på Antarktis systematiskt har tystats ned. Förespråkarna av dessa teorier menar att Operation Highjump var en misslyckad försök att avslöja och bekämpa den nazistiska närvaron, och att dess sanna syfte aldrig har avslöjats för allmänheten.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • I dagens avsnitt undersöks tidigare upptäckter på nya sätt med hjälp av modern teknik. Vi tar en närmare titt på Stonehenge, Tutankhamuns grav, kvicksilver i pyramiders bas, Machu Picchu och Nasca-linjerna. Dessa platser representerar olika historiska och arkeologiska mysterier som utforskas och tolkas på innovativa sätt med dagens teknologiska framsteg.


  Stonehenge är en forntida monument i England, och dess syfte diskuteras fortfarande. Tutankhamuns grav, upptäckt av Howard Carter, innehöll en skatt av föremål, inklusive den kända guldmasken. Det finns teorier om att kvicksilver i basen på vissa egyptiska pyramider kan vara kopplat till avancerad teknik eller symbolik. Machu Picchu, en Inka-ruin i Peru, är känt för sin sofistikerade arkitektur och placering på en bergstopp. Nasca-linjerna, också i Peru, är enorma markteckningar skapade av Nasca-kulturen, och deras syfte är inte helt förstått. Dessa platser representerar en rik kulturell och historisk arv som fortsätter att fascinera och utmana forskare och upptäcktsresande.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.